| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Zamówienia publiczne > Oferta > Uzupełnianie dokumentów składanych wraz z ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia - porada

Uzupełnianie dokumentów składanych wraz z ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia - porada

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może (a jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp ma obowiązek) żądać przedłożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Katalog dokumentów, których może żądać zamawiający od wykonawców w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu został określony w rozporządzeniu z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009 Nr 226, poz. 1817).

W przypadku gdy wykonawca nie przedłoży wraz z ofertą wymaganego dokumentu lub przedłożony dokument zawiera błędy zamawiający ma obowiązek wezwać wykonawcę do uzupełnienia.

Obowiązek ten wynika z dyspozycji art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

Art. 26 ust. 3 ustawy Pzp - Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert .

Przy czym należy podkreślić, że jest to obowiązek bezwzględny (niezależny od trybu w jakim toczy się postępowanie oraz od szans wykonawcy na uzyskanie zamówienia – tak m.in. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 7 września 2010r., sygn. akt: KIO/UZP 1819/10), a jedynym wyjątkiem jest sytuacja gdy pomimo uzupełnienia dokumentów oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

W ww. wyroku Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła również, że przepis art. 26 ust. 3 dotyczy nie tylko sytuacji nieprzedłożenia żadnego dokumentu czy złożenia dokumentów zawierających wady formalne, ale każdej sytuacji niewykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Polecamy: serwis Leasing

Analogicznie powinien postąpić zamawiający w przypadku gdy wykonawca nie przedłoży wraz z ofertą pełnomocnictwa (pełnomocnictw) lub oświadczeń lub gdy przedłożone pełnomocnictwa (oświadczenia) zawierają błędy.

Przy czym należy zaznaczyć, że możliwość uzupełnienia dotyczy tylko oświadczeń lub dokumentów, wskazanych przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub w zaproszeniu do składania ofert, potwierdzających spełnianie:

  • warunków udziału w postępowaniu,
  • przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego.

W związku z powyższym nie będą podlegały uzupełnieniu inne dokumenty (oświadczenia) wymagane przez zamawiającego w SIWZ, takie jak: kosztorys ofertowy, harmonogramy itp.

Polecamy: Kto nie może być wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia?

reklama

Polecamy artykuły

Eksperci:

Marcin Sanner

Doradca prawny z zakresu Prawa Zamówień Publicznych

Iuridico

Doradztwo Prawne & Tłumaczenia

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Uzupełnianie dokumentów składanych wraz z ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Uzupełnianie dokumentów składanych wraz z ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Polish your HR English 2 Angielski (nie) tylko dla HR –owca49.90 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Wiśniewski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK