Wybierz branżę i znajdź firmę odpowiadającą Twoim potrzebom.
szukana fraza 
 
 

Czym jest weksel własny?

Zobacz artykuły na temat:przedsiębiorcaweksel
Weksel własny, określany też mianem prostego lub suchego, to taki weksel, w którym sam wystawca przyrzeka bezwarunkową zapłatę oznaczonej sumy pieniężnej na rzecz lub na zlecenie wskazanej osoby (poprzez nazwisko). W przypadku weksla własnego głównym dłużnikiem jest sam wystawca.
Należy zwrócić uwagę, że za weksel własny nie jest uznawany dokument, który nie spełni chociażby jednego z nakazanych wymogów.
Należy zwrócić uwagę, że za weksel własny nie jest uznawany dokument, który nie spełni chociażby jednego z nakazanych wymogów.

W przypadku weksla własnego nie występuje trasat będący osobą, której wystawca poleca wypłatę określonej sumy pieniężnej. Pojawia się natomiast instytucja osoby remitenta. Jest nim odbiorca przekazu zwracający się o zapłatę do wystawcy weksla (bezpośrednio).

Weksel własny zawiera:
1) nazwę "weksel" w samym tekście dokumentu, w języku, w jakim go wystawiono;
2) przyrzeczenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej;
3) oznaczenie terminu płatności;
4) oznaczenie miejsca płatności;
5) nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana;
6) oznaczenie daty i miejsca wystawienia wekslu;
7) podpis wystawcy wekslu.

Należy zwrócić uwagę, że za weksel własny nie jest uznawany dokument, który nie spełni chociażby jednego z wyżej wskazanych wymogów. W takiej sytuacji nawet błędy wynikające z braku podania nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana lub słowa "weksel" w samym tekście dokumentu, w języku, w jakim go wystawiono, będzie powodem, iż weksel nie powstanie. Ustawa prawo wekslowe przewiduje jednak określone wyjątki, dzięki którym braki nie wywołają przytoczonych wyżej następstw.

Pobierz wzór weksla własnego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami weksel własny bez oznaczenia terminu płatności uważa się za płatny za okazaniem. W przypadku braku osobnego oznaczenia, miejsce wystawienia wekslu uważa się za miejsce płatności, a także za miejsce zamieszkania wystawcy. Dodatkowo weksel własny, w którym nie oznaczono miejsca wystawienia, uważa się za wystawiony w miejscu, które zostało podane obok nazwiska wystawcy.

Zobowiązanie wynikające z weksla własnego jest oderwane od przyczyn gospodarczych i ma charakter formalny, związany z podpisem, a konkretnie jego mocą wiążącą.

Od weksla własnego należy odróżnić weksel trasowany. Jest to taki weksel, który stanowi pisemne polecenie zapłaty wystawcy skierowane do trasata, które dotyczy bezwarunkowej zapłaty na rzecz remitenta określonej sumy pieniężnej. W jego przypadku wstępują trzy podmioty. Po pierwsze jest to wystawca weksla. Po drugie - trasat (podmiot któremu wystawca poleca zapłatę wskazanej sumy pieniężnej), a po trzecie oraz remitent.

Odpowiedzialność wystawcy weksla własnego jest taka sama, jak akceptanta weksla trasowanego.

Pobierz inne wzory umów niezbędne w firmie


Liczba komentarzy:
Zamów darmowy newsletter

Niezbędnik »

Wzory umówSkładki ZUS przedsiębiorców
Kalkulator umowy zleceniaLeasing a kredyt

Społeczność

Ekspert Infor.pl

Adrian Meclik

Ekspert podatkowy
ZOSTAŃ NASZYM EKSPERTEM