| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Zakładam firmę > Biznesplan > Zasady sporządzenia dobrego biznesplanu

Zasady sporządzenia dobrego biznesplanu

Niezależnie od branży i skali, w jakiej działa przedsiębiorstwo istnieją zasady, których należy przestrzegać w trakcie pisania biznesplanu.

Marketing i dystrybucja

Celem działań marketingowych jest rozpoznanie potrzeb klientów i przygotowanie odpowiedniej oferty. Plan marketingowy stanowi jeden z najważniejszych elementów biznesplanu.

Pierwszym krokiem jest określenie strategii wejścia na rynek, czyli pokazanie, w jaki sposób nasza firma i jej produkt lub usługa będzie wprowadzana na rynek i jak będzie na nim funkcjonować. Powinniśmy również określić sposób, w jaki chcemy wpłynąć na zachowania klientów. Należy pamiętać, że przy wchodzeniu na rynek ważne jest przede wszystkim pozyskanie klientów, zaś w okresie późniejszym kluczową rolę odgrywa ich utrzymanie.

Kolejny krok to ustalenie strategii marketingowej. Przygotowuje się ją w oparciu o analizę rynku i konkurencji. Należy pamiętać, aby strategia miała realne podstawy. Zawsze należy uwzględniać reakcję konkurencji (np.: czy wytrzymamy wojnę cenową) oraz to, jak strategia wpływa na plan finansowy firmy.

Ostatni krok to przygotowanie założeń tzw. marketingu mix (z jęz. ang. „4P”), który obejmuje:

 • produkt lub usługę (product)
 • cenę (price)
 • sprzedaż (place)
 • promocję (promotion).

Prezentując elementy składowe marketingu mix, wskazane jest m.in.: w przypadku produktu – opisanie jego wyglądu, określenie jakości, sposobu pakowania i przedstawienie koncepcji serwisu dla klientów; w przypadku ceny – podanie proponowanej ceny (po wcześniejszej wnikliwej analizie) oraz przedstawienie zasad ewentualnych bonusów i rabatów; w przypadku sprzedaży – wyjaśnienie, w jaki sposób dostarczymy klientowi nasz produkt lub usługę (prezentacja wykorzystywanych kanałów dystrybucji); w przypadku promocji – zaprezentowanie przekazu reklamowego, grupy docelowej, do której jest kierowany, wskazanie kanałów komunikacji (media) i określenie oczekiwanych rezultatów kampanii.

W części poświęconej marketingowi i dystrybucji powinniśmy odnaleźć wyjaśnienie następujących kwestii:

 1.  Jaki jest pomysł na wprowadzenie biznesu na rynek?
 2.  Jak wygląda harmonogram działań?
 3.  Jaka strategia marketingowa została wybrana (i dlaczego)?
 4.  Jakie ceny zostały określone dla danego produktu lub usługi?
 5.  W jaki sposób produkt lub usługa będzie sprzedawana?
 6.  Jakie wydatki zostaną poniesione na marketing i dystrybucję?
 7.  Jak będzie wyglądać kampania reklamowa?
 8.  Co jest celem działań reklamowych i w jakim horyzoncie czasowym?
 9.  Jaki budżet jest konieczny do realizacji działań promocyjnych?

Forma organizacyjna przedsiębiorstwa

W tej części biznesplanu znajdują się informacje na temat sposobu zorganizowania firmy od strony formalnoprawnej oraz jej nazwy.

Forma prawna przedsiębiorstwa określa odpowiedzialność udziałowców. W przypadku działalności gospodarczej prowadzonej jednoosobowo zobowiązania firmy są poręczone całym majątkiem przedsiębiorcy. Analogicznie jest w przypadku partnerów spółki cywilnej. Jeżeli przedsiębiorstwo działa pod postacią spółki z o.o., wówczas za zobowiązania odpowiada ona do wysokości kapitału zakładowego. Wybór formy prawnej powinien wynikać z ekonomicznych i podatkowych interesów firmy.

Wybór nazwy przedsiębiorstwa musi być głęboko przemyślany. Dobra nazwa powinna ułatwiać promocję firmy i jej produktów (usług).

Po zapoznaniu się z częścią biznesplanu poświęconą identyfikacji i prawnego sposobu zorganizowania firmy powinniśmy wiedzieć:

 1.  Dlaczego firma nazywa się w określony sposób?
 2.  Czy logo i nazwa firmy podlegają prawnej ochronie?
 3.  Jaka forma prawna firmy została wybrana i dlaczego?
 4.  Kim są udziałowcy i jak wygląda struktura udziałów?

Plany finansowe

Ta część biznesplanu ma udowodnić, że przedstawiony pomysł na biznes jest opłacalny. Sporządzenie planu finansowego rozpoczyna się od zestawienia posiadanych informacji na temat kosztów, cen i wielkości planowanej sprzedaży. Następnie uwzględnia się najważniejsze inwestycje i koszty zatrudnienia personelu. Kolejny krok to przygotowanie rachunku zysków i strat – dla pierwszego roku działalności w wymiarze miesięcznym, dla dwóch następnych lat w cyklach kwartalnych. Dalsze działanie to zaplanowanie przepływów finansowych: określenie wysokości i terminów przychodów i wydatków (w cyklach, jak w przypadku rachunku zysków i strat). Wreszcie należy zaplanować sprawę zapotrzebowania na kapitał, tzn. określić jego wielkość i źródła pochodzenia. W końcowym efekcie, z rachunku zysków i strat oraz planu przepływów finansowych powstanie bilans. Ważną sprawą jest wskazanie tzw. progu rentowności (break even point), czyli momentu, w którym pojawią się pierwsze zyski (przychody przekroczą koszty).

Plany finansowe przygotowuje się, żeby wyjaśnić inwestorom lub partnerom, jak przedsiębiorstwo będzie finansowane przez najbliższe trzy lata działalności.

Rachunek zysków i strat wykazuje, co zostanie w firmie po policzeniu wszystkich jej przychodów i kosztów. Rachunek ujmuje koszty i przychody niezależnie od tego, czy pieniądze rzeczywiście wpłynęły. Dzięki niemu wiadomo, czy firma osiągnęła dodatni czy ujemny wynik ekonomiczny.

Rachunek przepływów finansowych pokazuje wszystkie wpłaty, które powinny wpłynąć do firmy oraz wszystkie płatności, do których firma jest zobligowana. Firma utrzymuje płynność finansową, gdy środki którymi dysponuje przewyższają konieczne wypłaty. Jeśli mamy do czynienia z odwrotną sytuacją, istniejąca różnica musi zostać pokryta z kapitału firmy. Analiza przepływów finansowych pozwala uniknąć pułapki niewypłacalności oraz umożliwia określenie zapotrzebowania na kapitał.

Bilans prezentuje obraz kondycji finansowej firmy w danym momencie. Pokazuje, co firma posiada i jaka jest jej wartość. Inwestorzy na podstawie bilansu mogą ocenić, na ile ryzykowna jest inwestycja w firmę.

Zobacz też: Finanse na start

Właściwie przygotowany rozdział biznesplanu dotyczący planów finansowych zawiera odpowiedzi na następujące pytania:

 1.  Jak będą kształtować się przychody i koszty działalności w okresie najbliższych trzech lat?
 2.  Czy przedsiębiorstwo ma szansę na przetrwanie (czy nie grozi mu utrata płynności finansowej)?
 3.  W jaki sposób będzie finansowana działalność firmy?
 4.  Czy inwestycja w firmę może być rentowna (bardziej opłacalna od nieruchomości lub obligacji)?

Ocena ryzyka i alternatywne scenariusze

Podjęcie i prowadzenie działalności biznesowej jest zawsze obarczone ryzykiem. Zagrożenie dla realizacji przedsięwzięcia może pojawić się wewnątrz firmy (opóźnienie w produkcji, chybiona kampania reklamowa) lub mieć charakter zewnętrzny (załamanie koniunktury, zmiany kursów walutowych). W tej części biznesplanu powinny być zidentyfikowane zagrożenia oraz przedstawione środki zaradcze. Alternatywne scenariusze umożliwiają opisanie przyszłego rozwoju firmy z uwzględnieniem zmiennych uwarunkowań. Opracowując możliwe scenariusze rozwoju sytuacji należy zwracać szczególną uwagę na płynność finansową, usytuowanie progu rentowności oraz rachunek zysków i strat.

Rozdział poświęcony ocenie ryzyka powinien wyjaśnić następujące kwestie:

 1.  Kiedy przedsięwzięcie osiągnie próg rentowności?
 2.  Jakie są zagrożenia i szanse dla przedsięwzięcia?
 3.  Jak firma zareaguje na potencjalne szanse i zagrożenia?
 4.  Jak wyglądają plany finansowe firmy w korzystnym i niekorzystnym scenariuszu rozwoju?
 5.  W jaki sposób i na jak długo zostanie zapewniona płynność finansowa w sytuacji wystąpienia niekorzystnego scenariusza rozwoju wydarzeń?

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Sadowski

Analityk Expandera, ekspert w dziedzinie produktów bankowych i funduszy inwestycyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK