Strona 1 z 4 

Zbieg egzekucji i zabezpieczenia

Zobacz artykuły na temat:dłużnikegzekucja komornicza
Ze zbiegiem egzekucji mamy do czynienia w przypadku skierowania do tej samej rzeczy lub prawa majątkowego (np. ruchomości) egzekucji sądowej i administracyjnej albo w przypadku skierowania do tej samej rzeczy lub prawa majątkowego dwóch lub więcej egzekucji sądowych.
ie jest dopuszczalne prowadzenie egzekucji z tego samego składnika majątku dłużnika przez kilka organów egzekucyjnych.
ie jest dopuszczalne prowadzenie egzekucji z tego samego składnika majątku dłużnika przez kilka organów egzekucyjnych.

Ze zbiegiem mamy do czynienia w przypadku egzekucji świadczeń pieniężnych. W przypadku, gdy jeden organ egzekucyjny do danej rzeczy skierował egzekucję świadczeń pieniężnych, a drugi egzekucję świadczeń niepieniężnych nie mamy do czynienia ze zbiegiem egzekucji.

Zbieg egzekucji sądowych następuje w przypadku, gdy kilku różnych komorników (minimum dwóch) skierowało egzekucję sądową do tego samej rzeczy (lub prawa) dłużnika. Tak wiec nie możemy mówić o zbiegu egzekucji w sytuacji, gdy ten sam komornik dokonał nowego zajęcia ruchomości, wynagrodzenia za pracę, rachunku bankowego, wierzytelności lub nieruchomości (uprzednio już przez siebie zajętych w sprawie innego wierzyciela).

Zobacz: Kiedy sąd może oddalić wniosek o upadłość?

Nie jest dopuszczalne prowadzenie egzekucji z tego samego składnika majątku dłużnika przez kilka organów egzekucyjnych. Egzekucję należności kilku wierzycieli może prowadzić tylko jeden organ egzekucyjny. Dlatego też przepisy przewidują eliminację zbiegu egzekucji przez przejecie zbiegających się egzekucji do dalszego prowadzenia przez jeden organ egzekucyjny. Przejecie takie następuje na mocy ustawy lub na mocy orzeczenia sądu.

Z zasady rozstrzygnięcie zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej następuje na mocy orzeczenia sądu, w okręgu, którego wszczęto egzekucję. Sąd decyduje, który organ – sądowy czy administracyjny – ma dalej prowadzić egzekucję w trybie właściwym dla danego organu.

Liczba komentarzy:
dodano: 2013-09-03 04:24 przez:ask
Witam, a jak wygląda sytuacja, gdy do jednej sprawy (kredyt konsumpcyjny na zakup auta, które stanowiło także zabezpieczenie kredytu) zgłasza się dwóch komorników (obaj wzywają do zapłaty): jeden pobiera dobrowolne wpłaty od dłużnika, a drugi pojawia się po upływie dwóch lat i sprzedaje w/w auto na licytacji. Czy taka sytuacja jest dopuszczalna? Komornik nr 2, po sprzedaniu auta umorzył postępowanie z uwagi na nieskuteczność egzekucji, a komornik nr 1 dalej regularnie przyjmował wpłaty.
Zamów darmowy newsletter

Niezbędnik »

Kalkulator opłat sądowych Taksa notarialna
Baza adresów sądów i prokuraturWzory umów

Społeczność

ZOSTAŃ NASZYM EKSPERTEM