Kategorie

Czy kierowcy flotowi boją się fotoradarów?

Flota Auto Biznes
FlotaAutoBiznes to motoryzacyjno-biznesowe czasopismo poświęcone zagadnieniom związanym z zarządzaniem samochodami w przedsiębiorstwach. Magazyn ukazuje się co dwa miesiące.
Skuteczność fotoradarów wobec kierowców flotowych fot. Mototarget
Skuteczność fotoradarów wobec kierowców flotowych fot. Mototarget
Jedna trzecia wypadków drogowych odbywa się z udziałem kierowców firmowych. Spytaliśmy ekspertów od flot, czy i jak fotoradary wpływają na poprawę bezpieczeństwa kierowców aut służbowych.

Nieuchronność kary

Artur Sulewski, dyrektor handlowy LeasePlan Fleet Management

Reklama

- Większa liczba fotoradarów ma pozytywny wpływ na poprawę bezpieczeństwa, szczególnie wtedy, kiedy są rozstawiane w miejscach, które z obiektywnych względów wymagają zachowania niskich prędkości. Za przykład mogą tu posłużyć okolice szkół i przedszkoli lub tereny zabudowane na trasach szybkiego ruchu. Uważam jednak, że ustawianie fotoradarów na prostych odcinkach dróg poza terenem zabudowanym mija się z celem, ponieważ nie stanowią środka powstrzymującego kierowców od naciśnięcia pedału gazu po minięciu „skrzynki”.

Wysokie mandaty mogą teoretycznie wpływać na obniżenie poziomu ryzykownych zachowań na drogach. Jednak skuteczniejszym rozwiązaniem na poprawę bezpieczeństwa byłby fakt nieuchronności kary, a nie jej wysokość. Wizja dużego wydatku, który może się przytrafić „jeśli akurat nie będę miał szczęścia”, jest najczęściej traktowana jako ryzyko, wkalkulowane w prowadzenie pojazdu po polskich drogach.

Pomocne w zwiększaniu bezpieczeństwa są z pewnością odpowiednie szkolenia dla kierowców flotowych. Niekoniecznie muszą być to ćwiczenia na płycie poślizgowej, ale nawet sam wykład, który będzie w stanie uczulić prowadzących auta na szereg newralgicznych sytuacji, z którymi spotykają się na drogach. Wszystko zależy od nakładów finansowych, jakie dana firma pragnie przeznaczyć na ten cel. Na wysokość kosztów wpływa zaplanowany programu – od wykładów i szkoleń cyklicznych, aż po praktyczną naukę prawidłowych zachowań na drodze.

Kadra niezainteresowana

Sylwester Pawłowski, członek i koordynator programu Bezpieczna Flota

Sylwester Pawlowski

Reklama

- Doświadczenia międzynarodowe wskazują jednoznacznie, że sprawny system automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym jest pierwszorzędnym składnikiem skutecznego zmniejszenia ilości ofiar śmiertelnych oraz osób rannych w wypadkach. Powoduje on dostosowanie prędkości pojazdów do warunków, a jak wynika z badań wiodących instytucji zajmujących się kwestiami bezpieczeństwa ruchu drogowego, nadmierna szybkość stanowi najczęstszą przyczynę zarówno wypadków, jak i ich stopnia ciężkości. Fotoradary powinny poprawiać stan bezpieczeństwa drogowego, ale i też odgrywać rolę edukacyjną - a nie tylko być środkiem zdobywania dodatkowych funduszy pieniężnych w postaci mandatów. Trzeba je instalować tylko i wyłącznie w miejscach niebezpiecznych z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oznakować w sposób widoczny, jednoznaczny i przewidywalny.

Wprowadzaniu fotoradarów powinna towarzyszyć ogólnokrajowa kampania informacyjna dla pozyskania akceptacji społecznej, która będzie wsparta przez media. To moim zdaniem bardzo ważny aspekt. Wydaje się, że szybka, skuteczna, a co najważniejsze nieuchronna kara może bardziej zmotywować użytkowników dróg do stosowania litery prawa.

Zobacz też: Urazy nóg i rąk a zakaz prowadzenia samochodu służbowego

Największym problemem z jakim spotykamy się w codziennej pracy z flotami, to brak zainteresowania bezpieczeństwem kierowców wśród kadry kierowniczej. Firmy chętnie korzystają z naszej wiedzy dotyczącej redukcji kosztów, wyboru modelu finansowania aut służbowych itp. Natomiast, pomimo poszukiwania możliwości redukcji kosztów, trudno jest takim przedsiębiorstwom znaleźć korelację niższych kosztów ze wzrostem poziomu bezpieczeństwa kierowców. Zależność ta jest oczywista i mierzalna. Właściwy krok stanowi stworzenie lub uporządkowanie procedur, ich wdrożenie, zapewnienie sobie dostępu do danych oraz dobranie narzędzi szkoleniowych, takich jak e-learning, szkolenia teoretyczne, praktyczne, poszerzenie obowiązkowych szkoleń BHP o panel poświęcony firmowym regulacjom dot. samochodów służbowych, szkolenia z ryzyka w ruchu drogowym, ekojazda.

Na szczęście są też firmy dla których bezpieczeństwo flotowe to coś zupełnie oczywistego - jest wpisane w strategię firmy, jej kulturę i długofalowe planowanie przyszłości biznesu. To zagadnienie stanowi zresztą część znacznie szerszego obszaru: zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie.

Wyższe mandaty dla piratów

Dominik Murawski, specjalista d/s gospodarki paliwowej i zarządzania flotą
Raben Polska.

- Z jednej strony wydaje się, że ustawienie fotoradaru powinno zmusić kierowców do zdjęcia nogi z pedału gazu. W zamierzeniu ustawodawców ograniczenie prędkości w terenie zabudowanym ma szczególnie chronić najbardziej zagrożonych uczestników ruchu - pieszych i rowerzystów. Niestety, na terenie naszego kraju często tablice informujące o początku lub końcu terenu zabudowanego niewiele mają wspólnego ze stanem rzeczywistym. Czasami, w sposób mocno dyskusyjny, wykorzystują to straże gminne stawiając w tych miejscach fotoradary. Przodują w tym te regiony kraju i gminy, które nie są potęgami gospodarczymi. Być może miejscowi samorządowcy poszli po prostu na skróty i pod przykrywką wprowadzania bezpieczeństwa na drogach, reperują budżety gmin wpływami z mandatów, zamiast tworzyć podstawy do rozwoju przedsiębiorczości oraz nowe miejsca pracy. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że zmiany jakie nastąpią w 2011 r. polegające na przejęciu nadzoru nad fotoradarami przez ITD ukrócą tego typu zapędy.

Ograniczenia prędkości, zwłaszcza w miejscach gdzie często dochodzi do wypadków i kolizji, powinny być również wymuszane poprzez odpowiednie ukształtowanie drogi, wszelkiego rodzaju zwężki, przewężenia itp. Kolejny problem stanowią kierowcy, w szczególności samochodów służbowych, którzy nie są aniołkami". Nie przez przypadek możemy oglądać tego typu programy jak "Uwaga Pirat". Do najbardziej niebezpiecznych sytuacji dochodzi, gdy przekraczana jest prędkości o ponad 50 km/h, kierowca wjeżdża na skrzyżowanie na czerwonym świetle oraz wyprzedza w niedozwolonych miejscach. Za te wykroczenia powinny być wyraźnie podniesione stawki mandatów.

Niezbędny program bezpieczeństwa

Maria Magdalena Biedroń, dyrektor departamentu administracji Lukas Bank

- Fotoradary wpływają pozytywnie na bezpieczeństwo na drogach. Jednak ich duża liczba w Polsce, w porównaniu z innymi krajami, wywołała dyskusję na temat prawdziwych przesłanek ich montowania. Uważam, że poprawie bezpieczeństwa bardziej sprzyjałyby lepszy stan nawierzchni dróg oraz wzrost świadomości i samokontroli kierowców.

Zobacz też: ABS i ESP - niezbędne dla każdego auta firmowego

W 2010 roku trzykrotnie wzrosła liczba wezwań o wskazanie użytkownika pojazdu w związku z przekroczeniem prędkości. Ponieważ na zdjęciach z fotoradarów widać właściwie tylko samochód, a nie kierowcę, ciężar poszukiwania osoby, która dokonała wykroczenia spada przede wszystkim na Zespół Obsługi Floty. Wysokie mandaty nie przekładają się na ostrożniejszą i wolniejszą jazdę, ale raczej chwilowe zwalnianie i unikanie obecności na zdjęciu.

