| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Mała firma > Pracownik i ZUS > Naruszenie przepisów o czasie pracy przez kadrę zarządzającą

Naruszenie przepisów o czasie pracy przez kadrę zarządzającą

Coraz częściej pracodawcy decydują się na zatrudnienie kadry zarządzającej, która będzie odpowiedzialna za przestrzeganie przepisów o czasie pracy. W przypadku popełnienia przestępstwa bądź wykroczenia przeciwko prawom pracownika, możliwe będzie pociągnięcie do odpowiedzialności przełożonego a nie samego pracodawcę.

Za przestępstwa przeciwko prawom pracownika

Bezpośredni przełożony, jako osoba wyznaczona przez pracodawcę do planowania i rozliczania czasu pracy, może zostać również skazany za przestępstwa przeciwko prawom pracowników, jeżeli naruszenie przepisów o czasie pracy przybierze formę złośliwości lub uporczywości. Jeśli bezpośredni przełożony, wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego, może być ukarany grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (art. 218 § 1a ustawy – Kodeks karny).

Kierownik regionalny wydaje polecenia pracy w godzinach nadliczbowych pracownicom, które przedstawiły zaświadczenia lekarskie o stanie ciąży, oraz deleguje je poza stałe miejsce wykonywania pracy (najczęściej delegacje zagraniczne), bez ich uprzedniej zgody. Polecenia te wydawane są do czasu, aż pracownica nie uda się na zwolnienie w związku z ciążą. Pracownice, bojąc się utraty pracy, nie odmawiały wykonywania poleceń przełożonego, sprzecznych z przepisami prawa. Postępowanie kierownika jest nieprawidłowe.

Ponadto zachowanie kierownika regionalnego może być uznane za przestępstwo jako uporczywe naruszenie przepisów dotyczących czasu pracy i ochrony związanej z rodzicielstwem, za co może zostać skazany na karę grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Zobacz: Jak stosować elastyczny czas pracy?

Wpis do rejestru skazanych i zakaz zajmowania stanowisk

Skazanie przez sąd karny za przestępstwo przeciwko prawom pracownika powoduje lub może powodować również dalsze konsekwencje dla bezpośredniego przełożonego. Przełożony musi zdawać sobie sprawę z tego, że informacja o ukaraniu znajdzie się w Krajowym Rejestrze Karnym. Zatarcie skazania (uznanie kary za niebyłą) następuje w zależności od rodzaju nałożonej kary dopiero po 10 latach – w przypadku skazania na karę pozbawienia wolności (na wniosek skazanego sąd może skrócić ten okres do 5 lat). W razie skazania kierownika na karę grzywny lub ograniczenia wolności nastąpi to po upływie 5 lat (na wniosek skazanego okres zatarcia może być skrócony do 3 lat).

Informacja o ukaraniu przełożonego za przestępstwo przeciwko prawom pracownika będzie umieszczona w Krajowym Rejestrze Karnym.

W stosunku do bezpośredniego przełożonego może zostać orzeczony również środek karny w postaci zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych. Zakaz taki może być nałożony na okres od 1 do 10 lat. Poza tym proces karny przeciwko pracodawcy i skazanie kierownika za przestępstwo przeciwko prawom pracownika może negatywnie wpływać na wizerunek firmy, w tym na utratę dobrego imienia, utratę zaufania i wiarygodności.

Zobacz też: Jak stosować indywidualny rozkład czasu pracy

PODSTAWA PRAWNA:

  • art. 31, art. 94 pkt 2, art. 1041 § 1 pkt 2, art. 129 § 1, art. 131, art. 132, art. 133, art. 150 § 1, art. 1513, art. 1519–15112, art. 178, art. 203 § 1, art. 281 pkt 5 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502),
  • art. 39 pkt 2, art. 107, art. 218 § 1a ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 538),
  • art. 9, art. 17 § 2, 3, art. 96 ustawy z 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 395; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 579).

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

WebHat

WebHat to prężnie rozwijająca się firma tworząca interaktywny video e-learning.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »