| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Działalność gospodarcza > Zmiany w przepisach dotyczących działalności gospodarczej

Zmiany w przepisach dotyczących działalności gospodarczej

Na przełomie 2008 i 2009 r. weszły w życie nowelizacje następujących ustaw: o prawie upadłościowym, o zastawie rejestrowym, kodeks cywilny, o prawie dewizowym, o funduszach inwestycyjnych, o ofercie publicznej i o ewidencji ludności.

Nowelizacja ustawy z 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 195 poz. 1198) weszła w życie (z wyjątkami) 15 listopada 2008 r.

Rejestr PESEL to Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności prowadzony od 1979 r. Zawiera dane osób przebywających stale na terytorium Polski, zameldowanych na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące, a także osób ubiegających się o wydanie dowodu osobistego lub paszportu, a także osób, dla których odrębne przepisy przewidują potrzebę posiadania numeru PESEL. Są to następujące dane: nazwiska, imiona, data urodzenia, imiona i nazwiska rodowe rodziców, płeć, obywatelstwo, stan cywilny, imię i nazwisko małżonka, adres zameldowania, seria i numer aktualnego i poprzednich dowodów osobistych, datę zgonu i numer aktu zgonu.

Dzięki nowelizacji przedsiębiorcy uzyskali dostęp do danych zbioru PESEL oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, co umożliwia zweryfikowania w trybie on-line danych klientów.

Przedsiębiorcy zainteresowani uzyskaniem danych mogą wystąpić z wnioskiem sporządzonym w formie uproszczonej. Istnieje także możliwość składania wniosku o udostępnianie danych ze zbioru PESEL oraz OEWiUDO w formie formularza w wersji elektronicznej, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw został zatwierdzony 6 stycznia 2009 r. przez Radę Ministrów.

Projekt nowelizacji zakłada wdrożenie do polskiego prawa przepisów dyrektywy UE dotyczącej przeciwdziałania praktyce „prania brudnych pieniędzy”.

W projekcie rozszerzono katalog tzw. instytucji obowiązanych, mających obowiązek rejestracji określonych transakcji oraz powiadamiania o nich Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF), w tym wszystkie instytucje finansowe i kredytowe, przedsiębiorcy przyjmujących płatności w gotówce o równowartości co najmniej 15 000 EUR oraz podmioty zajmujące się usługowym prowadzeniem ksiąg. Za niedopełnienie obowiązku rejestracji transakcji oraz niepowiadamianie o nich GIIF, instytucjom obowiązanym grozić będą kary pieniężne nakładane przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Instytucje obowiązane będą do weryfikowania danych klientów i podmiotów odnoszących rzeczywiste korzyści z transakcji i będą musiały prowadzić analizy ryzyka i na podstawie uzyskanych wyników wyznaczać środki dla poszczególnych kategorii klientów. Obowiązek rejestracji transakcji nałożono również na te kategorie instytucji obowiązanych, które nie realizują bezpośrednio transakcji, ale uczestniczą w ich przygotowaniu, np. pośrednicy nieruchomości i notariusze.

Minister Finansów będzie miał obowiązek publikacji listy osób, podmiotów i organizacji, m.in. terrorystycznych, w zakresie monitorowania i przeciwdziałanie wykorzystaniu np. rachunków instytucji obowiązanych do finansowania terroryzmu.

Urszula Krzemińska

 

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Prawo Przedsiębiorcy

Zdjęcia


Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków Praktyczne wskazówki59.00 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Siwek Gaczyński & Partners

Kancelaria prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »