| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Zamówienia publiczne > ABC zamówień publicznych > Kiedy nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych?

Kiedy nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych?

Prawo zamówień publicznych przewiduje szereg sytuacji, w których stosowanie rozbudowanych procedur przetargowych nie jest obowiązkowe. Znajomość tych regulacji gwarantuje pewność co do własnych praw i obowiązków w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zapewnia ona także przedsiębiorcom wiedzę na temat okoliczności, w których mogą oferować swoje usługi instytucjom publicznym w sposób o wiele prostszy niż ten przewidziany w Prawie zamówień publicznych.

  • Usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem lub transferem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych, w szczególności związane z transakcjami mającymi na celu uzyskanie dla zamawiającego środków pieniężnych lub kapitału;
  • Papierami wartościowymi będą np. akcje, listy zastawne lub kwity obligacyjne;
  • Dostawy uprawnień do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, jednostek poświadczonej redukcji emisji, w rozumieniu przepisów o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji;
  • Usługi Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie bankowej obsługi jednostek sektora finansów publicznych i innych państwowych jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej oprócz jednostek samorządu terytorialnego.

Ponadto obowiązek stosowania przepisów prawa zamówień publicznych jest wyłączono w stosunku do:

5) Umów z zakresu prawa pracy.

Zamawiający nie będzie musiał przeprowadzać postępowania zgodnego z normami Pzp w celu nawiązania stosunku pracy, jednak pamiętać należy, że obowiązkowe jest stosowanie Pzp przy zawieraniu przez zamawiającego umów grupowego ubezpieczenia pracowniczego. Zakres wyłączenia nie obejmuje także umowy zlecenie albo umowy o dzieło, gdyż są to umowy z zakresu prawa cywilnego, a nie prawa pracy.

6) Zamówień zawierających informacje niejawne (ściśle tajne, tajne, poufne i zastrzeżone - do niedawna podzielone na tajemnice państwowe i służbowe), jeśli wymaga tego istotny interes publiczny lub istotny interes państwa.

7) Zamówień w ramach realizacji polskiej pomocy zagranicznej udzielanych przez niektóre jednostki wojskowe, jeśli ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

8) Zamówień udzielanych innemu zamawiającemu dotyczących usług, w sytuacji, w której zamawiającemu przyjmującemu zamówienie (będącemu więc wykonawcą) przyznano, w drodze ustawy lub decyzji administracyjnej, wyłączne prawo do świadczenia tych usług.

Przykładem przyjmującego zamówienie, któremu przysługuje określone w ustawie wyłączne prawo do świadczenia pewnego typu usług jest Poczta Polska S.A.

9) Przyznawania dotacji ze środków publicznych, jeżeli dotacje te są przyznawane
na podstawie ustaw.

Przykładowo będą to dotacje udzielane przedsiębiorcom na podstawie ustawy o finansach publicznych.

9) zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

widoczni.com

Agencja marketingu internetowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK