| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Działalność gospodarcza > Zmiany w przepisach dotyczących działalności gospodarczej

Zmiany w przepisach dotyczących działalności gospodarczej

Na przełomie 2008 i 2009 r. weszły w życie nowelizacje następujących ustaw: o prawie upadłościowym, o zastawie rejestrowym, kodeks cywilny, o prawie dewizowym, o funduszach inwestycyjnych, o ofercie publicznej i o ewidencji ludności.

Nowelizacja ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów została opublikowana w Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1113 i obowiązuje od 11 stycznia 2009 r.

Zastaw rejestrowy jest to szczególny rodzaj zastawu dopuszczający pozostawienie przedmiotu zastawu w rękach zastawcy. Do ustanowienia zastawu niezbędna jest umowa zastawnicza pomiędzy osobą uprawnioną do rozporządzania rzeczą lub prawem, zwaną zastawcą, i wierzycielem, zwanym zastawnikiem. Zastaw powstaje z chwilą wpisu do rejestru prowadzonego przez sądy rejonowe. Zaletą zastawu rejestrowego jest zapewnienie uprzywilejowanej pozycji wierzyciela zabezpieczonego zastawem w myśl zasady, że ograniczone prawo rzeczowe powstałe później nie może być wykonywane z uszczerbkiem dla ustanowionego wcześniej zastawu rejestrowego. Także w przypadku zbiegu zastawu rejestrowego i zastawu skarbowego zastaw rejestrowy wpisany do rejestru zastawów ma pierwszeństwo przed zastawem skarbowym wpisanym w późniejszym terminie.

Poniżej zostały omówione najistotniejsze zmiany wprowadzone nowelizacją.

1. Zniesienie ograniczeń podmiotowych

Zastaw rejestrowy może obecnie ustanowić bez żadnych ograniczeń każdy wierzyciel, także osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Po nowelizacji z zastawu mogą korzystać także podmioty zagraniczne z jednoczesnym zastrzeżeniem wyłącznej jurysdykcji krajowej dla tych spraw (zastaw rejestrowy można ustanowić na podstawie orzeczenia sądu polskiego, nie jest możliwe ustanowienie zastawu na podstawie wyroku sądu innego państwa).

2. Ograniczenie kognicji sądu

Dotychczas sąd rejestrowy badał, czy umowa zastawnicza jest zgodna z przepisami ustawy oraz czy wniosek został złożony w terminie miesiąca, licząc od dnia zawarcia umowy zastawu rejestrowego, pod rygorem odrzucenia wniosku. Obecnie wniosek o wpis zastawu można złożyć w dowolnym terminie. Należy podkreślić, że zastaw rejestrowy powstaje dopiero z chwilą dokonania wpisu do rejestru, a termin wpisu decyduje o pierwszeństwie zastawu rejestrowego. Sąd bada jedynie treść i formę wniosku oraz dokumenty stanowiące podstawę wpisu w zakresie danych podlegających wpisowi. Sąd nie ma już zatem obowiązku badania umowy zastawniczej. Sąd może odmówić dokonania wpisu zastawu tylko w przypadku naruszenia prawa, a w pozostałych przypadkach wezwie wnioskodawcę do usunięcia braków.

3. Nowe zasady określania zabezpieczonej wierzytelności

Zastaw rejestrowy zabezpiecza wierzytelność pieniężną wyrażoną w złotych lub w walucie obcej oraz odsetki, roszczenia uboczne wskazane przez strony w umowie zastawniczej i koszty zaspokojenia zastawnika mieszczące się w sumie wymienionej we wpisie.

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Prawo Przedsiębiorcy

Zdjęcia


HR Toolbox czyli Narzędziownik Menedżera HR79.00 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Odzyskaj.info

Odszkodowania i wypadki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »