| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Mała firma > Pracownik i ZUS > ZUS IWA – instrukcja

ZUS IWA – instrukcja

ZUS IWA - instrukcja. Dowiedz się w jaki sposób wypełnić druk ZUS IWA.

Dane o liczbie ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego

Blok III "Dane o liczbie ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego" należy wypełnić w następujący sposób:

W polu 01 - należy wpisać liczbę ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego.

Liczbę ubezpieczonych ustala się - zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy wypadkowej - jako iloraz sumy ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu w ciągu poszczególnych miesięcy roku kalendarzowego, za który składana jest informacja ZUS IWA, i liczby miesięcy tego roku. Z uwagi na wymóg nieprzerwanego zgłoszenia w ZUS, o którym była mowa na s. 4, w każdym przypadku liczba miesięcy będzie wynosiła 12.

Liczba ubezpieczonych podlega zaokrągleniu do jedności w górę, jeśli końcówka jest większa lub równa 0,5, lub w dół, jeśli jest mniejsza od 0,5.

Zestawienie danych do ustalenia kategorii ryzyka dla płatnika składki

Blok IV "Zestawienie danych do ustalenia kategorii ryzyka dla płatnika składki" należy wypełnić w następujący sposób:

W polu 01 - należy wpisać rodzaj przeważającej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), ujęty w rejestrze REGON w dniu 31 grudnia roku, za który składana jest informacja ZUS IWA. Jest to pięcioznakowy kod aktualny na dzień 31 grudnia roku, za który składana jest informacja.

W informacji ZUS IWA za rok 2009 należy podawać pięcioznakowy kod rodzaju przeważającej działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489 ), tzw. PKD 2007.

W informacjach ZUS IWA za poprzednie lata należało podawać pięcioznakowy kod rodzaju przeważającej działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 33, poz. 289 i Nr 165, poz. 1727), tzw. PKD 2004.

W polu 02 - należy wpisać liczbę poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem, które miały miejsce w roku, za który składana jest informacja ZUS IWA.

Oznacza to, iż uwzględnia się:

  • w odniesieniu do pracowników - poszkodowanych w wypadkach przy pracy, które zostały zarejestrowane w rejestrze wypadków nie wcześniej niż 1 stycznia i nie później niż 31 grudnia roku, za który składana jest informacja ZUS IWA,
  • w odniesieniu do innych ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu - poszkodowanych w wypadkach przy pracy, dla których karta wypadku została sporządzona nie wcześniej niż 1 stycznia i nie później niż 31 grudnia roku, za który składana jest informacja ZUS IWA.

Wypadek przy pracy, w którym poszkodowany został pracownik, miał miejsce 18 maja 2009 r. Sporządzenie protokołu powypadkowego i zarejestrowanie wypadku w rejestrze wypadków nastąpiło w dniu 22 maja 2009 r. Poszkodowany powinien być uwzględniony w informacji ZUS IWA składanej za rok 2009.

Wypadek przy pracy, w którym poszkodowany został pracownik, miał miejsce 27 grudnia 2008 r. Sporządzenie protokołu powypadkowego i zarejestrowanie wypadku w rejestrze wypadków nastąpiło w dniu 6 stycznia 2009 r. Poszkodowany powinien być uwzględniony w informacji ZUS IWA składanej za rok 2009.

Wypadek przy pracy, w którym poszkodowany został zleceniobiorca, miał miejsce 27 grudnia 2008 r. Sporządzenie karty wypadku nastąpiło w dniu 5 stycznia 2009 r. Poszkodowany powinien być uwzględniony w informacji ZUS IWA składanej za rok 2009.

Jeżeli w danym roku ani jeden ubezpieczony podlegający ubezpieczeniu wypadkowemu nie został poszkodowany w wypadku przy pracy należy wpisać cyfrę "0".

W polu 03 - należy wpisać liczbę poszkodowanych w wypadkach przy pracy śmiertelnych i ciężkich3, które miały miejsce w ciągu roku, za który składana jest informacja ZUS IWA.

Oznacza to, iż uwzględnia się:

  • w odniesieniu do pracowników - poszkodowanych w wypadkach przy pracy, które zostały zarejestrowane w rejestrze wypadków nie wcześniej niż 1 stycznia i nie później niż 31 grudnia roku, za który składana jest informacja ZUS IWA,
  • w odniesieniu do innych ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu - poszkodowanych w wypadkach przy pracy, dla których karta wypadku została sporządzona nie wcześniej niż 1 stycznia i nie później niż 31 grudnia roku, za który składana jest informacja ZUS IWA.

Jeżeli w danym roku ani jeden ubezpieczony podlegający ubezpieczeniu wypadkowemu nie został poszkodowany w wypadkach przy pracy śmiertelnych i ciężkich, należy wpisać cyfrę "0".

Liczba poszkodowanych podana w polu 03 bloku IV nie może być wyższa od liczby wykazanej w polu 02 tego bloku

W polu 04 - należy wpisać liczbę zatrudnionych w warunkach, w których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, według stanu na dzień 31 grudnia roku, za który składana jest informacja ZUS IWA.

Ustalając liczbę osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia bierze się pod uwagę wyłącznie pracowników, tj. osoby pozostające w stosunku pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

Danego pracownika uwzględnia się w tej liczbie tylko jeden raz. Przy ustalaniu liczby zatrudnionych stosuje się zasady obowiązujące przy wypełnianiu działu 2 (wiersz 1, rubryka 1) sprawozdania o warunkach pracy (Z-10).

Pobierz: Druk ZUS IWA

Adres do korespondencji płatnika składek

Blok V "Adres do korespondencji płatnika składek" należy wypełnić w następujący sposób:

W polu 01 - należy wpisać kod pocztowy.

W polu 02 - należy wpisać nazwę miejscowości.

W polu 03 - należy wpisać nazwę ulicy.

W polu 04 - należy wpisać numer domu. Jeżeli numer domu jest łamany, wpisuje się go oddzielając numery pochyłą kreską, np. 113/115, a gdy w numerze występuje litera, wpisuje się dużą literę drukowaną (bez odstępu), np. 113A.

W polu 05 - należy wpisać numer lokalu. Jeśli w adresie nie ma numeru lokalu, pole należy pozostawić puste.

W polu 06 - należy wpisać numer telefonu do teletransmisji, poprzedzając go numerem kierunkowym, np. 022-6223355. Jeżeli płatnik składek przekazuje dokumenty ubezpieczeniowe do ZUS w formie innej niż poprzez teletransmisję danych, pole należy pozostawić puste.

W polu 07 - należy wpisać numer skrytki pocztowej. Jeśli płatnik składek nie posiada skrytki pocztowej, pole należy pozostawić puste.

W polu 08 - należy wpisać numer telefonu, poprzedzając go numerem kierunkowym, np. 022-6223344.

W polu 09 - należy wpisać symbol państwa oraz zagraniczny kod pocztowy, ale tylko w przypadku podania adresu innego niż polski.

W polu 10 – należy wpisać adres poczty elektronicznej.

Oświadczenie płatnika składek

Blok VI "Oświadczenie płatnika składek" należy wypełnić w następujący sposób:

W polu 01 - należy wpisać datę wypełnienia informacji ZUS IWA (dzień/miesiąc/rok).

W polu 02 - podpis składa płatnik składek lub osoba przez niego upoważniona.

W polu 03 - należy umieścić pieczątkę płatnika składek, jeśli płatnik ją posiada.

Źródło: ZUS

Powyższa instrukcja została opracowana na podstawie publikacji ZUS "Poradnik: Zasady składania i wypełniania informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA Zakład Ubezpieczeń Społecznych 2010 r." dostępnej na stronie www.zus.pl.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Chmiel Kancelaria Radcy Prawnego

Piotr Chmiel - Kancelaria Radcy Prawnego z Rzeszowa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »