| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Działalność gospodarcza > Zapobieganie szkodom w środowisku - nowe obowiązki przedsiębiorców

Zapobieganie szkodom w środowisku - nowe obowiązki przedsiębiorców

Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie wdraża zasadę, zgodnie z którą zapobieganie i zaradzanie szkodom wyrządzanym środowisku naturalnemu powinno być realizowane poprzez popieranie reguły „zanieczyszczający płaci”.

1) do sprawcy bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku - gdy zagrożenie szkodą lub szkoda w środowisku zostały spowodowane przez ten podmiot,

2) do organu administracji publicznej - gdy zagrożenie szkodą lub szkoda w środowisku powstały na skutek podporządkowania się nakazowi wydanemu przez organ administracji publicznej.


Roszczenia powyższe mogą być realizowane na drodze postępowania cywilnego.


Jeśli organ ochrony środowiska samodzielnie podejmuje i prowadzi działania zapobiegawcze lub naprawcze, jest uprawniony do żądania od podmiotu korzystającego ze środowiska zwrotu poniesionych przez siebie kosztów przeprowadzenia tych działań.


Roszczenia organu względem podmiotu korzystającego ze środowiska o zwrot kosztów z tytułu przeprowadzonych przez organ ochrony środowiska działań zapobiegawczych lub naprawczych przedawniają się z upływem 5 lat od dnia zakończenia tych działań lub ustalenia sprawcy bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku. Obowiązek poniesienia kosztów przeprowadzenia działań zapobiegawczych lub naprawczych, ich wysokość oraz sposób uiszczenia określa, w drodze decyzji, organ ochrony środowiska. Do należności z tytułu obowiązku uiszczenia kosztów działań zapobiegawczych lub naprawczych stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.), z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują organowi ochrony środowiska.


Ustawa wprowadziła ponadto zmiany w art. 187 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. W myśl tej nowej regulacji, jeżeli przemawia za tym szczególnie ważny interes społeczny związany z ochroną środowiska, a w szczególności z zagrożeniem pogorszenia stanu środowiska w znacznych rozmiarach, w pozwoleniu:

1) zintegrowanym,

2) na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,

3) wodnoprawnym na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi

4) na wytwarzanie odpadów,

może zostać wprowadzony obowiązek ustanowienia zabezpieczeń finansowych dotyczących roszczeń z tytułu szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

Zabezpieczenia te mogą mieć formę depozytu, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej. Jednocześnie minister właściwy do spraw środowiska uzyskał kompetencję do określenia - w drodze rozporządzenia - rodzajów instalacji, w odniesieniu do których omawiane zabezpieczenia powinny zostać ustanowione. Na podstawie omawianego przepisu minister właściwy do spraw środowiska może również określić - w drodze rozporządzenia - metody określania wysokości zabezpieczenia roszczeń, w zależności od rodzaju prowadzonej przez podmiot korzystający ze środowiska działalności, wielkości produkcji i parametrów technicznych instalacji.


Podstawa prawna:

- ustawa z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U. Nr 75, poz. 493).

Ustawa z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie opiera się na zasadzie, w myśl której podmiot wyrządzający przez swoją działalność szkody w środowisku naturalnym lub powodujący bezpośrednie zagrożenie wystąpieniem takich szkód jest za nie finansowo odpowiedzialny. Celem nowych przepisów jest nakłonienie podmiotów korzystających ze środowiska do przyjęcia środków i opracowywania praktyk minimalizujących ryzyko wyrządzenia szkody (oraz związanej z tym ich odpowiedzialności finansowej).


Tomasz Kowalewski

Czytaj także

Źródło:

Prawo Przedsiębiorcy
INFORLEX Kadry Płace i HR211.00 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Bem & Wspólnicy

Kancelaria radców prawnych specjalizująca się w prawie medycznym, prawie pracy, prawie rodzinnym oraz prawie nieruchomości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK