Wybierz branżę i znajdź firmę odpowiadającą Twoim potrzebom.
szukana fraza 
 
 
Strona 1 z 2 

Odpowiedzialność deliktowa a odpowiedzialność kontraktowa

W polskim prawie cywilnym wyróżniamy przede wszystkim dwa rodzaje odpowiedzialności cywilnej, tj. odpowiedzialność deliktową oraz odpowiedzialność kontraktową.
Odpowiedzialność deliktowa a odpowiedzialność kontraktowa
Odpowiedzialność deliktowa a odpowiedzialność kontraktowa

Odpowiedzialność deliktowa (ex delicto)

Odpowiedzialność deliktowa uregulowana została w art. 415-449 kc. ze szczególnym uwzględnieniem art. 415 kc., w którym to ustawodawca określił kwestię tzw. odpowiedzialności za szkodę z tytułu czynu niedozwolonego na zasadzie winy, zwaną także odpowiedzialnością na zasadach ogólnych - kto z winy swojej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Odpowiedzialność z tytułu czynu niedozwolonego jest pojęciem dosyć szerokim i może być zasadniczo konsekwencją działania lub zaniechania zarówno zawinionego jak i niezawinionego przez osobę zobowiązaną do naprawienia szkody.

O odpowiedzialność deliktowej możemy mówić wówczas, gdy wyrządzenie szkody jednemu podmiotowi przez drugi stanowi samoistne źródło stosunku zobowiązaniowego między nimi, niezależnie od tego czy oba podmioty łączył wcześniej jakikolwiek stosunek prawny. Niezbędnym elementem przy dochodzeniu odszkodowania na zasadach ogólnych jest zaistnienie szkody, gdyż wysokość odszkodowania jest uzależniona od rozmiaru poniesionej szkody.

Zakres odpowiedzialności deliktowej nie może zostać zmieniony lub ograniczony w drodze umowy.

Polecamy: Czy firma może wystawić fakturę przed wykonaniem usługi?

Odpowiedzialność kontraktowa (ex contracto)

Odpowiedzialność kontraktowa została przedstawiona w polskim kodeksie cywilnym (ex contracto) w art. 471 k.c. W wypadku, gdy dłużnik, wbrew treści istniejącego stosunku prawnego, nie wypełnia ciążącego na nim świadczenia, wierzycielowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody, która wniknęła z nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

Liczba komentarzy:
dodano: 2012-12-18 21:47 przez:gość
Czyli praktykant, który odbywa praktyki w zakładzie przedsiębiorstwa jeśli coś zniszczy lub uszkodzi, to pomimo łączącej strony umowy cywilnej, odpowiada on na podstawie odpowiedzialności deliktowej a nie kontraktowej?
Zamów darmowy newsletter

Niezbędnik »

Wzory umówSkładki ZUS przedsiębiorców
Kalkulator umowy zleceniaLeasing a kredyt

Społeczność

Ekspert Infor.pl

Jarosław Ziółkowski

Doradca podatkowy
ZOSTAŃ NASZYM EKSPERTEM