| INFORFK | INFORRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Prawo > Windykacja > Organy egzekucyjne > Skarga na czynności komornika

Skarga na czynności komornika

Ważna rolę w zapewnieniu ochrony interesów wierzyciela i dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym oraz prawidłowego przebiegu egzekucji odgrywa skarga na czynności komornika.

Skarga generalnie służy przeciwko nieprawidłowym czynnościom komornika. Skarga może być składana wielokrotnie. Wniesienie skargi powoduje, że czynności komornika poddane są kontroli i ocenie sądu. Celem kontroli jest zbadanie legalności działań komornika.

Wniesienie skargi

Skargę wnosi się do sądu rejonowego, przy którym działa komornik. Zaskarżona może być każda czynność komornika oraz każde zaniechanie dokonania czynności. O zaniechaniu mówimy wtedy, gdy komornik nie podejmuje czynności (niezbędnych do zabezpieczenia praw wierzyciela/dłużnika), pomimo, że ma taki obowiązek.

Porozmawiaj o tym naszym FORUM!

Zobacz: Skarga na czynności komornika a obowiązki wierzyciela

Podstawą wniesienia skargi jest tylko i wyłącznie każde naruszenie przez komornika przepisów postępowania egzekucyjnego, które powoduje naruszenie lub zagrożenie naruszenia praw każdej osoby (a więc nie tylko dłużnika lub wierzyciela!).

Zobacz: Kiedy komornik przekazuje prowadzenie egzekucji?

Skarga

Skarga na czynności powinna zawierać następujące elementy:

  • wskazanie stron postępowania i ich adresów;
  • określać zaskarżaną czynność lub zaniechanie dokonania czynności;
  • zawierać wniosek o zmianę, o uchylenie lub o dokonanie danej czynności wraz z uzasadnieniem;
  • sygnaturę akt komornika;
  • odręczny podpis osoby wnoszącej skargę.

Zobacz: Jak złożyć wniosek do komornika?

Do skargi należy dołączyć stosowną liczbę jej odpisów (po jednym dla każdego uczestnika i dla komornika). Wniesienie skargi podlega opłacie sądowej w wysokości 100zł, jednakże osoba może wystąpić o zwolnienie jej z tych kosztów. Osoba wnosząca skargę może jednocześnie złożyć wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego w całości lub części.

Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia:

  • dokonania danej czynności, jeżeli osoba o tej czynności wiedziała;
  • zawiadomienia osoby o dokonaniu danej czynności;
  • w którym czynność powinna być dokonana;
  • kiedy osoba dowiedziała się o danej czynności.

Termin do wniesienia skargi może być przywrócony przez sąd, jeżeli skarżący nie dotrzymał go bez swojej winy. Skarga wniesiona po terminie lub taka, gdzie skarżący nie uzupełnił jej braków formalnych podlega odrzuceniu. Jednakże skarga taka może mieć pewien wpływ na egzekucję, gdyż powinna spowodować sprawdzenie przez sąd prawidłowości czynności w sprawie, nawet tych, które nie były przedmiotem odrzuconej skargi.

Komornik sądowy działający przy SR w Warszawie wszczął egzekucję przeciwko dłużnikowi. We wniosku wierzyciel złożył wniosek o zajęcie ruchomości dłużnika znajdujących się w Wołominie. Pod wskazanym przez wierzyciela adresem w Wołominie komornik ustalił, iż dłużnik faktycznie tam nie zamieszkuje od ponad 15 lat. Zastana osoba trzecia oświadczyła, iż dłużnik pod tym adresem żadnych ruchomości nie pozostawił, całe wyposażenie mieszkania stanowi jej własność i nie wyraża zgody na zajęcie żadnych ruchomości. Pomimo to komornik dokonał zajęcia ruchomości stanowiących wyposażenie całego mieszkania. Osoba trzecia złożyła skargę na czynności komornika do Sądu Rejonowego w Warszawie, który nakazał komornikowi zwolnić zajęte ruchomości, gdyż czynność zajęcia została podjęta niezgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

1. Skarga na czynności komornika nie służy zaskarżaniu istnienia lub nieistnienia obowiązku określonego w tytule wykonawczym. Merytoryczną zasadność tytułu wykonawczego można kwestionować tylko w drodze powództwa przeciwegzekucyjnego (przykładowo, jeżeli pomimo dobrowolnej spłaty zadłużenia przez dłużnika wierzyciel wszczyna egzekucję to dłużnik nie powinien jej zwalczać w drodze skargi na czynności komornika!)
2. Jeżeli dłużnik alimentacyjny dobrowolnie reguluje w terminie raty alimentacyjne, a wierzycielka mimo to wszczyna egzekucję to dłużnik w drodze skargi powinien kwestionować obciążenie go kosztami egzekucyjnymi przez komornika.

Aktualizacja: 11.09.2014

Ekspert:

Jacek Janusz

Asesor Komorniczy, specjalista z zakresu postępowania egzekucyjnego

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Podstawą wniesienia skargi jest tylko i wyłącznie każde naruszenie przez komornika przepisów postępowania egzekucyjnego.
Podstawą wniesienia skargi jest tylko i wyłącznie każde naruszenie przez komornika przepisów postępowania egzekucyjnego.

Monitor prawa pracy i ubezpieczeń189.00 zł

POLECANE ARTYKUŁY

TERMINARZ

GRU22
TydzieńPWŚCPSN
491234567
50891011121314
5115161718192021
5222232425262728
129303101020304

Ostatnio na forum

Narzędzia przedsiębiorcy

Eksperci infor.pl

Kamil Polak

Ekspert

Zostań ekspertem Infor.pl »