reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
reklama

Austria

Przepisy wjazdowe

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu do 90 dni (niezależnie od jego celu) na terytorium Austrii jest paszport bądź dowód osobisty (nowego lub starego wzoru – uwaga: stary wzór obowiązuje tylko do końca 2007 r.). Przed wyjazdem należy upewnić się, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie i pozwala na stwierdzenie tożsamości (szczególną uwagę w przypadku starszych, książeczkowych dowodów osobistych należy zwrócić na aktualność zdjęcia).

W przypadku pobytu nie przekraczającego trzech miesięcy obywatele UE uzyskują prawo pobytu w innym państwie członkowskim bez żadnych dodatkowych warunków i formalności, poza koniecznością posiadania ważnego dowodu tożsamości lub paszportu. Prawo swobodnego przemieszczania się i pobytu uzyskuje też członek rodziny obywatela UE, niezależnie od jego przynależności państwowej.

Zobacz też: Samochodem do Austrii

Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą mieć miejsce jedynie z uwagi na zasady polityki bezpieczeństwa i zdrowia publicznego. Zakaz wjazdu do Austrii pozostaje aktualny w stosunku do osób, które wydalono na mocy decyzji sądu.

Od 1 stycznia 2006 r., zgodnie z nową ustawą o osiedlaniu się i pobycie, prawo do pobytu w Austrii powyżej 3 miesięcy przysługuje jedynie tym obywatelom UE/EOG, którzy:

• 1) pracują w Austrii lub prowadzą własną działalność gospodarczą, lub
• 2) posiadają dla siebie oraz członków swojej rodziny pełne ubezpieczenie zdrowotne oraz udowodnią, że dysponują wystarczającymi środkami finansowymi na pobyt, tak że nie będą musieli korzystać podczas pobytu w Austrii z pomocy społecznej, lub
• 3) kształcą się w publicznych lub prywatnych szkołach i spełniają warunki określone w punkcie 2.

Zobacz też: Przepisy drogowe w Austrii

Pobyt powyżej 90 dni: Osoby zamierzające pozostać w Austrii na pobyt dłuższy niż 90 dni są obowiązane, w ciągu 3 miesięcy od przybycia, zgłosić się w odpowiednim urzędzie (w Wiedniu – referat MA 20, w pozostałych krajach związkowych: Bezirkshauptmannschaft, Magistrat lub Landesregierungsamt), który po stwierdzeniu spełnienia powyższych warunków wydaje po¬twierdzenie zgłoszenia (Anmeldebescheinigung). Potwierdzenie zgłoszenia jest jednocześnie dokumentem potwierdzającym stały pobyt w Austrii obywatela państwa członkowskiego UE/EOG.

Obywatele polscy, którzy zamierzają podjąć pracę w Austrii, obowiązani są posiadać pozwolenie na pracę, o które zwykle występuje pracodawca. Bliższe informacje można uzyskać w Austriackim Urzędzie Pracy (Arbeitsmarktservice – www.ams.or.at) oraz na stronach www.wien.polemb.net i www.help.gv.at.

Zobacz też: Jak zachować się podczas kontroli drogowej w Austrii?

Przepisy celne

Przepisy celne są zgodne z normą unijną. Turystów obowiązują ograniczenia dotyczące wwozu ilości zakupionych i przewożonych towarów przeznaczonych do osobistego użytku i nie podlegających odsprzedaży. Określenie „do użytku osobistego” obejmuje przeznaczenie przewożonych towarów na prezenty, lecz ich sprzedaż jest naruszeniem prawa i grozi ich konfiskatą oraz dodatkową karą. Przewożone towary uznaje się za przeznaczone „do użytku osobistego”, jeżeli nie przekraczają określonych ilości, np. papierosy – 200 szt., cygaretki – 400 szt., cygara – 200 szt., tytoń – 1 kg, spirytus – 10 l, wino ze zwiększoną zawartością alkoholu (np. sherry, porto) – 20 l, wino – 90 l (w tym maksymalnie 60 l wina musującego), piwo – 110 l. Osoby poniżej 17. roku życia nie mogą przewozić wyrobów alkoholowych ani tytoniowych.
PRZEPISY PRAWNE. Posiadanie narkotyków jest zagrożone karą pozbawienia wolności. Wyjątek stanowić mogą niektóre grupy leków zawierających substancje psychotropowe, powszechnie stosowane przy leczeniu określonego typu schorzeń. Turysta powinien je zadeklarować na przejściu granicznym przed wjazdem do Austrii.

Meldunek

Cudzoziemiec obowiązany jest zameldować się w ciągu 3 dni od daty przybycia na terytorium Austrii. Turyści zatrzymujący się w hotelach lub schroniskach mają obowiązek w ciągu 24 godzin zgłosić swój pobyt i zarejestrować się w księgach gości. Organem meldunkowym są urzędy dzielnicowe i gminne. Aby uzyskać zameldowanie, należy wypełnić formularz meldunkowy oraz okazać paszport lub dowód osobisty. Przed wyjazdem z Austrii należy się wymeldować. Przepisy przewidują karę grzywny do 726 EUR za niedopełnienie bądź nieterminowe dopełnienie obowiązku meldunkowego. Nie wnosi się natomiast żadnych opłat meldunkowych.

Ubezpieczenie

Polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych honoruje się w zakresie, w jakim zostały zawarte. W Austrii nie ma obowiązku ubezpieczeń osobowych, jednak ze względu na bardzo wysokie koszty leczenia i pobytu w szpitalu zalecane jest posiadanie polisy ubezpieczenia zdrowotnego, które pokrywa zarówno koszty ewentualnego leczenia szpitalnego, jak i transportu chorego do Polski.

Osoby opłacające składki na NFZ mają prawo do skorzystania w Austrii z opieki medycznej w ramach ubezpieczenia. Należy przy tym pamiętać, że nie każdy rodzaj pomocy medycznej jest dostępny w ramach ubezpieczenia NFZ, m. in. osoby, które nie posiadają odpowiednich ubezpieczeń, będą obciążane kosztami tzw. akcji ratunkowych (przyjazd karetki, dowóz do szpitala itp.). Udając się do lekarza lub szpitala, należy mieć dokument potwierdzający fakt ubezpieczenia: Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (w przypadku wyjazdów turystycznych) lub odpowiedni formularz typu E, który należy pobrać przed wyjazdem z Polski z właściwego oddziału NFZ (w przypadku oddelegowania czy pracy). Przed wizytą u lekarza należy taki formularz zarejestrować w kasie chorych (Gebietskrankenkasse), która wyda zaświadczenie o prawie do nieodpłatnej pomocy medycznej. W przypadku Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego przysługuje jednak ograniczony zakres świadczeń zdrowotnych: są to tylko świadczenia niezbędne z medycznego punktu widzenia (najczęściej dla uniknięcia sytuacji, w której byłoby się zmuszonym do powrotu do Polski, aby uzyskać niezbędną pomoc medyczną).

Zobacz też: Kurorty narciarskie: Austria

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Nasze recenzje

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wiesław Dzikowski

Księgowy, współwłaściciel i pełniący rolę wiceprezesa w firmie BR Progres sp. z o.o. Z księgowością związany od 2003 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama