| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Zakładam firmę > Jak założyć firmę > Przewóz towarów niebezpiecznych – wymogi dla kierowców

Przewóz towarów niebezpiecznych – wymogi dla kierowców

Ekspert wyjaśnia jakie są wymagania w stosunku do kierowców i innych osób wykonujących czynności związane z przewozem towarów niebezpiecznych.

Do kierowania pojazdem przewożącym towary niebezpieczne, w stosunku do którego umowa ADR wymaga ukończenia przez jego kierowcę kursu lub kursów dokształcających, jest uprawniona osoba, która:
1. ukończyła 21 lat,
2. spełnia wymogi określone w odrębnych przepisach w stosunku do kierowców przewożących towary niebezpieczne,
3. posiada zaświadczenie ADR.

Zaświadczenie ADR otrzymuje po raz pierwszy osoba, która spełnia wymagania określone w punktach 1 – 2 i która ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs dokształcający początkowy. Zaświadczenie ADR jest wydawane przez jednostkę prowadzącą kurs na okres 5 lat, licząc od dnia złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu. Kursy dokształcające uznaje się za ukończone z wynikiem pozytywnym, jeżeli osoba w nich uczestnicząca zda egzamin przed trzyosobową komisją egzaminacyjną, powołaną przez jednostkę prowadzącą kurs.

Zakres takiego egzaminu obejmuje sprawdzenie w szczególności znajomości przepisów krajowych oraz umów międzynarodowych dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, a także wiedzy na temat przyczyn wypadków z towarami niebezpiecznymi, działań zapobiegawczych oraz czynności podejmowanych bezpośrednio po wypadku.

W roku poprzedzającym datę upływu ważności zaświadczenia ADR kierujący pojazdem jest obowiązany ukończyć kurs dokształcający doskonalący. Po ukończeniu tego kursu, z wynikiem pozytywnym, jednostka prowadząca kurs przedłuża ważność zaświadczenia ADR albo wydaje nowe zaświadczenie ADR, na okres kolejnych 5 lat.

Zobacz: Własna firma czy etat - co się bardziej opłaca?

Oczywiście kursy są płatne. Koszt kursu dokształcającego, w tym koszt egzaminu, ponosi co do zasady przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych lub inny podmiot wykonujący takie przewozy – w przypadku uczestnika kursu przez niego zatrudnionego lub, gdy osobiście wykonuje tę działalność, natomiast w innych przypadkach uczestnik kursu.

Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, że działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia kursów dokształcających jest działalnością gospodarczą, na dodatek działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające.

Przedsiębiorca wykonujący taką działalność gospodarczą, jest obowiązany spełniać następujące warunki i wymagania:
1. mieć siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2. posiadać warunki lokalowe i wyposażenie dydaktyczne gwarantujące przeprowadzenie kursu dokształcającego zgodnie z jego programem,
3. zapewnić prowadzenie kursu dokształcającego przez wykładowców, którzy posiadają wyższe wykształcenie i co najmniej pięcioletnią praktykę zawodową w dziedzinie: właściwości towarów niebezpiecznych, konstrukcji i eksploatacji opakowań, cystern i pojazdów przeznaczonych do ich przewozu, ratownictwa drogowego i chemicznego, ochrony przeciwpożarowej lub bezpieczeństwa ruchu drogowego lub posiadają świadectwo doradcy,
4. posiadać zbiór przepisów w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz środki dydaktyczne, właściwe do rodzaju prowadzonego kursu dokształcającego, w szczególności: plansze, przeźrocza, fotografie, filmy, oprogramowanie komputerowe, modele pojazdów i przesyłek, wzory dokumentów,
5. posiadać możliwość przeprowadzania ćwiczeń praktycznych objętych tematyką kursu dokształcającego.

reklama

Ekspert:

Piotr Łukasik

Prawnik, doktorant

Źródło:

Własne

Zdjęcia

 Przewóz towarów niebezpiecznych – wymogi dla kierowców
Przewóz towarów niebezpiecznych – wymogi dla kierowców

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Kossakiewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »