Znajdujesz się: Moja firma » Aktualności » Do 15 stycznia zawiadomienie o kontynuacji zwolnienia z VAT

VAT | Limit obrotu uprawniającego do zwolnienia
Do 15 stycznia zawiadomienie o kontynuacji zwolnienia z VAT

Ostatnia aktualizacja: 2010-01-13
Autor: Alicja Fal
Źródło: Mojafirma.infor.pl

Przedsiębiorca, u którego wartość sprzedaży w 2009 r. nie przekroczyła kwoty 100 tys. zł może nadal korzystać ze zwolnienia podmiotowego w VAT. Wystarczy, że do 15 stycznia 2010 r. złoży naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne zawiadomienie o tym fakcie.

Od nowego roku obowiązuje wyższy limit obrotów, uprawniający przedsiębiorców do zwolnienia z obowiązku rejestracji i rozliczeń VAT. Wzrósł on z dotychczasowych 50 tys. zł do 100 tys. zł.


W związku z tym podatnik, u którego wartość sprzedaży opodatkowanej w 2009 r. była wyższa niż 50 tys. zł, ale nie przekroczyła progu 100 tys. zł może nadal korzystać ze zwolnienia podmiotowego w VAT. Warunkiem jest pisemne zawiadomienie o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego w terminie do dnia 15 stycznia 2010 r.


Ze zwolnienia podmiotowego w VAT mogą skorzystać również podatnicy rozpoczynający w 2009 roku wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu, u których łączna wartość sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczyła 50 tys. zł, ale nie przekroczyła 100 tys. zł. W tym celu także oni muszą do 15 stycznia 2010 r. poinformować na piśmie naczelnika urzędu skarbowego.


Zaznaczyć należy, iż zwolnienie będzie mieć zastosowanie od 1 stycznia tego roku.


Te korzystne dla przedsiębiorców regulacje zostały wprowadzone ustawą z 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Nowelizacja przewiduje ponadto, że od 2011 r. limit uprawniający podatników do zwolnienia z VAT wzrośnie jeszcze do kwoty 150 tys. zł.


Obowiązujące od nowego roku zmiany ułatwią prowadzenie działalności gospodarczej podatnikom osiągającym niewielkie obroty, gdyż przyczynią się w znacznym stopniu do redukcji obciążeń administracyjnych. Przedsiębiorca do momentu przekroczenia limitu obrotu nie ma bowiem obowiązku m.in. prowadzenia pełnej ewidencji i składania deklaracji dla podatku VAT.

Alicja Fal

mojafirma.infor.plzamknij oknoNastępny artykuł

Sądowe spory fiskusa drogo kosztują podatnika