Zależy nam na bezpieczeństwie naszych kierowców i w Lukas Banku kładziemy także nacisk na kulturę jazdy. Już na etapie wyboru samochodów służbowych dbamy o ich właściwe parametry bezpieczeństwa: poduszki powietrzne, ABS, zestawy głośnomówiące, właściwe opony. W kolejnych latach będziemy wprowadzać do naszej Polityki Bezpieczeństwa Ruchu nowe działania prewencyjne i post incydentalne. Każda firma, która zarządza flotą pojazdów powinna wprowadzić program bezpieczeństwa dla swoich kierowców. Jego zakres i skuteczność będą oczywiście zależały od indywidualnych możliwości przedsiębiorstwa, choć moim zdaniem, finanse nie są w tym przypadku głównym czynnikiem determinującym.

Wizerunek gratis

Michał Miszewski, specjalista d/s administracji Volvo Polska Sp. z o.o. O/Samochody Ciężarowe

- Wypadki są plagą naszych dróg. Przyczyną większości z nich jest nadmierna prędkość. Niestety, wciąż pokutuje w społeczeństwie pogląd "nie ma autostrad to pędzimy zwykłymi drogami", połączony z dość luźnym stosunkiem do limitów prędkości. Fotoradary mogą i powinny odgrywać przede wszystkim rolę prewencyjną. Ustawione w niebezpiecznych miejscach wymuszają - przynajmniej na danym odcinku - prędkość przepisową. Niestety, rola ta często ginie w obliczu pogoni za zyskiem. Zwłaszcza samorządy lokalne traktują zakup fotoradaru jako "inwestycję", której naczelną rolą jest jak najszybszy zwrot kosztów i reperacja finansów gminy. Urządzenie jest ustawiane tam, gdzie przyniesie najwięcej wpływów z mandatów, a nie dla odegrania roli prewencyjnej. Ukrócenie tej patologii i stawianie fotoradarów „z głową”, pozwoliłoby w pełni wykorzystać ich potencjał.

Mandaty w Polsce są - porównując z resztą Europy - względnie niskie. Dalece bardziej dotkliwą dla kierujących karą są obecnie punkty karne, a nie sama wysokość grzywny. Oczywiście o wiele skuteczniejszym sposobem dyscyplinowania byłaby nieuchronność kary, ale do tego trzeba znacznie doinwestować policyjne oddziały działające w ruchu drogowym, na co w chwili obecnej ciężko liczyć. Można zatem założyć, że wprowadzenie drastycznych grzywien, zwłaszcza za najpoważniejsze wykroczenia drogowe, stanowiłoby przyczynek do refleksji kierowców nad swoim postępowaniem.

Rola firm w podnoszeniu bezpieczeństwa to przede wszystkim prewencja. Od zapewniania właściwych pojazdów, w dobrym stanie technicznym, z wyposażeniem z zakresu bezpieczeństwa czynnego i biernego, poprzez promowanie bezpiecznej jazdy wśród pracowników, po kompleksowe programy szkoleniowe dla kierowców. Wydatki ponoszone na bezpieczeństwo własnych ludzi zwrócą się szybko - tak pod postacią niższych składek ubezpieczeniowych, jak i niższych kosztów związanych z obsługą szkód, absencjami, itd. Wizerunek firmy odpowiedzialnej dostajemy gratis.

Karanie na trzecim miejscu

Leszek Pomorski, prezes PZWLP oraz prezes ING Car Lease

- Większa liczba fotoradarów nie stanowi panaceum na poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach, Niemniej muszę przyznać, że zarówno oryginały jak i ich atrapy, które zresztą miały zniknąć na początku roku, faktycznie wymuszają niższą prędkość na kierowcach. Dzięki temu mniejsza liczba wypadków staje się rzeczywiście faktem. Warto zauważyć, że prędkość nie jest jedyną przyczyną wypadków, a o poprawę bezpieczeństwa należy zadbać kompleksowo, przede wszystkim poprzez budowanie świadomości i odpowiedzialności prowadzących pojazdy.

Wysokie mandaty mogą ograniczyć prawdopodobieństwo wypadków, ale nie są jedynym środkiem. Poprawa bezpieczeństwa oznacza rozbudowę dróg szybkiego ruchu i autostrad, które pomogłyby kierowcom wypracować prawidłowe nawyki zachowania za kierownicą. Na pierwszym miejscu stawiam zatem edukację, na drugim budowanie świadomości, a dopiero na trzecim – karanie, czyli mandaty.

Dobrze byłoby, gdyby wszystkie przedsiębiorstwa flotowe miały w ofercie uzupełniającej programy bezpiecznej jazdy. Poniekąd na zwiększenie bezpieczeństwa wpływ może mieć podniesienie składek przez towarzystwa ubezpieczeniowe. To spowoduje, że firmy będą musiały zadbać o niższą szkodowość. Koszty włożone w edukację nie są dużym wydatkiem w porównaniu z obecnymi nakładami na likwidację szkód. To opłacalna inwestycja, która zwraca się w bardzo krótkim czasie.

Bezprawie to chaos

Krzysztof Kopysiewicz, kierownik floty samochodowej, APC Instytut Sp. z o.o.

- Fotoradary, które są ustawione z rozsądkiem i faktycznie służą poprawie bezpieczeństwa, a nie „nabijaniu” miejskiej, bądź gminnej kasy, są niestety potrzebne. Dlaczego? Po pierwsze poprawiają bezpieczeństwo mieszkańców miejscowości, gdzie zostają ustawione, zresztą nierzadko lokalizacja wynika z powodu powtarzających się wypadków. W mniejszych miastach, we wsiach mieszkańcy często mają trudności z przejściem przez jezdnię lub włączeniem się do ruchu - z powodu dużego natężenia samochodów oraz prędkości rozwijanych przez przejeżdżające pojazdy. Szkoły i przedszkola są często usytuowane w sąsiedztwie dróg. Dzieci ze względu na wiek i nie do końca rozwiniętą oceną sytuacji na drodze, musimy traktować jako osoby ograniczonego zaufania.

Drugi powód to poszanowanie prawa. Jako szefowie flot mamy za zadanie przekonywać kierowców, że przestrzeganie prawa jest wartością nadrzędną wobec wyniku finansowego firmy. Pracownik nie może usprawiedliwiać swoich negatywnych zachowań nałożonymi nań obowiązkami. Firma ma również prawo upomnieć pracownika, który jest często karany mandatami. Bardzo dobre rozwiązanie stanowi podwyższenie wysokości mandatów dla potencjalnych przestępców i przekazanie tych środków na poprawę bezpieczeństwa na drogach. Szczególnie w sytuacji, gdy budżet państwa „ma potrzeby” i podnosi się inne podatki. Być może sprawiedliwe byłoby wprowadzenie wysokości kar proporcjonalnie do dochodów - na wzór skandynawski.

Niedobry przykład idzie do nas z góry, posłowie nie szanują przepisów drogowych zasłaniając się immunitetem. Jako szefowie flot musimy pokazać, że nasza firma nie daje przyzwolenia do naruszenia przepisów. Niezależnie czy się z nim zgadzamy czy nie, ale prawo musi działać, inaczej zapanuje chaos…

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moto
  1 sty 2000
  3 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Check engine: czy można jeździć?

  Check engine: czy można jeździć? Czasami tak, a czasami nie. To wszystko zależy od tego czy pojawieniu się kontrolki towarzyszą dodatkowe objawy.

  Kontrolka silnika: co oznacza?

  Kontrolka silnika: co oznacza? Jej zaświecenie się w czasie jazdy bez wątpienia stanowi ważny sygnał. Ale czy zawsze dalszą podróż należy przerwać?

  Wibracje w samochodzie: skąd się biorą?

  Wibracje w samochodzie, czyli dziś opowiemy o tym, skąd się biorą drgania w kabinie w czasie jazdy. A najczęstszym ich powodem są... opony!

  Przyczyny wypadków na autostradzie. Co mówią statystyki?

  Przyczyny wypadków na autostradzie? Dziś przyjrzymy się statystykom z polskich dróg. Na jakie nieprawidłowe zachowania kierowców wskazują?

  Nowy Peugeot 308 SW w Polsce. Znamy cennik francuskiego kombi!

  Nowy Peugeot 308 SW oficjalnie pojawił się w Polsce. Znamy cennik auta. Za francuskie kombi trzeba zapłacić co najmniej 91 800 zł.

  Volkswagen Passat GTE: test niemieckiej hybrydy plug-in

  Volkswagen Passat GTE ma przestronną kabinę i duży bagażnik. Czy rodzinne nadwozie uzupełnione hybrydą plug-in sprawdza się w praktyce?

  Kredyt na samochód. Jaki wybrać i czym się różnią?

  Kredyt na samochód, czyli kredyt gotówkowy, kredyt samochodowy i leasing konsumencki. Która forma jest najlepsza?

  Bezpieczne wakacje 2021: o czym pamiętać?

  Bezpieczne wakacje 2021 to pojęcie, o którym w tym roku Policja powtarza do znudzenia. Te zasady naprawdę warto jednak przyswoić. Jak brzmią?

  e-Bilety Morskie Oko. Rezerwacja lub nie zaparkujesz!

  e-Bilety Morskie Oko - to jedyny sposób, aby w najbliższych dniach zostawić auto w Palenicy Białczańskiej. Muszą o tym wiedzieć odwiedzający TPN.

  Volkswagen Taigo: Niemcy stawiają na SUV-a coupe

  Volkswagen Taigo to nowa propozycja w ofercie marki w Europie. Czym jest Taigo? To tak naprawdę model T-Cross, jednak w wersji coupe.

  Test: Peugeot 508 SW PSE, czyli francuskie AMG w akcji

  Test: Peugeot 508 PSE, czyli napęd na cztery koła, 360 koni mechanicznych i hybryda plug-in. W skrócie francuskie AMG spisało się na medal.

  Ile lat wstecz sprawdza UFG?

  Ile lat wstecz sprawdza UFG? Czyli za ile lat kierowca może otrzymać karę za brak ubezpieczenia OC? Postanowiliśmy to sprawdzić.

  Jak uniknąć regresu ubezpieczeniowego?

  Jak uniknąć regresu ubezpieczeniowego? Jest kilka zasad, o których kierowca powinien pamiętać podczas zdarzenia drogowego. Dziś je przypomnimy.

  Bezpieczny zakup samochodu używanego: co oznacza?

  Bezpieczny zakup samochodu używanego nie zawsze jest łatwy. Szczególnie że sprzedający ukrywają informacje, a kupujący mają ograniczone zaufanie.

  Wyższe grzywny za wykroczenia drogowe

  Podwyższenie maksymalnej wysokości grzywny za wykroczenia drogowe do 30 tys. zł zakłada projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, przyjęty przez rząd.

  Najpopularniejsze rodzaje napędów [NOWE DANE]

  Stowarzyszenie ACEA opublikowało najświeższe dane na temat najpopularniejszych rodzajów napędów. Jakie samochody wybierają kierowcy w Polsce?

  Emisja CO2: samochody coraz bardziej eko! Hybrydy szczególnie

  Emisja CO2: samochody w zeszłym roku wyemitowały aż o 12 proc. mniej dwutlenku węgla. I co ciekawe, metodą do osiągnięcia celu okazały się hybrydy.

  Nowy DS 4 jest już w Polsce. Ile kosztuje francuska awangarda?

  Nowy DS 4 został oficjalnie pokazany w Polsce. Na razie nad Wisłę dotarły wyłącznie wersje pokazowe. Już dziś poznaliśmy jednak cennik auta.

  Likwidacja szkody z polis upadłych zakładów ubezpieczeń

  Likwidacja szkody z polis upadłych zakładów ubezpieczeń: Kto wypłaca pieniądze? Na czym polega? O czym pamiętać? O tym wszystkim opowiemy dziś.

  Czy UFG zawsze wykryje brak OC?

  Czy UFG zawsze wykryje brak OC? Odpowiedź brzmi... tak. Nie zawsze jednak od razu zorientuje się, że samochód nie miał obowiązkowej polisy.

  Brak OC: regres oznacza dla kierowcy... problemy!

  Brak OC: regres sprawi, że sprawca może zapłacić za szkodę... z własnej kieszeni. Kiedy i na jakiej zasadzie działa regres?

  Nowy Opel Astra 2021. Wyrazisty design i hybrydy

  Nowy Opel Astra 2021 odsłonił swoją twarz. Niemiecki kompakt otrzymał cyfrowy kokpit, paletę jednostek hybrydowych i nowe reflektory pikselowe.

  Najczęściej kradzione samochody w 2020 roku

  Najczęściej kradzione samochody w 2020 roku w Polsce? Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar przeanalizował dane z CEPiK.

  Nowy Opel Mokka [TEST]: ależ jak on patrzy...

  Nowy Opel Mokka przywitał nas efektownym połączeniem kolorów na nadwoziu i... smutnym spojrzeniem. Nie ma jednak powodów do smutku!

  Zmiany w karach dla kierowców 2021. Co szykuje rząd?

  Zmiany w karach dla kierowców 2021 to szeroki blok zmian w systemie karania prowadzących przedstawiony przez rząd. Co zakłada projekt zmian?