| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Zamówienia publiczne > Oferta > Uzupełnianie dokumentów składanych wraz z ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia - porada

Uzupełnianie dokumentów składanych wraz z ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia - porada

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może (a jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp ma obowiązek) żądać przedłożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Katalog dokumentów, których może żądać zamawiający od wykonawców w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu został określony w rozporządzeniu z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009 Nr 226, poz. 1817).

W przypadku gdy wykonawca nie przedłoży wraz z ofertą wymaganego dokumentu lub przedłożony dokument zawiera błędy zamawiający ma obowiązek wezwać wykonawcę do uzupełnienia.

Obowiązek ten wynika z dyspozycji art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

Art. 26 ust. 3 ustawy Pzp - Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert .

Przy czym należy podkreślić, że jest to obowiązek bezwzględny (niezależny od trybu w jakim toczy się postępowanie oraz od szans wykonawcy na uzyskanie zamówienia – tak m.in. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 7 września 2010r., sygn. akt: KIO/UZP 1819/10), a jedynym wyjątkiem jest sytuacja gdy pomimo uzupełnienia dokumentów oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

W ww. wyroku Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła również, że przepis art. 26 ust. 3 dotyczy nie tylko sytuacji nieprzedłożenia żadnego dokumentu czy złożenia dokumentów zawierających wady formalne, ale każdej sytuacji niewykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Polecamy: serwis Leasing

Analogicznie powinien postąpić zamawiający w przypadku gdy wykonawca nie przedłoży wraz z ofertą pełnomocnictwa (pełnomocnictw) lub oświadczeń lub gdy przedłożone pełnomocnictwa (oświadczenia) zawierają błędy.

Przy czym należy zaznaczyć, że możliwość uzupełnienia dotyczy tylko oświadczeń lub dokumentów, wskazanych przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub w zaproszeniu do składania ofert, potwierdzających spełnianie:

  • warunków udziału w postępowaniu,
  • przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego.

W związku z powyższym nie będą podlegały uzupełnieniu inne dokumenty (oświadczenia) wymagane przez zamawiającego w SIWZ, takie jak: kosztorys ofertowy, harmonogramy itp.

Polecamy: Kto nie może być wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia?

Czytaj także

Eksperci:

Marcin Sanner

Doradca prawny z zakresu Prawa Zamówień Publicznych

Iuridico

Doradztwo Prawne & Tłumaczenia

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Uzupełnianie dokumentów składanych wraz z ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Uzupełnianie dokumentów składanych wraz z ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Samochód w firmie69.00 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Sanner

Doradca prawny z zakresu Prawa Zamówień Publicznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK