| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes i finanse > Jak uzyskać uprawnienia energetyczne?

Jak uzyskać uprawnienia energetyczne?

Do jakiej komisji należy złożyć wniosek, aby uzyskać odpowiednie uprawnienia energetyczne, i co powinien zawierać taki wniosek? Jaki zakres wiedzy trzeba mieć, aby zdać egzamin przed komisją kwalifikacyjną?

Sprawdzeniem kwalifikacji zajmują się powoływane w tym celu komisje kwalifikacyjne. Sprawdzenie kwalifikacji i ich potwierdzenie następuje na wniosek osób zainteresowanych uzyskaniem stosownych uprawnień lub na wniosek pracodawcy zatrudniającego te osoby.

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji musi zawierać:

• dane personalne osoby ubiegającej się o sprawdzenie posiadanych kwalifikacji (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, numer PESEL lub numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania),

• informacje na temat posiadanego wykształcenia,

• informacje o przebiegu pracy zawodowej, wykonywanego aktualnie zawodu oraz

• informacje o rodzaju i zakresie wnioskowanych uprawnień.

Wniosek powinien zawierać także nazwę i adres pracodawcy. Należy do niego dołączyć również wykaz posiadanych świadectw kwalifikacyjnych oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego.

Komisje te mogą być powoływane przez Prezesa Regulacji Energetyki:

• w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 200 osób wykonujących prace w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń instalacji i sieci energetycznych,

• przy stowarzyszeniach naukowo-technicznych, jeżeli statuty tych stowarzyszeń zawierają postanowienia określające zakres wykonywanej działalności na rzecz gospodarki energetycznej.

W jednostkach podległych ministrom lub szefom agencji komisje powołuje właściwy minister lub szef agencji. Najpopularniejszymi komisjami, cieszącymi się dobrą renomą, są komisje przy oddziałach Stowarzyszenia Elektryków Polskich, tzw. komisje SEP-owskie.

Sprawdzenie posiadania kwalifikacji do zajmowania się eksploatacją lub dozorem urządzeń, instalacji i sieci przeprowadza się w formie egzaminu ustnego. Zdaje się go przed zespołem egzaminacyjnym powołanym spośród członków komisji kwalifikacyjnej. Komisja kwalifikacyjna ustala szczegółową tematykę egzaminu. Powiadamia ona również osoby ubiegające się o potwierdzenie kwalifikacji o terminie egzaminu z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Powiadomienie musi nastąpić w formie pisemnej.

Egzamin przeprowadza się w formie ustnej, a z jego przebiegu sporządza się protokół. Wynik egzaminu może być albo 'pozytywny' albo „negatywny”. Dokumentację z przeprowadzonego egzaminu przekazuje się przewodniczącemu komisji.

Przewodniczący komisji odpowiada za właściwe przygotowanie egzaminów, a więc za terminowe powiadomienie osób egzaminowanych, prawidłowe powołanie zespołów egzaminacyjnych, sprawdzenie, czy złożone wnioski zawierają wszystkie niezbędne informacje oraz czy dołączone zostały wymagane przepisami dokumenty. Przewodniczący zespołu odpowiada natomiast za prawidłowy przebieg egzaminu, w tym przeprowadzenie głosowania decydującego o wyniku egzaminu.

Po przeprowadzeniu egzaminu, zakończonego wynikiem pozytywnym, w ciągu 14 dni komisja wydaje świadectwo kwalifikacyjne. Świadectwo musi zawierać oznaczenie komisji kwalifikacyjnej - w tym jej nazwę, adres i numer.

Świadectwo potwierdza uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru lub eksploatacji. W świadectwie zawarte są informacje na temat przeprowadzonego egzaminu oraz dane personalne osoby, której uprawnienia zostały potwierdzone. Dokument ten jednoznacznie określa, iż osoba w nim wymieniona spełnia wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku dozoru lub eksploatacji, a także określa zakres prac (np. obsługa, konserwacja, remont, montaż, wykonywanie prac kontrolno-pomiarowych). Na świadectwie znajdują się także informacje, dla jakich rodzajów urządzeń, instalacji i sieci zostały potwierdzone kwalifikacje. Świadectwo kwalifikacji ważne jest 5 lat.

 

Podstawa prawna:

• Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (DzU z 2006 r. nr 89, poz. 625 ze zm.),

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (DzU nr 89, poz. 828 ze zm.).

Andrzej Strzałkowski 

 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »