| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Mała firma > Podatki > Podatek od nieruchomości 2018 - podatnicy, terminy, stawki

Podatek od nieruchomości 2018 - podatnicy, terminy, stawki

Stawki maksymalne podatku od nieruchomości wzrosną w 2018 roku na skutek inflacji. Tak wynika z obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów ws. górnych granic stawek podatków w 2018 r. Wyjaśniamy, na kim spoczywa obowiązek zapłaty, jakich kwot spodziewać się w przyszłym roku i kiedy mija termin uiszczenia należności.

Prawo w tej kwestii reguluje ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z przepisami, opodatkowaniu podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatnicy

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

  • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych podlegających opodatkowaniu
  • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych
  • użytkownikami wieczystymi gruntów
  • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

Polecamy:  Pakiet żółtych książek - Podatki 2018

Zwolnienia

Ustawa przewiduje także wyjątki. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają m.in. nieruchomości będące własnością państw obcych lub organizacji międzynarodowych albo przekazane im w użytkowanie wieczyste, przeznaczone na siedziby przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji korzystających z przywilejów i immunitetów. Spod ustawy o podatkach lokalnych wyjęte są także grunty pod wodami powierzchniowymi i nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego, w tym urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów związków metropolitalnych i urzędów marszałkowskich. Zwolnione z tego podatku są też grunty zajęte pod pasy drogowe dróg i nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, które wchodzą w skład Zasobu Nieruchomości.

Terminy

Osoby fizyczne mają możliwość opłaty podatku od nieruchomości w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej - za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia. W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie do terminie płatności pierwszej raty. Opłatę można uiścić dokonując przelewu na rachunek organu podatkowego lub gotówką w kasie w urzędzie.

Ile zapłacimy w 2018 roku?

Obwieszczenie Ministra Finansów podaje górne granice podatków i opłat lokalnych. Co to oznacza? Gminy, ustalając swoje stawki tej opłaty nie mogą przekroczyć wskazanych w obwieszczeniu kwot. Te każdego roku uzależnione są od warunków makroekonomicznych. Jak wynika z danych GUS, inflacja w I półroczu 2017 r. w stosunku do analogicznego okresu w 2016 r. wyniosła 1,9 proc. Stąd nieco wyższe stawki niż w ubiegłych latach. Pociąga to za sobą konieczność przyjęcia przez samorządowców uchwał o nowych stawkach podatku.

PODATEK

MAKSYMALNA STAWKA W 2017 ROKU

MAKSYMALNA STAWKA W 2018 ROKU

Podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,89 zł od 1 m2 powierzchni

0,91 zł od 1 m2 powierzchni

Podatek od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

4,54 zł od 1 ha powierzchni

4,63 zł od 1 ha powierzchni

Podatek od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,47 zł od 1 m2 powierzchni

0,48 zł od 1 m2 powierzchni

Podatek od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

2,98 zł od 1 m2 powierzchni

3,04 zł od 1 m2 powierzchni

Podatek od budynków mieszkalnych

0,75 zł 1 m2 powierzchni użytkowej

0,77 zł 1 m2 powierzchni użytkowej

Podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

22,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

23,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

Podatek od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

10, 59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

10, 80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

Podatek od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

Podatek od budowli pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

7,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

7,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

Katarzyna Witwicka

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Wróbel

analityk rynków finansowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »