| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Działalność gospodarcza > Gospodarka odpadami w firmie

Gospodarka odpadami w firmie

Ochrona środowiska naturalnego dotyczy każdego z nas. Trzeba jednak zauważyć, że to przedsiębiorcy postrzegani są jako ci, którzy najbardziej przyczyniają się do jego zanieczyszczania. Dlatego właśnie na nich ciąży wiele obowiązków związanych z działaniami proekologicznymi, które obejmują m.in. gospodarowanie odpadami.

Sprawozdania te składane są według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 14 listopada 2006 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wielkościach wprowadzonych na rynek krajowy opakowań i produktów, osiągniętych wielkościach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych oraz wpływach z opłat produktowych (Dz.U. nr 220, poz. 1611).

Przedsiębiorcy objęci zakresem podmiotowym ustawy są ponadto zobowiązani do prowadzenia ewidencji dodatkowej, dotyczącej ilości wprowadzanych do obrotu opakowań i produktów objętych ustawą, jak również osiąganych poziomów recyklingu i odzysku.

Jak już wspominaliśmy przedsiębiorca, który nie osiągnął odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych jest zobowiązany do uiszczenia opłaty produktowej. Opłatę produktową oblicza się jako iloczyn stawki opłaty i różnicy pomiędzy wymaganym a osiągniętym poziomem odzysku (recyklingu) przeliczonej na wielkość wyrażoną w masie albo ilości produktów lub opakowań, z wyłączeniem przedsiębiorcy wprowadzającego na rynek krajowy akumulatory kwasowo-ołowiowe. Obecnie obowiązujące maksymalne stawki opłat produktowych określone są w obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2008 (M.P. nr 54, poz. 619).

PRZYKŁAD

Maksymalna stawka opłat produktowych na 2008 r. wynosi 4,10 zł za kg opakowań z tworzyw sztucznych, zatem za 100 kg opakowań stawka ta wyniesie 410 zł.

Obowiązki podobne rodzajowo do powyżej wskazanych obciążają przedsiębiorców wprowadzających sprzęt na gruncie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. nr 180, poz. 1495), zwanej dalej ustawą o zużytym sprzęcie. Ich podstawowym obowiązkiem jest osiągnięcie odpowiednich poziomów odzysku, w szczególności recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Jeżeli poziomy te nie zostaną osiągnięte, wówczas na wprowadzających sprzęt ciąży obowiązek ponoszenia opłaty produktowej.

Spoczywają na nich także pewne obowiązki dodatkowe dotyczące sprawozdawczości. Zgodnie z art. 24 ustawy o zużytym sprzęcie wprowadzający sprzęt jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym nastąpiło wprowadzenie sprzętu, sprawozdania o ilości i masie wprowadzonego sprzętu, z podziałem na grupy i rodzaje sprzętu, określone w załączniku nr 1 do ustawy, z wyszczególnieniem danych o rodzaju i masie baterii i akumulatorów stosowanych na potrzeby działania sprzętu. W przypadku zakończenia działalności, wprowadzający sprzęt składa takie sprawozdanie, w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Szlawski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK