| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Zakładam firmę > Jak założyć firmę > Przewóz towarów niebezpiecznych – wymogi dla kierowców

Przewóz towarów niebezpiecznych – wymogi dla kierowców

Ekspert wyjaśnia jakie są wymagania w stosunku do kierowców i innych osób wykonujących czynności związane z przewozem towarów niebezpiecznych.

Działalność w zakresie prowadzenia kursów musi spełniać określone wymagania. Nie może jej wykonywać przedsiębiorca w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono upadłości, a także taki, który nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko dokumentom – dotyczy to zarówno osoby fizycznej, jak również członków organów osoby prawnej.

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające jest dokonywany na pisemny wniosek przedsiębiorcy. Wniosek ten powinien zawierać następujące dane:
• firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania,
• numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej,
• numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
• zakres prowadzonych kursów,
• datę i podpis przedsiębiorcy.

Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa oświadczenie następującej treści:
„Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające są kompletne i zgodne z prawdą oraz, że znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia kursów dokształcających, określone w ustawie z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych.”.

Oświadczenie powinno również zawierać:
• firmę przedsiębiorcy,
• oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
• podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy. ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Organem prowadzącym rejestr przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające jest marszałek województwa. Wpisowi do rejestru podlegają następujące dane:
1. firma przedsiębiorcy,
2. numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej,
3. numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy,
4. siedziba przedsiębiorcy i jego adres,
5. zakres prowadzonych kursów.

Marszałek województwa sprawuje nadzór nad prowadzeniem kursów dokształcających. W tym celu ma prawo prowadzić kontrolę w zakresie spełniania przez prowadzącego kurs warunków i wymagań oraz zgodności prowadzonego kursu z przepisami. Oczywiście marszałek nie wykonuje tej kontroli osobiście, a przez upoważnioną przez siebie osobę.

Polecamy: Jak założyć firmę z pomocą unijnych dotacji?

W ramach tego upoważnienia osoba ta ma prawo do:
• żądania od prowadzącego kurs i jego pracowników pisemnych lub ustnych wyjaśnień, okazania dokumentów i innych nośników informacji oraz udostępnienia wszelkich danych mających związek z przedmiotem kontroli,
• wstępu na teren prowadzącego kurs, w tym do pomieszczeń, gdzie prowadzi on kursy dokształcające, w dniach i godzinach, w których jest lub powinna być wykonywana przez niego działalność gospodarcza.

Przedsiębiorca powinien pamiętać, że czynności kontrolne przeprowadza się w jego obecności lub osoby przez niego wyznaczonej.

W przypadku ustalenia przez taką osobę upoważnioną do kontroli naruszeń warunków wykonywania działalności, Marszałek województwa może wyznaczyć termin ich usunięcia.

Polecamy: Jak założyć firmę?

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Filipczak-Zawadzka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK