reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Działalność gospodarcza > Pojednawcze sposoby rozstrzygania sporów

Pojednawcze sposoby rozstrzygania sporów

Przedsiębiorca ma ograniczony czas na dochodzenie swoich roszczeń majątkowych. Roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przedawniają się – co do zasady – z upływem trzech lat, a w przypadku roszczeń przy sprzedaży dokonanej w ramach prowadzonej działalności sprzedawcy – z upływem 2 lat.

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej składa się w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika, a w przypadku spółki - właściwym ze względu na jej siedzibę. Opłata sądowa od wniosku wynosi 40 zł i może być wniesiono przez:

1) naklejenie na piśmie znaków opłaty sądowej,

2) zapłacenie kwoty w kasie sądu,

3) przelanie kwoty na rachunek bankowy sądu i załączenie dowodu jej uiszczenia do pisma. Jeżeli pismo nie będzie miało braków formalnych, sąd wyznaczy posiedzenie, na którym będzie namawiał strony do zawarcia ugody.

Postępowanie pojednawcze wywołane wniesieniem zawezwania do próby ugodowej jest uregulowane w art. 184 i następne kodeksu postępowania cywilnego

Dzięki złożeniu wniosku do sądu wierzyciel ma czas na zebranie dowodów w sprawie lub zgromadzenie środków na koszty sądowe.

Jeżeli strony zawrą ugodę, to jej treść jest umieszczona w protokole, a ugoda ma moc wyroku sądu. Po nadaniu ugodzie klauzuli wykonalności wierzyciel może wszcząć postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi, który nie chce dobrowolnie spełnić świadczenia.

Jeśli strony nie zawrą ugody, wierzyciel może następnie złożyć w sądzie powództwo o zapłatę i zażądać zwrotu kosztów wynikających z nieusprawiedliwionego niestawiennictwa dłużnika na próbie ugodowej. Po wydaniu wyroku uwzględniającego powództwo o zapłatę dłużnik musi uiścić na rzecz wierzyciela zasądzoną kwotę, koszty sądowe oraz koszty związane ze złożonym uprzednio zawezwaniem do ugody, np. wpis od wniosku, koszty stawiennictwa w sądzie.

Celem mediacji jest rozstrzygnięcie sporu przez zawarcie ugody na wniosek stron lub sądu.

Mediacja jest dobrowolna. Aby doszło do rozstrzygnięcia sporu na drodze mediacji, strony muszą zawrzeć umowę o mediację. Umowa określi m.in. przedmiot mediacji i osobę mediatora lub sposób jego wyboru. Następnie należy przygotować wniosek o przeprowadzenie mediacji zawierający oznaczenie stron sporu, dokładne określenie żądania, opis okoliczności uzasadniających żądanie oraz załączniki, a ponadto umowę o mediację. Wniosek należy doręczyć przeciwnikowi sporu oraz mediatorowi wraz z dołączonym dowodem jego doręczenia drugiej stronie sporu. Mediator ustala termin i ewentualnie miejsce posiedzenia mediacyjnego. Mediator ma prawo do wynagrodzenia i zwrotu wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji. Mediator sporządza protokół z mediacji. Zawarta miedzy stronami ugoda zostanie wciągnięta do protokołu lub mediator zaznacza w protokole niemożność zawarcia ugody między stronami. Po zawarciu ugody mediator przekazuje protokół do sądu. Zatwierdzona przez sąd ugoda ma moc ugody zawartej przed sądem.

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Prawo Przedsiębiorcy

Zdjęcia


Nowy JPK_VAT z deklaracją i ewidencją39.00 zł
reklama

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Dotacje dla firm

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Kleszcz

Główny księgowy, posiadający Certyfikat Ministra Finansów nr 68172/2014.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama