Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kazachstan

 

Wiza, przepisy wjazdowe

Obywatele polscy udający się do Kazachstanu muszą mieć wizę. Można ją uzyskać w Ambasadzie Republiki Kazachstanu w Warszawie. W wyjątkowych przypadkach kazachstańskie wizy mogą być wydawane w punktach konsularnych na lotnisku w Ałmaty i Astanie (w praktyce ten tryb zarezerwowany jest tylko dla VIP-ów i nie powinni nań liczyć turyści czy biznesmeni). Nie ma możliwości otrzymania kazachstańskiej wizy podczas przekraczania granicy w innych przejściach (kolejowych, drogowych i lotniczych). Aby otrzymać wizę, należy przedstawić paszport co najmniej z 3-miesięcznym terminem ważności, licząc od planowanego wyjazdu z Kazachstanu, wypełnioną ankietę wizową, jedną fotografię i inne dokumenty w zależności od typu wizy:
– wiza turystyczna – potwierdzenie zaproszenia przez kazachstańską organizację turystyczną;
– wiza inwestycyjna – zgodę MSZ Republiki Kazachstanu;
– wiza służbowa (biznesowa) – zezwolenie MSW Republiki Kazachstanu lub zaproszenie jej oficjalnych organów, międzynarodowych organizacji, przedstawicielstw dyplomatycznych akredytowanych w Kazachstanie;
– wiza prywatna – zezwolenie właściwego oddziału MSW Republiki Kazachstanu wydane na podstawie oryginału zaproszenia osoby fizycznej czy innych dokumentów potwierdzających związki z Kazachstanem itp., a także zgoda MSZ Republiki Kazachstanu;
– wiza z prawem do nauki – zgodę MSZ Republiki Kazachstanu wydaną na podstawie pisemnego wniosku właściwej kazachstańskiej placówki naukowej;
– wiza z prawem do pracy – zaproszenie kazachstańskiej osoby prawnej z załączoną zgodą właściwych organów na zatrudnienie cudzoziemca (o ile wykonywanie określonego zawodu wymaga takiej zgody);
– wiza tranzytowa – zezwolenie na wjazd do kraju trzeciego i przedstawienie właściwych dokumentów, tj. biletów lub ich rezerwacji.

Wizy kazachstańskie wydawane są w ciągu 2 tygodni od złożenia dokumentów. Warunkiem niezbędnym jest tzw. poparcie wizowe wydawane przez Departament Służby Konsularnej MSZ Republiki Kazachstanu. Nie ma obowiązku okazania określonej kwoty pieniędzy na każdy dzień pobytu. Przejazd tranzytowy powinien nastąpić w ciągu 5 dni.

Przepisy celne

Przepisy celne nie mają charakteru szczególnie restrykcyjnego i nie odbiegają od powszechnie przyjętych standardów. W Kazachstanie nie ma możliwości uzyskania zwrotu podatku VAT. Dotyczy to turystów i osób pracujących w tym kraju w ramach kontraktów.

Przepisy prawne

Nie ma ograniczeń co do wwozu i wywozu pieniędzy. Wwóz można deklarować na życzenie zainteresowanego. W tym przypadku posiadane środki płatnicze należy wpisać do deklaracji celnej, wypełniając ją w 2 egzemplarzach; jeden egzemplarz z podpisem i pieczątką celnika należy zachować dla siebie. Jeżeli przy wyjeździe kwota środków wywożonych przewyższa kwotę środków wwożonych, należy przedstawić dokumenty potwierdzające legalność ich pochodzenia (np. kwity zakupu waluty w punktach jej wymiany lub w banku albo wydane przez bank dokumenty świadczące o wypłacie środków z konta walutowego). Bez przedstawienia dokumentów potwierdzających pochodzenie środków wwożonych (wywożonych) można wwieźć na terytorium Kazachstanu kwotę nie większą niż ekwiwalent 3000 USD.

Meldunek

Cudzoziemcy objęci są obowiązkiem meldunkowym. W ciągu pięciu dni od daty wjazdu należy zameldować się (zarejestrować) we właściwych organach: a) osoby przybyłe na podstawie wiz dyplomatycznych i służbowych – w Departamencie Służby Konsularnej MSZ (w oddziałach w Astanie i Ałmaty); b) osoby przybyłe na podstawie innych wiz (inwestycyjnych, prywatnych, biznesowych, turystycznych, z prawem do pracy i do nauki) – we właściwych wydziałach policji migracyjnej (dawny OWiR). Kierowcy przejeżdżający przez terytorium Republiki Kazachstanu i nie przebywający w żadnej miejscowości dłużej niż pięć dni powinni zameldować się w dowolnym oddziale policji migracyjnej na trasie swojego przejazdu.

Stosownie do nowych uregulowań rejestracja cudzoziemców odbywa się podczas przekraczania granicy, w przypadku gdy przybywają oni do Kazachstanu: w jednym z 12 międzynarodowych portów lotniczych, na kolejowym przejściu Dostyk na granicy chińsko-kazachstańskiej lub drogowych przejściach granicznych Horgos, Dostyk, Bachty, Majkapczagaj, Kordaj, Kolżat, a także w morskich punktach granicznych Aktau bądź Bautino. Potwierdzeniem rejestracji na przejściach granicznych jest specjalna wkładka (podlegająca zwrotowi przy wyjeździe). Tego typu rejestracja nie wymaga dodatkowego zgłoszenia policji migracyjnej. Zachowuje ona ważność przez 3 miesiące, po czym należy zgłosić się do policji migracyjnej. Rejestracja odbywa się bezpłatnie.

Ubezpieczenie

Nie jest wymagane. Ponieważ koszty leczenia są wysokie, zalecamy jednak wykupienie stosownych ubezpieczeń na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Obowiązuje ubezpieczenie komunikacyjne OC. Polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych są honorowane. Część polskich firm ma partnerów ubezpieczeniowych w Kazachstanie.

Szczepienia, służba zdrowia

Nie ma obowiązku okazania świadectwa szczepień. Cudzoziemcy powinni jednak mieć zaświadczenie – najlepiej w języku rosyjskim, w ostateczności w angielskim – potwierdzające, że nie są nosicielami wirusa HIV. Bez tego dokumentu w ciągu 10 dni po przybyciu do Kazachstanu będą musieli poddać się obowiązkowym badaniom. Głównym zagrożeniem w Kazachstanie są wszelkiego typu infekcje pokarmowe oraz pasożyty. Wskazane jest zaszczepienie się przed przyjazdem przeciw żółtaczce pokarmowej typu A i wszczepiennej typu B. Należy dokładnie myć kupione produkty i pić tylko przegotowaną lub butelkowaną wodę. Na bazarach lepiej nie kupować produktów gotowych do spożycia. Chorobą występującą powszechnie jest gruźlica. Odnotowuje się również dużą liczbę zachorowań na choroby weneryczne, a także zarażenia wirusem HIV. Służba zdrowia w Kazachstanie jest na niskim poziomie, a warunki panujące w placówkach medycznych nie są najlepsze. Zdarza się, że brakuje podstawowych lekarstw i sprzętu medycznego. Jeśli to możliwe, należy unikać dłuższego pobytu w szpitalu. Można natomiast korzystać z usług medycznych oferowanych przez prywatne polikliniki, które często prowadzone są przez fundacje zachodnie. W większych miastach są apteki, w których można dostać większość niezbędnych lekarstw, również zachodnich. Niezbędne medykamenty lepiej jednak przywieźć ze sobą, gdyż lekarstwa bywają podrabiane. W ostatnim czasie znacznie podniósł się poziom usług stomatologicznych. Można znaleźć przychodnie o europejskim standardzie. Znacznie gorzej przedstawia się sytuacja na prowincji. Opieka medyczna jest płatna. Ceny za usługi medyczne są na poziomie europejskim i nie ma ustalonego cennika. W państwowych placówkach medycznych obcokrajowcy płacą stawkę trzykrotnie wyższą niż obywatele Kazachstanu.

Informacje dla kierowców, podróżowanie po kraju

Ograniczenia w poruszaniu się po Kazachstanie dotyczą zamkniętych terenów wojskowych oraz, co istotne dla polskich turystów udających się w góry, na terenach przygranicznych. Wymagane są tam specjalne zezwolenia wydawane przez MSW; w ich uzyskaniu pośredniczą firmy turystyczne.

Do podróżowania samochodem po Kazachstanie wymagane jest międzynarodowe prawo jazdy. Polskie prawo jazdy nie jest honorowane. Nie ma obowiązku ubezpieczeń osobowych. Bardzo poważnym zagrożeniem jest nagminne łamanie zasad ruchu drogowego zarówno przez kierowców, jak i pieszych. Należy też pamiętać, że w miejscowej praktyce samochód ma zawsze pierwszeństwo przed pieszym, dlatego podczas przechodzenia przez jezdnię trzeba zachować wyjątkową ostrożność. Ze względu na trudne warunki klimatyczne i olbrzymie bezludne przestrzenie odradza się podróżowanie do Kazachstanu zimą. Ze względów bezpieczeństwa kierowcy powinna zawsze towarzyszyć druga osoba. Stan nawierzchni drogowych jest zły i stanowić może duże zagrożenie, zwłaszcza w przypadku podróży nocą. W terenie i w miastach brakuje drogowskazów i oznakowania, co utrudnia orientację. Paliwo jest najczęściej złej jakości (zwłaszcza do silników typu diesel), a sieć stacji paliwowych na trasach jest niedostateczna. Gdy zamierzamy podróżować pociągami i samolotami, należy wcześniej zarezerwować miejsca; przy zakupie biletów wymagany jest paszport. Prywatni przewoźnicy drogowi oferują usługi lokalne i międzymiastowe często dość wyeksploatowanym i zawodnym sprzętem; obowiązują ceny umowne. Infrastruktura turystyczna jest słabo rozwinięta, problemem jest znalezienie noclegu w rozsądnej cenie za rozsądny standard. Drogimi miastami są Ałmaty i Astana.

Bezpieczeństwo

Zagrożenie przestępczością jest nie większe niż w Polsce. Jednakże ma ona swą lokalną specyfikę. Powszechną plagą jest korupcja i wymuszenia. Jeśli chodzi o kradzieże, należy uważać zwłaszcza na złodziei kieszonkowych. Kazachstan leży na szlaku tranzytu narkotyków – trzeba bezwzględnie odmawiać przewożenia przez granicę jakichkolwiek przesyłek.

Realnym zagrożeniem są trzęsienia ziemi w rejonie łańcucha górskiego Tien-szan, także w Ałmaty. Dla osób uprawiających turystykę wysokogórską poważnym zagrożeniem są lawiny śnieżne, a w okresie wiosenno-letnim tzw. sieli, czyli lawiny z kamieni, błota, śniegu i lodu. W tym okresie część łańcucha górskiego Tien-szan jest zamknięta dla turystów. Dla własnego bezpieczeństwa osoby udające się w góry proszone są o wcześniejsze powiadomienie polskiej placówki dyplomatycznej oraz o informowanie bliskich i znajomych o aktualnym miejscu pobytu i planowanych wyprawach. Z tych samych powodów obywatele polscy winni mieć przy sobie kartkę z adresem i telefonem polskiej ambasady (najlepiej w języku rosyjskim) oraz dodatkowo kopie dokumentów osobistych.

Religia, obyczaje

W Kazachstanie nie ma szczególnych norm prawnych ani zwyczajowych, których naruszenie mogłoby prowadzić do sytuacji konfliktowych.

Święta

Dniami wolnymi od pracy są 1 i 2 stycznia, 8 i 22 marca – Nauryz (święto wiosny), 1 maja – Dzień Zgody Narodów Kazachstanu, 9 maja, 30 sierpnia – Dzień Konstytucji, 25 października – Dzień Republiki, 16 grudnia – Dzień Niepodległości.

Przydatne informacje:

• Praktycznie nie ma problemu z wymianą pieniędzy. W dużych miastach na każdym kroku funkcjonują punkty wymiany walut, w których bezpiecznie można wymienić pieniądze.
• Urzędy są czynne od 9.00 do 18.00 (niektóre do 19.00) z przerwą obiadową trwającą od 12.00 do 13.00 lub nawet 14.00.
• Dość rozwinięta jest sieć sklepów spożywczych, w tym wiele czynnych jest całą dobę. Placówki handlowe czynne są w weekendy i święta.
• Jesienią 2006 r. zaczęto wprowadzać do obiegu nowe banknoty o zróżnicowanym formacie, obowiązujące na równi z dotychczasowymi.
• Całe terytorium Kazachstanu objęte jest jedną strefą czasową – obowiązuje +5 godz. w stosunku do czasu warszawskiego zimą i +4 godz. latem.
• Dodatkowe informacje o Kazachstanie można znaleźć na stronach internetowych: www.mfa.kz; www.khabar.kz; www.kazakhstan-gateway.kz; www.expat.kz.

Stolica: Astana
Waluta: tenge (KZT);
1 USD = 127 KZT; 1 EUR = 169 KZT (kurs z grudnia 2006 r.)
Język urzędowy: kazachski
Inne języki: rosyjski

Źródło: MSZ

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Kodeks kierowcy. Zmiany 2022. Mandaty. Punkty karne. Znaki drogowe
Kodeks kierowcy. Zmiany 2022. Mandaty. Punkty karne. Znaki drogowe
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moto
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Czy w kamperze można spać podczas jazdy? Sprawdźmy.
  Czy w kamperze można spać podczas jazdy? To pytanie, które często pojawia się z ust osób, zaczynających dopiero przygodę z kamperingiem. A więc?
  Jaką szerokość mają drogi w Polsce? Odpowiedzi jest wiele...
  Jaką szerokość mają drogi w Polsce? Ciężko udzielić jednej odpowiedzi. Bo wszystko zależy od tego, o drodze jakiej kategorii mówimy.
  Stacje ładowania w Łodzi. 100 nowych punktów dla elektryków
  Stacje ładowania w Łodzi, czyli właśnie rozpoczyna się nowa inwestycja. W jej ramach powstanie 100 stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
  Peugeot 9X8 waży tylko 1030 kg i ma... 980 koni mocy!
  Peugeot 9X8 będzie walczyć w wyścigach długodystansowych FIA. Tak, to hybryda. Jej silniki mają jednak w sumie 980 koni mocy. A to dopiero początek.
  Jakie opony do motocykla? Podpowiadamy o czym pamiętać
  Jakie opony do motocykla? To pytanie, przed którym może stanąć wielu motocyklistów na początku sezonu. Jest kilka rzeczy, o których warto pamiętać.
  Problem z samochodem zastępczym. UOKiK reaguje
  Problem z samochodem zastępczym? Miało go wielu Polaków. Teraz kwestię postanowił uregulować UOKiK. Jakie są wnioski i działania?
  Zakaz sprzedaży aut spalinowych od 2035 r. Pomysł Forda i Volvo
  Zakaz sprzedaży aut spalinowych od 2035 r.? Ford i Volvo chcą wprowadzenia takiej regulacji na terenie UE. Ma dotyczyć aut osobowych i dostawczych.
  Kara za brak licencji wspólnotowej to nawet... 12 tys. zł!
  Kara za brak licencji wspólnotowej? Tak po 21 maja 2022 roku jest realna. Dokument jest wymagany podczas międzynarodowego transportu rzeczy.
  Mandat za jazdę po lesie, czyli jak dostać 500 zł grzywny
  Mandat za jazdę po lesie? Tak, jest możliwy. A do tego jego kwota okazuje się niemała! Kierowca dostanie co najmniej 500 zł.
  Wywóz auta na Ukrainę. Rośnie eksport pojazdów z Polski
  Wywóz auta na Ukrainę, czyli Ukraińcy będący w Polsce chętnie eksportują kupione u nas pojazdy. Ile pojazdów z Ukrainy przyjeżdża nad Wisłę?
  Badanie czystości powietrza? Wykonuje je... van kuriera!
  Badanie czystości powietrza może być realizowane nie tylko przez instytucje. I udowadnia to DPD. Firma wyposażyła swoje auta w specjalne czujniki.
  Jak zmniejszyć wydatki na paliwo?
  Jak zmniejszyć wydatki na paliwo? To pytanie, które w dobie rosnących cen benzyny, oleju napędowego i LPG szczególnie często zadają kierowcy.
  Rowery elektryczne. Ile kosztują, jak działają, jakie dają korzyści?
  Rowery elektryczne cieszą się rosnącą popularnością na rynku jednośladów. Co powinieneś o nich wiedzieć przed zakupem? Oto nasz poradnik.
  Mandat za jazdę na zderzaku 2022. Jaką karę dostanie kierowca?
  Mandat za jazdę na zderzaku 2022. Nowe przepisy weszły w życie w roku 2021. W roku 2022 w pełni usankcjonowana została kara. I wynosi...
  Autostradą do Siedlec w 2023 r. No nie do końca...
  Autostradą do Siedlec w 2023 r.? To pytanie często zadawane przez internautów. I choć A2 w tym rejonie powstanie, raczej nie do 2023 roku.
  Prawo jazdy w 0,3 sekund po zdaniu egzaminu. Możliwe?
  Prawo jazdy w 0,3 sekund po zdaniu egzaminu, czyli rząd mówi o nowych opcjach mObywatela. Aplikacja w wersji 2.0 może zaskoczyć.
  Wycena szkody? Sztuczna inteligencja w akcji
  Wycena szkody? Sztuczna inteligencja teraz zajmie się ocenieniem skali uszkodzeń i przygotowaniem wartości odszkodowania. I to w Polsce!
  Gdzie jest najwięcej wypadków? Lista powiatów.
  Gdzie jest najwięcej wypadków? To pytanie postanowił zadać sobie GUS. Odpowiadając na nie, przygotował listę najniebezpieczniejszych powiatów.
  Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego 2022
  Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego 2022. Czyli o co chodzi w tym dokumencie i jak go zdobyć?
  Bentley Bentayga EWB. Brytyjski SUV z długimi drzwiami
  Bentley Bentayga EWB, czyli auto, które można skonfigurować na 24 miliardy sposobów. Co wiadomo o dłuższej wersji hitowego modelu Bentley`a?
  Eko jazda dieslem. Jak oszczędzać paliwo?
  Eko jazda dieslem: czy różni się od eko jazdy benzyniakiem? O jakich zasadach powinien pamiętać kierowca? O tym opowiemy w naszym materiale.
  Licencja wspólnotowa, brak przewoźników i paraliż w Europie?
  Licencja wspólnotowa brak przewoźników. Pytanie na dziś brzmi: czy nowe przepisy mogą sparaliżować transport w Europie? Mogą. To realne widmo!
  Obowiązkowe naklejki na samochód. Mandat to 500 zł!
  Obowiązkowe naklejki na samochód? 4 maja 2022 roku w Polsce zaczął obowiązywać wzór naklejki dotyczącej strefy zeroemisyjnej.
  P-21 powierzchnia wyłączona. Mandat w roku 2022 będzie wysoki?
  P-21 powierzchnia wyłączona. Mandat w przypadku zignorowania tego znaku będzie wysoki? Zajrzyjmy do nowego taryfikatora.
  Dwucyfrowy kod prawa jazdy. Dwie cyfry to za mało!
  Dwucyfrowy kod prawa jazdy sprawia, że choć kierowcy powinny dotyczyć ograniczenia w prowadzeniu, de facto go nie dotyczą. I zaraz powiemy czemu.