Wybierz branżę i znajdź firmę odpowiadającą Twoim potrzebom.
szukana fraza 
 
 
Strona 1 z 4 

Dom spokojnej starości – pozwolenia

Dom seniora może prowadzić każda osoba fizyczna na zasadach działalności gospodarczej, po spełnieniu określonych wymogów.
Dom spokojnej starości – pozwolenia
Dom spokojnej starości – pozwolenia

Do prowadzenia domu pomocy społecznej potrzebne jest zezwolenie wojewody. Konieczne jest również spełnienie standardów dla usług (opisane w rozporządzeniu), jakie mają być świadczone w domu pomocy oraz wpis do rejestru domów pomocy społecznej. Trzeba brać pod uwagę również szczegółowe wymogi budowlane i architektoniczne.

Aby możliwe było prowadzenie domu pomocy społecznej, konieczne jest uzyskanie odpowiedniego zezwolenia na taką działalność. Zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej wydaje wojewoda właściwy ze względu na położenie domu. Wojewoda wydaje zezwolenie, jeżeli podmiot o nie występujący m.in.:

1) spełnia warunki i standardy określone dla domów pomocy społecznej określone w ustawie o pomocy społecznej,
2) przedstawi dokumenty potwierdzające: tytuł prawny do nieruchomości, na której jest usytuowany dom, regulamin organizacyjny domu pomocy społecznej lub jego projekt, koncepcję prowadzenia placówki,
- poświadczony odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej oraz informacje zawierające następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, numer telefonu osoby kierującej placówką – w przypadku wniosku np. osoby fizycznej lub osoby prawnej,
- zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej REGON i numeru identyfikacji podatkowej NIP;
- dokument potwierdzający następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, numer telefonu osoby kierującej placówką – w przypadku gdy z wnioskiem występuje osoba fizyczna,
- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku ich braku zaświadczenie właściwego organu gminy o zgodności lokalizacji obiektu, w którym będzie prowadzony dom, z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
3) informację o sposobie finansowania placówki i niezaleganiu z płatnościami wobec urzędu skarbowego i składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
4) informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności osoby, która będzie kierowała placówką, i zaświadczenie, że ze względu na stan zdrowia jest ona zdolna do prowadzenia placówki.

Liczba komentarzy:
dodano: 2013-05-29 12:55 przez:Barbara
Witam,
mam do sprzedania projekt pięknego budynku sali weselnej z możliwością łatwej adaptacji na dom spokojnej starości. Powierzchnia 800 m2, z windą. Więcej informacji udzielę mailowo, adres: projektsali@gmail.com
dodano: 2013-03-28 11:30 przez:kronopio
Autorka nie rozróznia najwyraźniej domu seniora od domu pomocy społecznej. To nie to samo.
dodano: 2012-03-27 07:28 przez:Łukasz
Witam,

Mam do sprzedania Pensjonat, 1,5km od granic Warszawy, na skraju Puszczy Słupeckiej.
Nieruchomość sprzedawana jest z pełnym wyposażeniem. Adaptacja na domu seniora nie wymaga większych nakładów.

Proszę o maila na adres bbig@wp.pl , odeślę ofertę.

pozdrawiam
dodano: 2011-11-09 14:05 przez:Ata
proszę o informację na temat windy.
dodano: 2011-09-27 11:49 przez:Autor
Służę uprzejmie:

Dom dla osób w podeszłym wieku powinien mieć: "jedną łazienkę dla nie więcej niż pięciu osób i jedną toaletę dla nie więcej niż czterech osób, wyposażone w uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń, z tym że jeśli liczba osób leżących przekracza 50 % ogólnej liczby mieszkańców, dopuszcza się zmniejszenie liczby tych pomieszczeń o 25 %."
Zamów darmowy newsletter

Niezbędnik »

Składki ZUS przedsiębiorcówBaza urzędów gmin
Kalkulator milioneraLeasing a kredyt

Społeczność

Ekspert Infor.pl

Bartosz Michałek

Ekspert w zakresie finansów osobistych.
ZOSTAŃ NASZYM EKSPERTEM