| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Słowacja

Przepisy wjazdowe

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Słowackiej do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty (starego i nowego wzoru – ten drugi obowiązuje tylko do końca 2007 r.). Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości (szczególną uwagę w przypadku starszych, książeczkowych dowodów osobistych należy zwrócić na aktualność zdjęcia).

Obowiązuje przepis, że cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Słowacji powinien mieć 3250 SKK (dzieci do 16. roku życia – połowę tej kwoty) lub ich równowartość w dowolnej walucie wymienialnej na każdy dzień pobytu. Od obywateli UE wymóg ten jest egzekwowany tylko w wyjątkowych przypadkach. Dokument potwierdzający wykupienie świadczeń turystycznych (opłacone noclegi, wyżywienie, pobyt w sanatorium itp.) częściowo zwalnia z tego wymogu.

Obywatel Unii Europejskiej zamierzający przebywać w Republice Słowackiej dłużej niż trzy miesiące składa osobiście we właściwym oddziale Policji ds. Cudzoziemców (Cudzinecká polícia) wniosek o rejestrację pobytu, jeśli:

  • jest zatrudniony,
  • prowadzi działalność gospodarczą,
  • uczęszcza do szkoły państwowej lub uznanej przez państwo,
  • posiada środki finansowe na utrzymanie na czas pobytu oraz ubezpieczenie zdrowotne na terytorium Republiki Słowackiej,
  • istnieje przypuszczenie, że podejmie pracę.

Do wniosku o rejestrację należy dołączyć dokument podróży.

Zobacz też: Samochodem na Słowację

Przepisy celne

Zgodne z normą unijną.

Przepisy prawne

Niezastosowanie się do poleceń funkcjonariuszy policji, zanieczyszczenie miejsca publicznego, naruszenie ciszy nocnej i wywołanie zgorszenia w miejscu publicznym zagrożone są mandatem do wysokości 1000 SKK. Coraz częściej można spotkać się z zakazem palenia wyrobów tytoniowych w miejscach publicznych. Palenie papierosów w pociągu, autobusie, na przystanku autobusowym, na krytych peronach, w ośrodkach kultury, zamkniętych obiektach sportowych, w przestrzeni publicznej urzędów, sklepów, muzeów, kin itp. zagrożone jest mandatem do 5000 SKK. W każdej sytuacji o wysokości mandatu decyduje policjant, który może odstąpić od wymierzenia kary finansowej i poprzestać na pouczeniu.

Policja może w dowolnej sytuacji poprosić o okazanie dowodu tożsamości. W przypadku odmowy wylegitymowania się lub braku dokumentów policja ma prawo zabrać legitymowanego na posterunek, gdzie powinna zostać sprawdzona tożsamość.

Zobacz też: Jakie przepisy drogowe obowiązują na Słowacji

Meldunek

Obywatel Unii Europejskiej w ciągu 10 dni roboczych od wjazdu na terytorium Słowacji powinien dokonać meldunku w miejscowym oddziale Policji ds. Cudzoziemców, podając dzień rozpoczęcia pobytu, miejsce pobytu oraz przewidywaną długość pobytu, jeżeli obowiązkowi takiemu nie podlega osoba udzielająca noclegu (hotel, pensjonat, właściciel kwatery prywatnej).

Ubezpieczenie

Słowackie służby graniczne mogą żądać okazania potwierdzenia wykupienia polisy ubezpieczeniowej pokrywającej koszty leczenia, transportu, badań itp. W przypadku braku ubezpieczenia mogą odmówić wjazdu.

Szczepienia, służba zdrowia

W Republice Słowackiej nie występuje zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne, wobec czego nie są wymagane dodatkowe szczepienia. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) umożliwia obywatelom polskim korzystanie z opieki medycznej na takich samych warunkach, na jakich korzystają z niej obywatele słowaccy. EKUZ nie pokrywa kosztów transportu chorego do Polski. Podróżującym na Słowację zaleca się wykupienie dodatkowych ubezpieczeń prywatnych, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie, jak również koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach oraz koszty transportu medycznego.

Od 1.07.2006 r. słowackie Górskie Pogotowie Ratunkowe (Horská zachranná služba) wprowadziło opłaty za przeprowadzane akcje ratownicze. Opłatom podlega „techniczna“ strona akcji ratowniczej, tj. przybycie ratowników na miejsce wypadku, użycie skutera śnieżnego, samochodu lub helikoptera. Bezpłatne jest udzielenie pomocy medycznej. Wprowadzenie opłat nie dotyczy akcji na stokach narciarskich, na których za bezpieczeństwo narciarzy i ewentualne akcje ratownicze odpowiedzialny jest zarządzający stokiem. Za udzieloną pomoc płacą ci narciarze, którzy odnieśli obrażenia poza wyznaczonymi trasami narciarskimi.

Orientacyjna wysokość opłat: nieskomplikowana akcja ratownicza 3500–4000 SKK (ok. 370–430 PLN), bardziej skomplikowane akcje ratownicze w wyższych partiach gór 7500–13000 SKK (800–1400 PLN), akcje ratownicze na terenach wysokogórskich, długotrwałe poszukiwania zaginionych, wydobywanie zasypanych przez lawiny – ponad 100 000 SKK (ponad 10 500 PLN). Cztery słowackie firmy ubezpieczeniowe (Allianz, Union, Kooperativa i Generali) oferują ubezpieczenie kosztów akcji ratowniczej Horskiej služby (10–20 SKK dziennie, rocznie do 500 SKK). Ubezpieczenie można wykupić w hotelach, siedzibach Horskiej služby oraz w biurach informacji turystycznej. Koszty akcji ratowniczych Horskiej záchrannej služby pokrywają wykupione w polskich firmach ubezpieczeniowych specjalistyczne ubezpieczenia obejmujące turystykę górską, wspinaczkę, alpinizm itp. Ubezpieczenie pokrywać musi koszty poszukiwań i ratownictwa. Koszty leczenia pokrywa ubezpieczenie zdrowotne. Warunkiem udzielenia bezpłatnej pomocy medycznej jest przedłożenie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Informacje dla kierowców

Zielona karta nie jest dokumentem obowiązkowym przy wjeździe samochodem na Słowację. Nadal może ona służyć jako międzynarodowy dowód ubezpieczenia, który w razie wypadku ułatwia uzyskanie odszkodowania. Międzynarodowe prawo jazdy nie jest wymagane. Osoba, która nie ukończyła 18. roku życia, nie może prowadzić pojazdów mechanicznych mimo posiadanego prawa jazdy. Brak ważnego prawa jazdy karany jest mandatem do wysokości 7000 SKK. Brak nalepki „PL" karany jest często mandatem. Pieszy ma bezwzględne pierwszeństwo na przejściu. Obowiązuje jazda z zapiętymi pasami bezpieczeństwa (także na tylnych siedzeniach) oraz zakaz używania telefonu komórkowego przez kierowcę w trakcie jazdy.
Przejazd słowackimi autostradami i drogami ekspresowymi (a dla samochodów ciężarowych także niektórymi drogami I klasy) jest płatny.

Zobacz też: Samochodem na narty: Słowacja

Ceny winiet (dialničná nalepka):

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama

POLECANE

Nasze recenzje

Ostatnio na forum

Prawne ciekawostki

Eksperci portalu infor.pl

Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami

ekspert z zakresu HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »