| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Zakładam firmę > Jak założyć firmę > Przewóz towarów niebezpiecznych – wymogi dla kierowców

Przewóz towarów niebezpiecznych – wymogi dla kierowców

Ekspert wyjaśnia jakie są wymagania w stosunku do kierowców i innych osób wykonujących czynności związane z przewozem towarów niebezpiecznych.

Działalność w zakresie prowadzenia kursów musi spełniać określone wymagania. Nie może jej wykonywać przedsiębiorca w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono upadłości, a także taki, który nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko dokumentom – dotyczy to zarówno osoby fizycznej, jak również członków organów osoby prawnej.

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające jest dokonywany na pisemny wniosek przedsiębiorcy. Wniosek ten powinien zawierać następujące dane:
• firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania,
• numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej,
• numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
• zakres prowadzonych kursów,
• datę i podpis przedsiębiorcy.

Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa oświadczenie następującej treści:
„Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające są kompletne i zgodne z prawdą oraz, że znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia kursów dokształcających, określone w ustawie z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych.”.

Oświadczenie powinno również zawierać:
• firmę przedsiębiorcy,
• oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
• podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy. ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Organem prowadzącym rejestr przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające jest marszałek województwa. Wpisowi do rejestru podlegają następujące dane:
1. firma przedsiębiorcy,
2. numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej,
3. numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy,
4. siedziba przedsiębiorcy i jego adres,
5. zakres prowadzonych kursów.

Marszałek województwa sprawuje nadzór nad prowadzeniem kursów dokształcających. W tym celu ma prawo prowadzić kontrolę w zakresie spełniania przez prowadzącego kurs warunków i wymagań oraz zgodności prowadzonego kursu z przepisami. Oczywiście marszałek nie wykonuje tej kontroli osobiście, a przez upoważnioną przez siebie osobę.

Polecamy: Jak założyć firmę z pomocą unijnych dotacji?

W ramach tego upoważnienia osoba ta ma prawo do:
• żądania od prowadzącego kurs i jego pracowników pisemnych lub ustnych wyjaśnień, okazania dokumentów i innych nośników informacji oraz udostępnienia wszelkich danych mających związek z przedmiotem kontroli,
• wstępu na teren prowadzącego kurs, w tym do pomieszczeń, gdzie prowadzi on kursy dokształcające, w dniach i godzinach, w których jest lub powinna być wykonywana przez niego działalność gospodarcza.

Przedsiębiorca powinien pamiętać, że czynności kontrolne przeprowadza się w jego obecności lub osoby przez niego wyznaczonej.

W przypadku ustalenia przez taką osobę upoważnioną do kontroli naruszeń warunków wykonywania działalności, Marszałek województwa może wyznaczyć termin ich usunięcia.

Polecamy: Jak założyć firmę?

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Barchan

Ekspert ds. Leasingu, Menedżer

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK