| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Zarządzanie > Szkolenia > Oferty szkoleń > XVII Ogólnopolska Konferencja Podatkowa „Podatki VAT, CIT i ceny transferowe w 2017/2018 roku”

XVII Ogólnopolska Konferencja Podatkowa „Podatki VAT, CIT i ceny transferowe w 2017/2018 roku”

W dniach 25-27 października 2017 r. w Warszawie odbędzie się XVII Ogólnopolska Konferencja Podatkowa „Podatki VAT, CIT i ceny transferowe w 2017/2018 roku”. Podczas Konferencji zostaną omówione najnowsze nowelizacje przepisów, aktualne orzecznictwo sądowe i bieżące problemy dotyczące tych podatków. Konferencję organizuje Akademia Biznesu MDDP. Infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

Prelegenci konferencji

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego – doświadczony wykładowca, praktyk, autor wielu publikacji i artykułów z zakresu podatku od towarów i usług w świetle dyrektyw unijnych i orzecznictwa NSA i ETS.

Tomasz Michalik – doradca podatkowy, partner w MDDP. Doradztwem podatkowym zajmuje się od 1993 roku. W latach 1995 – 2004 kierował zespołem VAT, ceł i akcyzy w Ernst & Young w Polsce. Od roku 2004 jest ekspertem sejmowej Komisji ds. Finansów Publicznych w pracach nad projektem ustawy o VAT i jej kolejnych nowelizacji. Przez Chamber’s Global, International Tax Review oraz The European Legal 500 uznawany jest za wiodącego eksperta w zakresie VAT na polskim rynku. W rankingu Gazety Prawnej został uznany za Najlepszego Doradcę Podatkowego w Polsce.

Krzysztof Woźniak – doradca podatkowy, doświadczony wykładowca, specjalista w dziedzinie podatku od towarów i usług. W latach 1991-2000 pracownik Instytutu Finansów przy Ministerstwie Finansów. W latach 1992-1996 pracownik Ministerstwa Finansów w Zespole Reformy Systemu Podatkowego i Departamentu Podatków Pośrednich. W latach 1997 – 1999 członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego. Autor wielu publikacji oraz wykładów dotyczących podatku od towarów i usług. Pełnomocnik w wielu postępowaniach odwoławczych od decyzji organów podatkowych oraz przed Sądami Administracyjnymi.

Dawid Milczarek  – prawnik, ekspert podatkowy, Partner w Kancelarii LTCA Adwokaci i Doradcy Podatkowi. Specjalizuje się w problematyce podatku VAT oraz postępowań sądowo-administracyjnych. W latach 2004-2007 pracował w Izbie Skarbowej, gdzie odpowiadał za kontrolę instancyjną indywidualnych interpretacji podatkowych. W latach 2007-2010 był asystentem sędziego w Izbie Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego, gdzie zajmował się przygotowywaniem projektów orzeczeń kasacyjnych, uchwał oraz pytań prejudycjalnych do ETS w zakresie VAT.

Radosław Żuk – doradca podatkowy, Prezes w spółce doradztwa podatkowego ADN, redaktor portalu prawno-księgowego TaxFin.pl. Specjalista w zakresie opodatkowania firm oraz instytucji finansowych. Posiada niezwykle bogate doświadczenie zawodowe w zakresie funkcjonowania systemu podatkowego obowiązującego na terenie Europy i Stanów Zjednoczonych. Wcześniej Kierownik Zespołu Podatku VAT w spółce doradztwa podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał również jako pracownik organów podatkowych oraz jednej z czołowych kancelarii prawnych.

Grzegorz Niebudek – Adwokat i Doradca podatkowy. Wspólnik w Kancelarii Doradztwa Podatkowego LTC AQUILA Zarzycki Niebudek Adwokaci i Doradcy Podatkowi.  Działalnością szkoleniową zajmuje się od 2011 r. Doświadczenie szkoleniowe Pana Grzegorza Niebudek obejmuje ponad 400 szkoleń (ponad 2500 godzin szkoleniowych) prawnych i podatkowych m.in. z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, procedury podatkowej, cen transferowych, oraz delegacji krajowych i zagranicznych.  Specjalista w zakresie postępowań podatkowych.

Marcin Zarzycki – doradca podatkowy, prawnik. Wspólnik w Kancelarii Doradztwa Podatkowego LTC AQUILA Zarzycki Niebudek Adwokaci i Doradcy Podatkowi. Ukończył WPiA na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. W latach 2009–2013 Dyrektor Departamentu Podatkowego w Kancelarii Adwokackiej w Warszawie. Wieloletni praktyk prawa podatkowego, specjalista z zakresu podatków dochodowych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących cen transferowych, podatku u źródła, optymalizacji podatkowej oraz fuzji i przejęć.

Formularz zgłoszeniowy

Program konferencji

Uwaga! W związku z planowaną nowelizacją ustaw program może ulec zmianie

DZIEŃ I

Podatek od towarów i usług w 2016 i 2017 roku

9:00 – 10:00 – przerwa powitalna
10:00 – 11:30 – Tomasz Michalik

1. Projekt wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment):
a) mechanizm podzielonej płatności w innych krajach UE,
b) split payment w Polsce – dobrowolny czy obowiązkowy?
c) zasady regulowania należności objętych systemem podzielonej płatności,
d) korzyści wynikające z zastosowania podzielonej płatności,
e) zasady funkcjonowania rachunków bankowych objętych systemem split payment,
f) odpowiedzialność za rozliczenia w trybie split payment,
g) formy płatności transakcji handlowych a split payment,
h) jak wybór metody podzielonej płatności wpływa na płynność finansową,
i) split payment a JPK.

11:30 – 11:45 – przerwa kawowa
11:45 – 13:00 – Krzysztof Woźniak

2. Praktyczne aspekty funkcjonowania tzw. odwrotnego obciążenia po nowelizacji przepisów, która weszła w życie od 1 stycznia 2017 r.: 
a) największe kontrowersje odnośnie usług budowlanych oraz budowlano-montażowych objętych odwrotnym obciążeniem,
b) usługi kompleksowe np. „zaprojektuj i wybuduj” a odwrotne obciążenie, 
c) wynajem sprzętu budowlanego wraz z operatorem sprzętu a odwrotne obciążenie,
d) znaczenie PKWiU dla opodatkowania transakcji jako odwrotnego obciążenia,
e) pojęcie „podwykonawcy: w usługach budowlanych i budowlano-montażowych,
f) rozliczenie usług budowlanych w ramach konsorcjum,
g) refakturowanie a odwrotne obciążenie,
h) konsekwencje nieprawidłowego sklasyfikowania transakcji w ramach odwrotnego obciążenia,
i) najczęściej popełniane błędy w transakcjach odwrotnego obciążenia,
j) dokumentowanie transakcji w ramach odwrotnego obciążenia (ewidencja VAT, faktura VAT, deklaracja VAT, JPK).

13:00 – 13:30 – lunch
13:30 – 15:00 – Dawid Milczarek

3. Zasady opodatkowania importu usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów po nowelizacji przepisów:
a) moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku importu usług oraz WNT;
b) wystawienie faktury przez podmiot zagraniczny a rozpoznanie obowiązku podatkowego w przypadku importu usług oraz WNT,
c) odliczenie VAT po nowelizacji przepisów w przypadku importu usług oraz WNT,
d) nowelizacja przepisów a wykazywanie importu usług oraz WNT przez korektę deklaracji z okresu przed 1 stycznia 2017 r.,
e) posiadanie faktury a możliwość odliczenia VAT w przypadku importu usług oraz WNT,
f) stosowanie znowelizowanych przepisów w przypadku korekt błędnie wykazanych kwot podatku z tytułu WNT oraz importu usług,
g) zasady wykazywania importu usług oraz WNT w deklaracji VAT.

15:00 – 15:15 – przerwa kawowa
15:15 – 16:30 – Dawid Milczarek

4. Wykreślanie podatników z rejestru podatników VAT czynnych po nowelizacji przepisów:
a) udokumentowane próby kontaktu organu podatkowego z podatnikiem a wykreślenie z rejestru,
b) zawieszenie działalności gospodarczej a możliwość wykreślenia z rejestru,
c) wykreślenie z rejestru na skutek składania tzw. deklaracji zerowych,
d) konsekwencje wystawiania faktur lub faktur korygujących „niezgodnych z rzeczywistością”,
e) należytej staranność w obrocie towarami i korzystaniu z usług a wykreślenie z rejestru VAT,
f) wykreślenie z rejestru na skutek podejrzenia o udział podatnika w tzw. karuzeli podatkowej,
g) konsekwencje wykreślenia z rejestru,
h) możliwość ponownego przywrócenia statusu czynnego podatnika VAT,
i) możliwość odliczenia VAT na podstawie faktury wystawionej przez podatnika nieposiadającego statusu czynnego podatnika VAT.

5. Praktyka zwrotu podatku VAT w świetle zmian i aktualnego podejścia organów:
a) wstrzymanie zwrotu VAT – praktyka organów podatkowych,
b) zwrot podatku VAT w przypadku podejrzenia o udział w tzw. karuzeli podatkowej,
c) zasadność przeprowadzania dodatkowej weryfikacji przy zwrocie VAT,
d) weryfikacja całego łańcucha obrotu – konsekwencje dla podatników,
e) żądanie wstrzymania zwrotu VAT ze strony KGP, CBA, ABW i PG – wątpliwości w zakresie przedmiotowym,
f) nowe zasady tzw. przyspieszonego terminu zwrotu VAT.

DZIEŃ II

Podatek od towarów i usług w 2017 i 2018 roku

8:30 – 9:00 – przerwa powitalna
9:00 – 10:00 – Sędzia NSA

1.  Najnowsze orzecznictwo NSA.

10:00 – 10:15 – przerwa kawowa
10:15 – 12:00 – Radosław Żuk

2. Projektowane zmiany w Ordynacji podatkowej mające na celu ograniczenie wyłudzeń w zakresie VAT:
a) rola Centralnego Rejestru Danych Podatkowych administrowanego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,   
b) system teleinformatyczny izby rozliczeniowej STIR i związane z tym obostrzenia dla przedsiębiorców,
c) obowiązek przekazywania dobowych wyciągów z rachunków bankowych;
d) wyłączenia w zakresie stosowania przepisów o tajemnicy skarbowej, zawodowej i bankowej.

3. Zasady powstawania obowiązku podatkowego – najczęstsze wątpliwości interpretacyjne oraz praktyka organów podatkowych:
a) data sprzedaży usługi jako zasada ogólna powstania obowiązku podatkowego,
b) opodatkowanie w sposób kasowy pożyczek, kredytów, gwarancji bankowych, rachunków bankowych, przelewów itp.
c) opodatkowanie najmu oraz dzierżawy,
d) usługi ciągłe oraz rozliczane okresowo a moment powstania obowiązku podatkowego,
e) opodatkowanie zaliczek, zadatków oraz innych przedpłat,
f) data wystawienia faktur a moment powstania obowiązku podatkowego,
g) obowiązek podatkowy w przypadku importu usług,
h) obowiązek podatkowy w przypadku usług dokumentowanych protokołami zdawczo-odbiorczymi lub raportami zatwierdzanymi przez klienta w świetle interpretacji organów podatkowych oraz orzecznictwa sądów administracyjnych,
i) problemy z ustalaniem obowiązku podatkowego w przypadku obrotu licencjami,
j) korekty podatku należnego – korekty bieżące i wsteczne.

4. Opodatkowanie VAT usług stanowiących element usług ubezpieczeniowych i finansowych od 1 lipca 2017 r.:
a) pojęcie usług odrębnych oraz niezbędnych do zrealizowania usług finansowych lub ubezpieczeniowych;
b) wyrok TSUE w sprawie Aspiro a nowelizacja przepisów w zakresie zwolnienia z opodatkowania usług świadczonych na rzecz ubezpieczycieli oraz instytucji finansowych,
c) wpływ nowelizacji przepisów na opodatkowanie kompleksowych usług ubezpieczeniowych oraz finansowych.

12:00 – 12:30 – lunch
12:30 – 14:00 – Radosław Żuk

5. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe VAT, czyli sankcje podatkowe po nowelizacji przepisów:
a) podstawowa sankcja 30 % – w jakich przypadkach znajdzie zastosowanie?
b) kiedy można złożyć skuteczną korektę lub deklarację VAT i skorzystać z sankcji 20%,
c) przybliżenie charakterystyki trybów działania organów podatkowych (naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno-skarbowego) w kontekście dodatkowego zobowiązania podatkowego w VAT,
d) praktyczne przypadki możliwości zastosowania sankcji 100 %,
e) w jakich przypadkach nie ma zastosowania dodatkowe zobowiązanie podatkowego?  
f) nieprawidłowości za okresy sprzed nowelizacji a możliwość stosowania sankcji w VAT.

6. Dokumentowanie czynności opodatkowanych VAT: 
a) ogólne zasady dotyczące wystawiania faktur VAT,
b) poprawna treść faktury,
c) faktura proforma a faktura VAT,
d) możliwość wystawienia faktury przed sprzedażą,
e) faktury korygujące a noty korygujące,
f) korekty faktur a korekty deklaracji,
g) korekty rozliczane w deklaracji VAT na bieżąco oraz wstecznie,
h) potwierdzenie odbioru faktury korygującej,
i) anulowanie faktury,
j) prawidłowe stosowanie i rozliczanie duplikatów,
k) faktury elektroniczne.

14:00 – 14:15 – przerwa kawowa
14:15 – 15:45 – Radosław Żuk

7. Rejestracja obrotu za pomocą kasy fiskalnej po nowelizacji przepisów:
a) pojęcie „sprzedaży” istotne dla obowiązku fiskalizacji,
b) zwolnienie z obowiązku fiskalizacji ze względu na wysokość obrotu,
c) zwolnienia z fiskalizacji o charakterze przedmiotowym,
d) brak obowiązku fiskalizacji a transakcje z pracownikami,
e) możliwość korzystania ze zwolnienia z fiskalizacji w przypadku zapłaty za pośrednictwem rachunku bankowego,
f) towary oraz usługi, które podlegają bezwzględnemu obowiązkowi fiskalizacji,
g) sankcje z niedopełnieniem obowiązku fiskalizacji.

8. Zmiany w zakresie składania deklaracji VAT i informacji podsumowujących:
a) rozliczenia kwartalne VAT w nowym stanie prawnym,
b) deklaracje VAT w formie elektronicznej,
c) informacje podsumowujące – skutki zmian,
d) sankcje za nieprzesyłanie deklaracji drogą elektroniczną,
e) terminy korekt informacji podsumowujących.

Na zakończenie drugiego dnia konferencji o godzinie 19.00 zapraszamy Państwa do Teatru Muzycznego Roma na spektakl „Piloci” »

DZIEŃ III

Podatek dochodowy od osób prawnych – przełomowe zmiany w CIT 2017 i 2018 roku

8:30 – 9:00 – przerwa powitalna
9:00 – 10:30 – Grzegorz Niebudek

1. Przegląd wybranych zmian podatkowych 2017: 
a) zasady korygowania przychodów i kosztów podatkowych,
b) usunięcie regulacji dotyczącej zmniejszania kosztów podatkowych w związku z nieuregulowaniem należności w terminie,
c) wprowadzenie definicji dochodów osiągniętych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
d) wprowadzenie klauzuli beneficial owner,
e) 15% podatek CIT dla małych przedsiębiorców oraz podatników rozpoczynających działalność,
f) płatności gotówkowe w CIT od 1 stycznia 2017 r. a koszty podatkowe,
g) nowe zasady opodatkowanie aportów,
h) wprowadzenie nowych zasad dotyczących tzw. wymiany udziałów.

2. Zmiany w CIT od sierpnia 2017 r. – ustawa z dnia 7 lipca 2017 r.:
a) wprowadzenie jednorazowej amortyzacji nakładów na środki trwałe w kwocie do 100.000 PLN oraz możliwość zaliczenia do kosztów zaliczek na poczet nabycia środków trwałych – zmiana od stycznia 2017 r.,
b) likwidacja podatku u źródła od biletów lotniczych.

10:30 – 10:45 – przerwa kawowa
10:45 – 12:15 – Grzegorz Niebudek

3. Zmiany w CIT od 2018 r. – projekt ustawy zmieniającej z dnia 9 maja 2017 r.:
a) zmiany w zakresie ulgi badawczo – rozwojowej.

4. Zmiany w CIt od 2018 r. – projekt ustawy zmieniającej z dnia 26 czerwca 2017 r.:
a) publikacja informacji ze składanych przez podatników zeznań podatkowych / zniesienie tajemnicy skarbowej (dotyczy podatników o najwyższych przychodach oraz PGK).

5. Zmiany w CIT od 2018 r. – projekt z dnia 6 lipca 2017 r.:
a) zmiany w zakresie zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC),
b) zmiany w zakresie podatkowych grup kapitałowych,
c) wprowadzenie „minimalnego podatku” dla podatników posiadających nieruchomości komercyjne o znacznej wartości (powyżej 10 MLN PLN) w wysokości 0,042 %,
d) ograniczenie tzw. zwolnienia dla dywidend.

12:15 – 13:00 – lunch
13:00 – 14:30 – Marcin Zarzycki 

6. Zmiany w CIT od 2018 r. – Projekt z dnia 6 lipca 2017 r.:
a) wprowadzenie w CIT nowego źródła przychodów – zyski kapitałowe. Wyodrębnienie dochodów z tego źródła od dochodów z innych źródeł,
b) nowa kategoria przychodowa – przychody z tytułu nieodpłatnego przekazania rzeczy i praw,
c) doprecyzowanie przepisów w zakresie kosztów pośrednich – ujęcie podatkowe uzależnione od ujęcia rachunkowego,
d) zmiany w zakresie możliwości zaliczania odsetek do kosztów podatkowych – usunięcie cienkiej kapitalizacji i wprowadzenie nowych zasad ograniczania możliwości zaliczania odsetek do kosztów (do 30 % EBITDA z zastrzeżeniem odsetek poniżej 120.000 PLN) – zmiana nie dotyczy tzw. przedsiębiorstw finansowych,
e) wprowadzenie limitu w zakresie kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do nabywanych usług niematerialnych (np. umów licencyjnych, usług doradczych, księgowych, badania rynku, prawnych itp.) oraz w odniesieniu do opłat za korzystanie z wartości niematerialnych i prawnych –  do 5% EBITDA powyżej 1,2 MLN PLN,
f) brak możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych tzw. nagród z zysku,
g) strata z tytułu zbycia wierzytelności kosztem w kwocie netto,
h) doprecyzowanie przepisów w zakresie przychodów i kosztów uzyskania przychodów ze zbycia wierzytelności,
i) zmiana zasad ustalania przychodów i kosztów przy podziale przez wydzielenie,
j) podwyższenie kwoty umożliwiającej jednorazową amortyzację do 5.000 PLN,
k) ograniczenie w możliwości zaliczania do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych / opłat licencyjnych w odniesieniu do wartości niematerialnych i prawnych (m.in. znaki towarowe) przypadku, gdy kwota odpisów przekroczy przychód podmiotu zbywającego.

14:30 – 14:45 – przerwa kawowa
14:45 – 16:15 – Marcin Zarzycki

7. Transakcje z podmiotami powiązanymi – podmioty powiązane, limity transakcyjne, zakres i zasady tworzenia dokumentacji cen transferowych.

8. Rewolucyjne zmiany w zakresie cen transferowych od 2017 r. (m.in. nowe limity transakcyjne, nowy zakres dokumentacji oraz nowe obowiązki informacyjne).

9. Zmiany w cenach transferowych od 2018 r. – wyłączenie stosowania przepisów o cenach transferowych w zakresie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa.

Formularz zgłoszeniowy

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa w trzech dniach konferencji: 
– jednej osoby 2190 zł + 23% VAT

Koszt uczestnictwa w wybranych dwóch dniach konferencji: 
– jednej osoby 1690 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia podając w tytule przelewu kod konferencji.

Formularz zgłoszeniowy

Cena obejmuje: uczestnictwo w konferencji, materiały, bilet do teatru*, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

*dla Uczestników, którzy zapisali się na wszystkie 3 dni Konferencji

Godziny zajęć:
Dzień I 10:00-16:30
Dzień II 9:00-15:45
Na zakończenie drugiego dnia konferencji o godzinie 19.00 zapraszamy Państwa do Teatru Muzycznego Roma na spektakl „Piloci” »
Dzień III 9:00-16:15

Miejsce zajęć: centrum miasta

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Czytaj także

Data publikacji:

Zdjęcia

XVII Ogólnopolska Konferencja Podatkowa „Podatki VAT, CIT i ceny transferowe w 2017/2018 roku”
XVII Ogólnopolska Konferencja Podatkowa „Podatki VAT, CIT i ceny transferowe w 2017/2018 roku”

INFORLEX Kadry Płace i HR211.00 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Anna Sosnowska Kancelaria Radcy Prawnego

radca prawny, ekspert prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK