| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Zakładam firmę > Jak założyć firmę > Jak złożyć wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorstw składowych?

Jak złożyć wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorstw składowych?

Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa składowego jest działalnością regulowaną i wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorstw składowych. Jakie elementy należy w nim zawrzeć?

Wnioski o wpis do rejestru należy wysyłać pocztą na adres Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

We wniosku o wpis do rejestru należy podać:

 • firmę przedsiębiorcy prowadzącego dom składowy, jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania, dane osobowe członków zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, o ile jest przewidziana , jak również innych osób , które odpowiadają za rozpoczęcie przez przedsiębiorstwo, spółkę lub spółdzielnię prowadzenia przedsiębiorstwa składowego lub będą nim kierować, a w odniesieniu do spółki jawnej i spółki komandytowej - dane osobowe wspólników;
 • numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
 • informacje o podmiotach dominujących i zależnych wobec wnioskodawcy;
 • informacje o wysokości kapitału własnego (funduszy własnych), ze wskazaniem źródeł jego pochodzenia;
 • adresy miejsc, w których będzie prowadzone przedsiębiorstwo składowe, wraz ze wskazaniem pomieszczeń i ich pojemności lub powierzchni;
 • rodzaj towarów przemysłowych przewidzianych do przyjmowania na skład;
 • nazwę i adres banku domicylowego;
 • datę sporządzenia wniosku i podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu domu składowego.

Polecamy: Kiedy potrzebna jest koncesja?

Wraz z ww. wnioskiem przedsiębiorca składa oświadczenie następującej treści:

„Oświadczam, że:

1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorstw składowych są kompletne i zgodne z prawdą;
2. znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa składowego, określone w ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o domach składowych oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw.”

Oświadczenie powinno również zawierać:

 • firmę przedsiębiorcy,jego siedzibę i adres;
 • oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
 • podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Dokonanie wpisu do rejestru podlega stałej opłacie w wysokości stanowiącej równowartość 1.000 euro na dzień złożenia oświadczenia, przy zastosowaniu średniego kursu walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski. Opłata stanowi dochód budżetu państwa.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o domach składowych oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego oraz innych ustaw, nadzór nad działalnością domów składowych przyjmujących na skład towary przemysłowe sprawuje minister właściwy ds. gospodarki. Minister ma prawo kontrolować i w wiążący sposób wpływać na działalność domów składowych. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za szkody wynikające z zawieranych przez dom składowy umów składu. W tych sytuacjach zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące odpowiedzialności stron umowy.

Polecamy: Jak założyć własną firmę?

Podstawa prawna – Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o domach składowych oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw (Dz.U. z 2000 r. Nr 114, poz. 1191 ze zm.).

Źródło: Ministerstwo Gospodarki

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

PB Online

Serwis badań internetowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK