| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Zakładam firmę > Jak założyć firmę > Jak złożyć wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorstw składowych?

Jak złożyć wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorstw składowych?

Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa składowego jest działalnością regulowaną i wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorstw składowych. Jakie elementy należy w nim zawrzeć?

Wnioski o wpis do rejestru należy wysyłać pocztą na adres Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

We wniosku o wpis do rejestru należy podać:

 • firmę przedsiębiorcy prowadzącego dom składowy, jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania, dane osobowe członków zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, o ile jest przewidziana , jak również innych osób , które odpowiadają za rozpoczęcie przez przedsiębiorstwo, spółkę lub spółdzielnię prowadzenia przedsiębiorstwa składowego lub będą nim kierować, a w odniesieniu do spółki jawnej i spółki komandytowej - dane osobowe wspólników;
 • numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
 • informacje o podmiotach dominujących i zależnych wobec wnioskodawcy;
 • informacje o wysokości kapitału własnego (funduszy własnych), ze wskazaniem źródeł jego pochodzenia;
 • adresy miejsc, w których będzie prowadzone przedsiębiorstwo składowe, wraz ze wskazaniem pomieszczeń i ich pojemności lub powierzchni;
 • rodzaj towarów przemysłowych przewidzianych do przyjmowania na skład;
 • nazwę i adres banku domicylowego;
 • datę sporządzenia wniosku i podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu domu składowego.

Polecamy: Kiedy potrzebna jest koncesja?

Wraz z ww. wnioskiem przedsiębiorca składa oświadczenie następującej treści:

„Oświadczam, że:

1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorstw składowych są kompletne i zgodne z prawdą;
2. znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa składowego, określone w ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o domach składowych oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw.”

Oświadczenie powinno również zawierać:

 • firmę przedsiębiorcy,jego siedzibę i adres;
 • oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
 • podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Dokonanie wpisu do rejestru podlega stałej opłacie w wysokości stanowiącej równowartość 1.000 euro na dzień złożenia oświadczenia, przy zastosowaniu średniego kursu walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski. Opłata stanowi dochód budżetu państwa.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o domach składowych oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego oraz innych ustaw, nadzór nad działalnością domów składowych przyjmujących na skład towary przemysłowe sprawuje minister właściwy ds. gospodarki. Minister ma prawo kontrolować i w wiążący sposób wpływać na działalność domów składowych. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za szkody wynikające z zawieranych przez dom składowy umów składu. W tych sytuacjach zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące odpowiedzialności stron umowy.

Polecamy: Jak założyć własną firmę?

Podstawa prawna – Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o domach składowych oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw (Dz.U. z 2000 r. Nr 114, poz. 1191 ze zm.).

Źródło: Ministerstwo Gospodarki

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

dr Katarzyna Kalata

Ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK