| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Mała firma > Pracownik i ZUS > Składki na FP i FGŚP - kiedy płatnik składek zwolniony jest z ich opłacania

Składki na FP i FGŚP - kiedy płatnik składek zwolniony jest z ich opłacania

Obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych obciąża płatnika składek. Płatnik zobowiązany jest do ich opłacania za tych ubezpieczonych, którzy z danego tytułu podlegają równocześnie obowiązkowi ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, i nie ukończyli 55 lat (w przypadku kobiet) albo 60 lat (w przypadku mężczyzn). Jednak zdarzają się inne sytuacje, w których obowiązek opłacenia składek na te fundusze jest również wyłączony.

Składki na FP i FGŚP opłaca się od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe, bez stosowania ograniczenia do wysokości 30-krotności prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Kiedy płatnik nie opłaca składek na FP i FGŚP

Składkę na FP za danego ubezpieczonego płatnik opłaca tylko wówczas, gdy kwota stanowiąca podstawę jej wymiaru (którą jest podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) w przeliczeniu na okres miesiąca wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę. Oznacza to, że płatnik nie odprowadza tej składki za osoby zarabiające mniej niż minimum (w 2017 r. - 2000 zł), np. pracownicy zatrudnieni na niepełny wymiar czasu pracy. Obowiązek ten w takiej sytuacji będzie wyłączony jeśli jest to jedyny tytuł ubezpieczenia. Jeżeli ubezpieczony podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z więcej niż jednego tytułu, to wskazany powyżej limit ustala się sumując kwoty podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tych tytułów. Jeżeli łączna wysokość podstaw wyniesie co najmniej minimalne wynagrodzenie to obowiązek opłacenia składki na FP będzie dotyczył każdego z płatników składek.

Ponadto składek na FP nie należy opłacać z mocy ustawy m.in. za:

 • duchownych,
 • pobierających zasiłek stały z opieki społecznej,
 • pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka (na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych),
 • pobierających zasiłek dla opiekuna,
 • podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników,
 • żołnierzy niezawodowych w służbie czynnej,
 • odbywających zastępcze formy służby wojskowej,
 • przebywających na urlopach wychowawczych oraz pobierających zasiłek macierzyński,
 • pobierających świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • osoby świadczące pracę na podstawie umowy uaktywniającej (na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3),
 • osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem (art. 6a ust. 1 i art. 6b ust. 1 ustawy systemowej).

Zobacz: Prawo dla firm

Składka na FP nie jest opłacana za zatrudnionych pracowników o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przez przedsiębiorców Polskiego Związku Głuchych i Polskiego Związku Niewidomych oraz Związku Ociemniałych Żołnierzy RP, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, Zakład Opieki nad Niewidomymi w Laskach, zakłady aktywności zawodowej.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Liberty Direct

Liberty Direct to firma ubezpieczeniowa należąca do międzynarodowej Grupy Liberty Mutual Insurance, oferująca usługi dla Klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »