| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Moto > Logistyka > Magazynowanie > Jak rozliczać transakcje przy pobieraniu materiałów z magazynu konsygnacyjnego

Jak rozliczać transakcje przy pobieraniu materiałów z magazynu konsygnacyjnego

Towary handlowe nabywamy od dostawcy unijnego. Ponieważ skala współpracy jest dość duża, rozważamy możliwość zorganizowania składu konsygnacyjnego w Polsce dla towarów unijnego dostawcy. Jak w takim przypadku powinny być rozliczane transakcje zakupu? Czy można dokonywać rozliczeń „pobranych” z magazynu towarów zbiorczo na koniec miesiąca czy każdorazowo? Jak ewidencjonować zmiany stanów magazynowych, jeśli to nasza firma będzie obsługiwała magazyn konsygnacyjny? Czy towary w nim zgromadzone będą ujmowane w naszych księgach?

MAGAZYN KONSYGNACYJNY

to wyodrębnione u podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT UE miejsce przechowywania na terytorium kraju towarów należących do podatnika podatku od wartości dodanej przemieszczonych przez niego lub na jego rzecz z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju do tego miejsca, z którego podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT UE, przechowujący towary, pobiera je, a przeniesienie prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel następuje w momencie ich pobrania (art. 2 pkt 27c ustawy o VAT).

PROWADZĄCY MAGAZYN KONSYGNACYJNY

to podatnik, który przechowuje w magazynie konsygnacyjnym towary i pobiera je z tego magazynu (art. 2 pkt 27d ustawy o VAT).

PRZYKŁAD

Francuski dostawca przewozi materiały do Polski, do wyodrębnionego miejsca składowania (magazynu konsygnacyjnego). Materiały przeznaczone są dla podatnika polskiego (ostatecznego nabywcy). Materiały, składowane w magazynie konsygnacyjnym, pozostają własnością podatnika francuskiego i nie podlegają opodatkowaniu w Polsce VAT. Przeniesienie własności materiałów na polskiego nabywcę następuje w chwili pobrania przez niego materiału z magazynu. Dopiero w tym momencie powstaje obowiązek podatkowy u:

• francuskiego dostawcy – z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT),

• polskiego nabywcy – z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT).

 

UWAGA

Wprowadzanie towarów (materiałów) do magazynu konsygnacyjnego umożliwia zwolnienie z obowiązku rejestracji dla podatku od towarów i usług przez podatników podatku od wartości dodanej z tytułu przemieszczenia własnych towarów oraz dokonania dostawy tych towarów na terytorium Polski.

 

Warunki stosowania uproszczeń

Ustawa o podatku od towarów i usług wskazuje okoliczności, w których możliwe jest stosowanie omówionego uproszczenia. Przemieszczenie towarów do magazynu konsygnacyjnego można uznać za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów u prowadzącego magazyn konsygnacyjny, jeżeli:

• podatnik podatku od wartości dodanej (dostawca towaru) nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony,

• przechowywane w magazynie konsygnacyjnym towary są przeznaczone do działalności produkcyjnej lub usługowej, z wyłączeniem działalności handlowej, przez prowadzącego magazyn konsygnacyjny,

• prowadzący magazyn konsygnacyjny (nabywca towarów) przed pierwszym wprowadzeniem przez podatnika podatku od wartości dodanej towarów do tego magazynu złożył w formie pisemnej naczelnikowi urzędu skarbowego zawiadomienie o zamiarze prowadzenia magazynu konsygnacyjnego,

• prowadzący magazyn konsygnacyjny (nabywca towarów) prowadzi ewidencję towarów:

– wprowadzanych do tego magazynu – zawierającą datę ich wprowadzenia i pobrania z magazynu oraz dane pozwalające na identyfikację towarów,

– powrotnie przemieszczonych przez podatnika podatku od wartości dodanej – gdy w okresie 24 miesięcy od dnia wprowadzenia towarów do magazynu konsygnacyjnego nie zostały one pobrane i w związku z tym zostały powrotnie przemieszczone (nie powstaje wówczas obowiązek podatkowy w WNT ani w WDT w odniesieniu do tych towarów).

Pisemne zawiadomienie o zamiarze prowadzenia składu konsygnacyjnego musi zawierać:

• dane podatnika podatku od wartości dodanej dokonującego przemieszczenia towarów do magazynu konsygnacyjnego oraz prowadzącego magazyn konsygnacyjny, dotyczące ich nazw lub imion i nazwisk, numerów identyfikacyjnych stosowanych na potrzeby odpowiednio podatku od wartości dodanej i VAT, adresów siedziby lub miejsca zamieszkania oraz adresu, pod którym znajduje się magazyn konsygnacyjny;

• oświadczenie podatnika podatku od wartości dodanej, że zamierza dokonywać przemieszczenia towarów do magazynu konsygnacyjnego; w oświadczeniu wskazuje się prowadzącego magazyn konsygnacyjny.

Uproszczenie w rozliczaniu transakcji z zastosowaniem magazynu konsygnacyjnego dotyczy sytuacji, gdy w magazynie tym są składowane towary wyłącznie dla jednego podatnika. Uproszczeń nie mogą stosować zagraniczni podatnicy, którzy prowadzą magazyny w Polsce i są tu zarejestrowani do celów VAT.

Dla nabywcy krajowego obowiązek podatkowy w WNT powstaje z chwilą pobrania towarów z magazynu konsygnacyjnego, nie później jednak niż z dniem wystawienia faktury.

Jeśli towary przechowywane w magazynie konsygnacyjnym nie zostały pobrane przez okres 24 miesięcy od dnia ich wprowadzenia do tego magazynu, a nie zostały powrotnie przemieszczone (nie zostały zwrócone zagranicznemu dostawcy), wówczas uznaje się, że ich pobranie ma miejsce następnego dnia po upływie tego okresu. Tak określony termin pobrania wyznacza moment powstania obowiązku podatkowego w WNT.

Czytaj także

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama

POLECANE

Nasze recenzje

Ostatnio na forum

Prawne ciekawostki

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK