Strona 1 z 4 

Umorzenie postępowania egzekucyjnego

Zobacz artykuły na temat:dłużnikegzekucja komornicza
W toku postępowania egzekucyjnego mogą zaistnieć sytuacje, które uniemożliwiają dalsze jego prowadzenie. Przeszkody uniemożliwiające prawidłowe prowadzenie egzekucji mogą być trwałe lub uniemożliwiające jej prowadzenie przez bliżej nieokreślony czas.
Umorzenie oznacza zakończenie postępowania egzekucyjnego bez zaspokojenia w całości lub części wierzyciela.
Umorzenie oznacza zakończenie postępowania egzekucyjnego bez zaspokojenia w całości lub części wierzyciela.

Jeżeli przeszkoda ma charakter trwały (nie jest możliwe jej usuniecie) albo nie zostanie usunięta w określonym terminie, postępowanie egzekucyjne ulega umorzeniu. Jeżeli zaś przeszkoda ma charakter przemijający albo możliwe jest jej usuniecie, wówczas postępowanie egzekucyjne ulega zawieszeniu.

Przepisy o umorzeniu postępowania egzekucyjnego maja zastosowanie we wszystkich rodzajach i sposobach egzekucji. Przed umorzeniem postępowania egzekucyjnego komornik z zasady ma obowiązek wysłuchać dłużnika i wierzyciela. Nie dotyczy to sytuacji, gdy umorzenie następuje na skutek wydania orzeczenia sądowego uzasadniającego umorzenie albo ma to nastąpić z woli wierzyciela lub z mocy prawa.

Zobacz: Kiedy sąd może oddalić wniosek o upadłość?

Polecamy poradnik: Podatki 2014 - Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów 2014

Umorzenie postępowania egzekucyjnego

Umorzenie oznacza zakończenie postępowania egzekucyjnego bez zaspokojenia w całości lub części wierzyciela. Umorzenie powoduje uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych (m.in. zajęć składników majątku dłużnika), ale nie pozbawia wierzyciela możności podjęcia ponownej egzekucji z tych składników majątku dłużnika, z których prowadzono egzekucję w ramach umorzonego postępowania. Umorzenie może dotyczyć całości lub części postępowania (np. dotyczyć tylko jednego sposobu egzekucji)

Umorzenie postępowania egzekucyjnego może nastąpić:

  • z mocy prawa;
  • z mocy postanowienia organu egzekucyjnego (wydanego z urzędu lub na wniosek).

Zobacz: Jak skutecznie odzyskać swoje pieniądze?

Liczba komentarzy:
dodano: 2013-08-11 00:25 przez:bellix
postępowanie egz. zostało umorzone z powodu bezskuteczności. jaki jest termin przedawnienia roszczenia w tym wypadku, jeśli wierzycielem spolki z. o o. byłby jej były pracownik - (roszczenie z tytulu umowy o prace)?
dodano: 2013-06-17 20:23 przez:AB-Consulting
Spółka z wieloletnim doświadczeniem w restrukturyzacji i dofinansowaniu spółek prawa handlowego.
Zainwestuje w podmioty które posiadają potencjał rozwoju, a ze względu na kryzys lub brak środków obrotowych nie morze realizować celu gospodarczego.
Jesteśmy zainteresowani równolegle zakupem spółek które utraciły płynności finansowej, lecz rokującej możliwości dalszego rozwoju.
Służymy pomocą prawną w zagadnieniach obrotu udziałami spółek Prawa Handlowego, ochrony Członków Zarządu przed odpowiedzialnością cywilno-karną jak i doradzamy jaką formę upadłości lub likwidacji wybrać.
Oferujemy profesjonalny zarząd kryzysowy jak i występujemy w roli likwidatorów spółek.
Prezes Zarządu
Marek Babik

AB-Consulting
dodano: 2013-04-16 12:20 przez:fel-x
Dzisiaj żona otrzymała pismo od komornika:
Zajęcie Świadczeń Emerytalno - rentowych

1 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w ........... nazwisko kom ...........
działając na podstawie prawomocnego (ów) wykonawczego: Postanowienie o umorzeniu postępowania (art.825 pkt 1 kpc) i ustal. kosztów z 2013-01-28, zobowiązuje ZUS Isp. w ......... do potrącenia dłużnikowi: .............. należności z tytułu pobieranych świadczeń, do wysokości egzekwowanego roszczenia:
Koszty egzekucyjne 256,40 zł.
2 Zobowiązuje się ZUS isp. w .......... i td.

Nie rozumiem co to znaczy, żona jest (mamy rozdzielczość) zadłużona, (głupią babkę udupiły banki, kiedyś pisałem o tym) nie spłacała kredytów, i do końca życia nie spłaci, więc ma zajęcia kom. przez tego Komornika z emerytury, do maksymalnej wys. tj 25% i on o tym wie. Przysyłał kiedyś jakieś pisma o umorzeniu postępowania, nie wiem co to znaczy, żona o takie nie prosiła. Jedynie to wydaje mi się że jak komornik poniósł jakieś koszty, postępowań, to powinien obciążać tym wierzycieli, którzy go wybrali (wyznaczyli) Nie rozumiem także czy komornik ma prawo do egzekucji jeśli nie ma nakazu sądowego, chyba najpierw powinien uzyskać z sądu taki nakaz. A żona nic takiego wcześniej nie nie otrzymała, ani nie otrzymała wezwania, do komornika, ani do dobrowolnego zapłacenia. Czy nie jest to jakaś gra komornika. Żona i tak tego nie zapłaci bo skąd, ale jak komornik nie ma prawa czy racji, niech nie kombinuje, aby zarobić na babce. Widząc co obecnie wyprawiają niektórzy komornicy, trzeba dla zasady jakoś si ę bronić Czy jest jakiś artykuł, przepis mówiący jasno płci dłużnik albo wierzyciel. Pozdrawiam.
dodano: 2012-12-18 19:00 przez:agatynka
Ja mam też bardzo skomplikowaną sprawę egzekucji .
Komornik zlicytował wsystko , sklepy i dom .Podział sumy z licytacji nie mógł się odbyć natychmiast z powodu tego , że komornik łamał prawo i ma zakaz wykonywania zawodu . Sprawa trwa już kilka lat . 3 lata temu rozwiedliśmy się ( to on odszedł do innej ) w 2011 r. wierzyciel zażądał opuszczenia domu więc się wyprowadziłam - choć nie miałam dokąd ale mój były mąż odmówił . Jesteśmy od listopada 2009r rozwiedzeni . Wyeksmitował byłego męża komornik w kwietniu 2012r a koszty eksmisji obciążył mnie , bo twierdzi ,że odpowiadam solidarnie za długi męża . Mam pytanie : czy to mozliwe , żeby komornik mnie obciążał za te koszty skoro powstały po rozpadzie naszego małżeństwa ? Proszę o pomoc - jak mam walczyć z komornikiem o swoje prawa ?
dodano: 2012-12-17 19:48 przez:gosc
mam pytanie czy mozna zaskarzyc do sadu prace komornika poniewasz pobiera alimety co miesiac z pesi a i tak nie splaca ich do funduszu alimetacyjnego czy mozna uzyskac zgode sadu nato aby alimety przelewac odrazu do funduszu
Zamów darmowy newsletter

Niezbędnik »

Kalkulator opłat sądowych Taksa notarialna
Baza adresów sądów i prokuraturWzory umów

Społeczność

ZOSTAŃ NASZYM EKSPERTEM