| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Aktualności > Firmy mogą składać zaświadczenia wystawione za granicą

Firmy mogą składać zaświadczenia wystawione za granicą

Wykładni polskich przepisów nie można dokonywać w oderwaniu od systemu prawnego kraju, w którym siedzibę ma zagraniczny wykonawca.


Narodowy Bank Polski prowadząc w trybie przetargu ograniczonego postępowanie dotyczące budowy nowej siedziby NBP w Warszawie wykluczył z przetargu Konsorcjum, którego liderem była firma Strabag, z powodu niezłożenia odpowiedniego dokumentu potwierdzającego niezaleganie ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne. Na tę czynność wykonawca złożył protest, zarzucając zamawiającemu naruszenie zasady uczciwej konkurencji oraz nierówne traktowanie wykonawców.


Konsorcjum wskazało w proteście, że zamawiający wezwał go do uzupełnienia dokumentu potwierdzającego, że Spółka Strabag AG z siedzibą w Austrii wchodząca w skład Konsorcjum, nie zalega ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne. W odpowiedzi na wezwanie wykonawca wyjaśnił, że do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu złożono dokumenty potwierdzające niezaleganie wykonawcy ze składkami na ubezpieczenie społeczne. A zgodnie z austriackim prawem ubezpieczenie społeczne jest obowiązkowe i obejmuje swym zakresem również ubezpieczenie zdrowotne.


NBP oddalił protest, twierdząc, że Strabag AG nie przedstawił dokumentu potwierdzającego, że nie zalega ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne. Według zamawiającego zaświadczenie z Terenowej Kasy Chorych w Karyntii nie odpowiada wymogom rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. nr 87, poz. 505). Konsorcjum złożyło więc odwołanie na decyzję zamawiającego do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.


Zespół arbitrów stwierdził, że istotą sporu w tej sprawie jest to, czy dokument austriacki wraz z jego przysięgłym tłumaczeniem na język polski potwierdza, że Strabag AG z Wiednia wywiązał się z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne. Z obowiązującej w Austrii ustawy z dnia 9 września 1955 r. o powszechnym ubezpieczeniu społecznym (Dz.U. nr 189/1955) wynika, że podmiotami odpowiedzialnymi za ubezpieczenie zdrowotne w Austrii są regionalne kasy chorych. Uwzględniając ten przepis, należało uznać, że terenowa kasa chorych jest uprawniona do wystawienia dokumentu o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne. Wprawdzie w zaświadczeniu mówi się o niezaleganiu z płaceniem składek na ubezpiecznie społeczne, ale zgodnie z tą ustawą ubezpieczenie społeczne obejmuje w Austrii również ubezpieczenie zdrowotne.


Arbitrzy nie zgodzili się z poglądem NBP, że austriackie zaświadczenie nie odpowiada wymaganiom polskiego prawa i podkreślili, że wykładni przepisów rozporządzeń nie można dokonywać w oderwaniu od systemu prawnego kraju, w którym Strabag AG ma siedzibę. Wprawdzie w polskich przepisach mówi się o ubezpieczeniu społecznym i zdrowotnym odrębnie, ale rozróżnienie to wynika z tego, że rozporządzenie stanowi element prawa polskiego, w którym oba ubezpieczenia są regulowane odrębnymi przepisami.


Sygn. akt UZP/ZO/0-232/07


NA CZYM POLEGA PRZETARG OGRANICZONY

l To jeden z podstawowych trybów udzielania zamówień publicznych obok przetargu nieograniczonego.

l Składa się on z dwóch etapów: pierwszy polega na składaniu przez wykonawców wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, w drugim zaś zaproszeni wykonawcy składają swe oferty.


Ewa GrĄczewska-Ivanova

ewa.graczewska-ivanova@infor.pl

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Liberty Direct

Liberty Direct to firma ubezpieczeniowa należąca do międzynarodowej Grupy Liberty Mutual Insurance, oferująca usługi dla Klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »