| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Działalność gospodarcza > Zapobieganie szkodom w środowisku - nowe obowiązki przedsiębiorców

Zapobieganie szkodom w środowisku - nowe obowiązki przedsiębiorców

Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie wdraża zasadę, zgodnie z którą zapobieganie i zaradzanie szkodom wyrządzanym środowisku naturalnemu powinno być realizowane poprzez popieranie reguły „zanieczyszczający płaci”.

4) opis działań zapobiegawczych i naprawczych podjętych do chwili zgłoszenia.


Nie zgłoszenie organowi ochrony środowiska i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska faktu wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku stanowi wykroczenie.


Do obowiązków informacyjnych należy zaliczyć także konieczność poinformowania organu ochrony środowiska o zakończeniu działań zapobiegawczych lub naprawczych.


Ponadto na obszarze, na którym występuje bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku lub szkoda w środowisku, wojewoda może - w drodze decyzji - nałożyć na podmiot korzystający ze środowiska prowadzący działalność stwarzającą ryzyko szkody w środowisku, która jest przyczyną bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku, obowiązek prowadzenia pomiarów zawartości substancji w glebie, ziemi lub wodzie albo monitoringu przyrodniczego różnorodności biologicznej i krajobrazowej. Podmiot korzystający ze środowiska jest obowiązany przechowywać wyniki tych pomiarów oraz dane z monitoringu przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, którego dotyczą te wyniki i dane, oraz przedkładać je organowi ochrony środowiska na jego żądanie.


Koszty przeprowadzenia działań zapobiegawczych lub naprawczych oznaczają uzasadnione koszty związane z koniecznością zapewnienia właściwego i efektywnego przeprowadzenia tych działań, w tym m.in. koszty:

1) gromadzenia danych i oceny bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku,

2) opracowania i oceny projektów działań zapobiegawczych lub naprawczych, w tym projektów alternatywnych,

3) przeprowadzenia działań zapobiegawczych lub naprawczych,

4) nadzoru i monitoringu.


Koszty przeprowadzenia działań zapobiegawczych lub naprawczych ponosi podmiot korzystający ze środowiska. Podmiot korzystający ze środowiska może zwolnić się z tego obowiązku, jeżeli wykaże, że bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku lub szkoda w środowisku:

1) zostały spowodowane przez inny wskazany podmiot oraz wystąpiły mimo zastosowania przez podmiot korzystający ze środowiska właściwych środków bezpieczeństwa,

2) powstały na skutek podporządkowania się nakazowi wydanemu przez organ administracji publicznej, chyba że nakaz ten wynikał z emisji lub zdarzenia spowodowanego własną działalnością podmiotu korzystającego ze środowiska.


Podmiot korzystający ze środowiska, który podjął działania zapobiegawcze lub naprawcze w odniesieniu do bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku, może wystąpić z roszczeniem o zwrot kosztów poczynionych na ten cel:

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wasilewski

Aplikant adwokacki w Izbie Warszawskiej. Absolwent Wydziału Prawa EWSPiA w Warszawie, uczelni afiliowanej przy instytucie nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk utworzonej we współpracy ze Zrzeszeniem Prawników Polskich oraz Międzynarodowym Instytutem Rozwoju Prawa w Rzymie.


Zostań ekspertem portalu Infor.pl »