Strona 1 z 4 

Podział środków uzyskanych w toku egzekucji

W trakcie egzekucji prowadzonej na rzecz kilku wierzycieli może dojść do takiej sytuacji, gdy z sumy uzyskanej z egzekucji nie jest możliwe jednoczesne zaspokojenie wszystkich wierzycieli. Wtedy konieczny jest podział tak uzyskanych kwot. Podział sumy uzyskanej z egzekucji jest to podział dokonany na podstawie planu podziału.
Podział sumy oparty jest generalnie na zasadzie uprzywilejowania i równorzędności.
Podział sumy oparty jest generalnie na zasadzie uprzywilejowania i równorzędności.

Ponadto podziału sumy dokonuje się w przypadku egzekucji przez zarząd przymusowy nad przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym dłużnika i w przypadku sprzedaży takiego przedsiębiorstwa lub gospodarstwa.

Plan podziału z reguły sporządza komornik. W przypadku egzekucji z nieruchomości komornik sporządza tylko projekt planu, który przedstawia sądowi (ten może go zaakceptować lub zmienić). W przypadku egzekucji przez zarząd plan sporządza zarządca. W przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa lub gospodarstwa plan sporządza sąd.

Zobacz: Egzekucja z ruchomości będącej własnością leasingodawcy

Zasady podziału

Podział sumy oparty jest generalnie na zasadzie uprzywilejowania i równorzędności

Przepisy przyjmują zasadę uprzywilejowania jednych należności przed innymi, tj. należności zaliczone do kategorii wcześniejszej podlegają zaspokojeniu przed należnościami zaliczonymi do kategorii późniejszych.

O uprzywilejowaniu pewnych należności przed innymi decydują szczególnie ważne względy o charakterze społeczno-gospodarczym, socjalnym czy dotyczące interesu publicznego.

Zasada równorzędności mówi, że należności zakwalifikowane do tej samej kategorii są względem siebie równe i podlegają zaspokojeniu proporcjonalnie do swojej wysokości. Gdy uzyskana kwota nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich należności zaliczonych do danej kategorii to wtedy przydziela się poszczególnym należnościom kwoty proporcjonalne do ich wysokości. Wyjątek od tej zasady został przewidziany do należności z kategorii czwartej, piątej i ósmej, gdzie obowiązuje zasada pierwszeństwa powstania wierzytelności (pierwsza zaspokajana jest wierzytelność powstała najwcześniej, druga powstała później itd.). O pierwszeństwie decyduje kolejność wpisu wierzytelności do danego rejestru (np. do księgi wieczystej).

Zobacz: Czy można zlicytować nieruchomość za mały dług?

Liczba komentarzy:
dodano: 2012-07-23 18:08 przez:henryk
Tak i do takiej sytuacji doszło w moim przypadku. Proszę o pomoc w tej "materii". Nie tak dawno temu (po kilku latach) doszło do skutecznej licytacji nieruchomości dłużnika (pracodawcy). Pół roku przed licytacja wpisałem się na hipotekę przymusową dłużnika.Teraz komornik sporządził tzw.plan podziału w którym to uwzględnił tylko moje wierzytelności do 3 średnich pensji.W związku z tym mam pytanie; czy należy mnie się oprócz tego jakaś część kwoty z uwagi na wpis do hipoteki przymusowej? dodam iż Bank został uwzględniony przy podziale na hipotece umownej.W czym moja hipoteka jest gorsza od Banku?.
dodano: 2010-02-12 09:06 przez:kj jlljlllkllhhlh'y551487
polkkmnhgnhhtt55721202
dodano: 2010-01-05 00:36 przez:rjc
co się dzieje w przypadku jak: komornik nie zachował kolejności 11 kategorii zaspakajania,czyli naprzykład zajął pieniądze dla telekomunikacji a urząd skarbowy pominął?
dwóch lub trzech komorników ściągnęło ten sam dług z różnych rejonów?
jaka za to spoczywa odpowiedzialność na komornikach?
dodano: 2009-10-01 08:12 przez:ewaala
mam pytanie mam zasądzone wyroki komornicze komornik ściąga z mojej pensju 50% nie było do tej pory pronbl;emu ze sciąganiem lecz zmarła mi mama i zostałam z kwota wypłaty 650zł mc sama wychowyje syna opłaty moje za mieszkanie to 530mieszkanie250prad gazi ogrzewanie w sezonie zimowym to 500zł otrzymuje do tego zasiłek pielęgnacyjny na syna alimentów nie ptrzymuje iz mój dochód za 2008r przekroczyłam 20zł na osobe czy moge zwócić się do komornika o mniejsze ściągniecie naleznośći prozę o odpowiez?
dodano: 2009-07-05 19:20 przez:gość
Sąd zasądził alimenty ale dłużnik ma tak wysokie koszty egzekucyjne, że do swojej śmierci nie spłaci samych kosztów a mimo to komornik dokonał podziału w taki sposób, że każdą ściągniętą kwotę tj.60% poborów przekazuje na koszty egz.a na alimenty a tym samym na utrzymanie "0" I gdzie tu sprawiedliwość - a po śmierci dłużnika jeszcze za niego płacić.To jakaś paranoja a nie sprawiedliwość.
Zamów darmowy newsletter

Niezbędnik »

Kalkulator opłat sądowych Taksa notarialna
Baza adresów sądów i prokuraturWzory umów

Społeczność

Ekspert Infor.pl

Iwona Ostrowska

ekspert Instytutu Rozwoju Biznesu
ZOSTAŃ NASZYM EKSPERTEM