| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Mała firma > ABC małej firmy > Mikro, mały i średni przedsiębiorca - definicje

Mikro, mały i średni przedsiębiorca - definicje

Zrozumienie definicji mikro, małego i średniego przedsiębiorcy i różnicy pomiędzy nimi nie stanowi jedynie dywagacji doktrynalnych, ale jest konieczne w obrocie gospodarczym. W szczególności jest to wiedza niezbędna, dla tych mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy ubiegają się lub w najbliższej przyszłości planują ubiegać się o wsparcie finansowe w ramach krajowych lub wspólnotowych programów pomocowych adresowanych właśnie do małych i średnich przedsiębiorców.

Polecamy: RODO. Ochrona danych osobowych. Przewodnik po zmianach

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!

Kryterium zatrudnienia

  1. przez wielkość zatrudnienia należy rozumieć liczbę pełnych etatów zatrudnienia w danym roku – tzw. zasada pełnych etatów;
  2. przez pojęcie pracownika należy rozumieć osoby wykonujące pracę na rzecz pracodawcy na podstawie umowy o pracę, z tytułu mianowana, powołania, wyboru, spółdzielczej umowy o pracę, jak również na podstawie umowy zlecenia, czy umowy o dzieło. W wielu przypadkach może powstać problem z przeliczaniem formy zatrudnienia w postaci zlecenia, czy dzieła na pełen etat w rozumieniu przepisów prawa pracy. Dlatego też, wyliczenie średniorocznego zatrudnienia w przedsiębiorstwie często będzie miało jedynie wymiar szacunkowy;
  3. przy obliczaniu średniorocznego zatrudnienia nie uwzględnia się pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, dodatkowych urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowych urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego; (tak art. 109 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej);
  4. powoływane wyżej Rozporządzenie Komisji (WE) 70/2001, które znajduje zastosowanie przy ubieganiu się o pomoc finansową ze strony państwa, wprowadza dodatkowo tzw. współczynnik rocznych jednostek roboczych (RJR). Współczynnik ten pozwala na uwzględnienie osób, które w danym roku obrotowym nie pracowały w pełnym wymiarze czasu pracy, nie pracowały przez cały rok, albo wykonywały pracę sezonową. Dzięki temu współczynnikowi można określić ułamkową ilość osób zatrudnionych w skali roku.

Kryteria ekonomiczne (roczny obrót netto, suma aktywów z bilansu)

Przy badaniu czy dany przedsiębiorca spełnia kryteria ekonomiczne z definicji mikro, małego i średniego przedsiębiorcy należy uwzględnić nie tylko wyniki finansowego tego przedsiębiorcy, ale także przedsiębiorstwa powiązanego i przedsiębiorstwa partnerskiego.

Przedsiębiorstwa powiązane są to przedsiębiorstwa, które pozostają w jednej z wymienionych relacji:

  • przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca/akcjonariusza;
  • przedsiębiorstwo ma prawo powoływać i odwoływać większość członków organów innego przedsiębiorstwa;
  • przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo na podstawie umowy zawartej z tym przedsiębiorstwem, lub postanowień w jego statucie lub w umowie spółki;
  • przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie na mocy umowy z innymi udziałowcami/akcjonariuszami tego przedsiębiorstwa większość praw głosu udziałowców/akcjonariuszy w tym przedsiębiorstwa (tak § art. 3 ust. 3 Załącznika do Rozporządzenia Komisji (WE) 70/2001)

Z kolei przez przedsiębiorstwa partnerskie należy rozumieć wszystkie inne przedsiębiorstwa, które nie spełniają kryteriów przedsiębiorstwa powiązanego, a jednocześnie występują następujące relacje przedsiębiorstwo działające na rynku wyższego szczebla (typu upstream) posiada samodzielnie lub wspólnie z co najmniej jednym przedsiębiorstwem powiązanym, co najmniej 25% kapitału innego przedsiębiorstwa działającego na rynku niższego szczebla (typu downstream) lub praw głosu w takim przedsiębiorstwie (tak art. 3 ust. 2 Załącznika do Rozporządzenia Komisji (WE) 70/2001).

Określanie kryteriów ekonomicznych następuje na podstawie danych z ksiąg rachunkowych, względnie ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Uwzględnia się ostatnio zatwierdzone okresy obrachunkowe.

Polecamy serwis: Mała firma

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »