| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Zamówienia publiczne > Udzielanie zamówień > Jakie są zasady udzielania zamówień publicznych?

Jakie są zasady udzielania zamówień publicznych?

Zamówienia publiczne powinny przebiegać zgodnie ze szczegółowo określoną w ustawie procedurą. Jednocześnie istnieje kilka fundamentalnych zasad, które służą ochronie wykonawców. Dzięki nim może zostać zapewniony prawidłowy tok postępowań. Jakie to zasady? Przeczytaj

Zgodnie art. 8. Pzp, postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Wyjątki od tej zasady są określone w ustawie Prawo zamówień publicznych. Jednym z takich wyjątków jest obowiązek zamawiającego nieudostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli wykonawca odpowiednio wcześnie zastrzegł, iż informacje te nie mogą być ujawniane. Nie może on jednak zastrzec wszystkich informacji. Te podstawowe jak nazwa i adres wykonawcy oraz najważniejsze elementy oferty nie mogą być objęte tajemnicą, przez co z chwilą otwarcia ofert staja się jawne.

Z zasadą jawności wiążą się obowiązki zamawiającego dotyczące publikacji ogłoszeń o zamówieniach planowanych i udzielonych. Rygorystyczne wymogi w zakresie dokumentowania postępowania przez zamawiającego także stanowią realizację zasady jawności postępowania o udzielenie zamówienia. Pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia jest jawny wraz z załącznikami.

Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia podaje się nazwy oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Co więcej, umowy zawarte wskutek udzielenia zamówienia publicznego są jawne i podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

Odwołania wykonawców są rozpatrywane na jawnej rozprawie.

Warto wiedzieć, iż w przypadku trybu negocjacji z ogłoszeniem, prowadzone negocjacje mają charakter poufny, co stanowi uzasadniony wyjątek od zasady jawności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Polecamy: Na czym polega wykonanie zamówienia publicznego?

Pisemność postępowania

Zgodnie z art. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Wyjątki od tej zasady określa ustawa.

Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, jeśli tylko zamawiający wyrazi na to zgodę.

Natomiast inne oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy mogą przekazywać sobie pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, zależnie od wyboru zamawiającego. Przebieg postępowania o udzielenie zamówienia jest utrwalany w formie pisemnego protokołu. Warto także zauważyć, iż zgodnie z ustawą postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

Pierwszeństwo trybów przetargowych.

Sens tej zasady sprowadza się do tego, iż zgodnie z prawem zamówień publicznych dwoma podstawowymi trybami udzielania zamówienia są przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony. Tylko w drodze wyjątku, w przypadkach określonych w ustawie, zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę albo licytacji elektronicznej.

Znajomość zasad postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest wiedzą niezmiernie pożyteczną, z uwagi na fakt, że niedopełnienie wymogów stawianych zamawiającemu przez ustawę stanowić może dla wykonawców podstawę do odwołania. Wiedza na temat podstaw funkcjonowania systemu zamówień publicznych ułatwia ponadto zrozumienie tej rozległej materii przez co poruszanie się w niej staje się dużo łatwiejsze.

Polecamy: Serwis Leasing

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

BSWW Legal & Tax

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK