| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Zarządzanie > Szkolenia > Oferty szkoleń > XII Ogólnopolska konferencja podatkowa „Podatki VAT, CIT i PIT w 2016 roku”

XII Ogólnopolska konferencja podatkowa „Podatki VAT, CIT i PIT w 2016 roku”

W dniach 27-29 stycznia 2016 r. w Warszawie odbędzie się XII Ogólnopolska Konferencja Podatkowa „Podatki VAT, CIT i PIT w 2016 roku”. Podczas Konferencji zostaną omówione najnowsze nowelizacje przepisów, aktualne orzecznictwo sądowe i bieżące problemy dotyczące tych podatków. Konferencję organizuje Akademia Biznesu MDDP. Infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

Dla czytelników portalu INFOR koszt uczestnictwa w konferencji tylko 1690 zł - w formularzu zgłoszeniowym w uwagach prośba o dopisanie hasła: infor

Prelegenci

Marta Szafarowska – doradca podatkowy w MDDP. Od 1998 roku pracuje jako specjalista w zakresie podatku VAT i akcyzy. W latach 2002-2004 roku pracowała w zespole VAT, ceł i akcyzy w Ernst & Young, a poprzednio od 1998 roku w zespole VAT PricewaterhouseCoopers. W międzynarodowych firmach doradczych zdobyła szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie problemów podatkowych typowych dla firm z branży leasingowej oraz świadczących usługi finansowe, a także producentów wyrobów akcyzowych, jak również branży dystrybucyjnej. Była zaangażowana w szereg projektów dotyczących optymalizacji podatku VAT i akcyzy, które zostały efektywnie wdrożone w kilku wiodących polskich spółkach. Autorka wielu artykułów w prasie specjalistycznej.

Dawid Milczarek – prawnik, ekspert podatkowy, manager w spółce doradztwa podatkowego Martini i Wspólnicy. Specjalizuje się w problematyce podatku VAT oraz postępowań sądowo-administracyjnych. W latach 2004-2007 pracował w Izbie Skarbowej, gdzie odpowiadał za kontrolę instancyjną indywidualnych interpretacji podatkowych. W latach 2007-2010 był asystentem sędziego w Izbie Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego, gdzie zajmował się przygotowywaniem projektów orzeczeń kasacyjnych, uchwał oraz pytań prejudycjalnych do ETS w zakresie VAT.

Andrzej Nikończyk – wspólnik kancelarii podatkowej Kolibski, Nikończyk, Dec & Partnerzy. Przewodniczący Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego KIDP oraz członek Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego.Poprzednio współpracował wiele lat ze Spółką Doradztwa Podatkowego Ożóg i Wspólnicy oraz Instytutem Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy oraz Instytutem Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt. Autor kilkuset artykułów i opracowań poświęconych problematyce prawa podatkowego w zakresie podatków pośrednich i zobowiązań podatkowych. Współautor komentarzy podatkowych (m.in. do ustawy o VAT i akcyzie, do podatków rolnego leśnego i od nieruchomości). Został wyróżniony przez Dziennik Gazetę Prawną w Rankingu Doradców Podatkowych 2011 zajmując III miejsce w zakresie podatku VAT. Prowadzi wykłady z zakresu podatków (głównie podatek VAT) w ramach szkoleń otwartych, branżowych i szkoleń zamkniętych (dostosowane do specyfiki i oczekiwań konkretnych podmiotów). Szkoli m.in. pracowników organów podatkowych i doradców podatkowych.

Radosław Żuk – prawnik, partner w spółce doradztwa podatkowego, redaktor naczelny portalu prawno-księgowego TaxFin.pl. Doświadczony oraz uznany wykładowca tematyki związanej z podatkiem VAT oraz podatkami dochodowymi. Autor licznych komentarzy dotyczących podatku VAT, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

Andrzej Paczuski – partner w Kancelarii Paczuski & Taudul Spółka partnerska, absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, licencjonowany doradca podatkowy, posiadający tytuł Executive MBA. Jako doradca podatkowy i szef Zespołu Usług Finansowych w firmie konsultingowej z tzw. „Wielkiej Czwórki” zdobył bogate doświadczenia świadcząc usługi doradcze na rzecz AIG Bank Polska, BZ WBK, BRE Bank, Deutsche Bank, Kredyt Bank, PKO BP, PZU, a także TFI Skarbiec. Jest uznanym ekspertem z zakresu doradztwa podatkowego na rzecz podmiotów z sektora finansowego oraz autorem publikacji i artykułów dotyczących opodatkowania instytucji finansowych. W rankingu Firm Doradztwa Podatkowego organizowanym przez „Rzeczpospolitą”, został wybrany w 2008 i 2009 roku najlepszym doradcą podatkowym w Polsce świadczącym usługi na rzecz sektora finansowego.

Grzegorz Niebudek – doradca podatkowy, prawnik, Aplikant Adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.  Wspólnik w Kancelarii Doradztwa Podatkowego Zarzycki&Wspólnicy. Pracował oraz współpracował z podmiotami specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców w zakresie prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego.  Autor oraz współautor wielu publikacji prasowych. Prowadzi szkolenia z zakresu podróży służbowych, jak również uczestniczy w projektach z zakresu optymalizacji rozliczeń pracowników w ramach delegacji krajowych i zagranicznych.  Ekspert w zakresie ogólnego prawa podatkowego i zobowiązań podatkowych.  Posiada również bogate doświadczenie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, jak również w przedmiocie sporządzania dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Na co dzień zajmuje się również problematyką prawa podatkowego związanego z prawem handlowym. W ramach swojej dotychczasowej praktyki doradzał z punku widzenia optymalizacji podatkowych przy projektach dotyczących skomplikowanych transakcji gospodarczych, w szczególności łączenia spółek kapitałowych, podziału przez wydzielenie oraz przekształcenia spółek kapitałowych.

dr Jarosław F.Mika – partner, doradca podatkowy, leader zespołu cen transferowych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie z zakresu prawa podatkowego. Najpierw jako członek zarządów spółek kapitałowych polskich oraz z udziałem kapitału zagranicznego a następnie jako doradca podatkowy (numer wpisu 10 625). Doświadczenie z zakresu podatków zdobywał m.in. w KPMG, CC&M. Autor kilkunastu publikacji dotyczących problematyki prawa podatkowego oraz książki: „Ceny transferowe. Dokumentacje podatkowe. Odpowiedzialność karna skarbowa”, która ukazała się nakładem wydawnictwa C.H. Beck.

Program konferencji

DZIEŃ I

9:30 – 10:00 – przerwa powitalna
10:00 – 11:30 – Marta Szafarowska

1. Zmiany w VAT obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.:
a) zmiany w zakresie odliczania VAT od zakupów wykorzystywanych do celów mieszanych (do działalności gospodarczej oraz do celów niezwiązanych z DG),
b) omówienie obszarów działalności, w przypadku których nowelizacja zmieni zasady dotyczące rozliczania VAT,
c) pojęcie zakupów częściowo związanych i częściowo niezwiązanych z działalnością gospodarczą,
d) metody obliczania zakresu prawa do odliczenia (prewspółczynnika),
e) odliczanie częściowe VAT a opodatkowanie nieodpłatnego wykorzystania nabytych towarów i usług do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą,
f) korekta odliczenia częściowego podatku po zakończeniu roku podatkowego,
g) sprzedaż środka trwałego przed zakończeniem korekty,
h) nowe przepisy o korektach a dotychczasowe regulacje dotyczące odliczania częściowego VAT w przypadku sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej (m.in. zagadnienie „nakładania się” proporcji).

11:30 – 11:45 – przerwa kawowa
11:45 – 13:15 – Marta Szafarowska

2. Najważniejsze zmiany w VAT w 2015 r. – podsumowanie tendencji interpretacyjnych organów podatkowych:
a) rozszerzenie listy towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia (m.in. laptopy, tablety, telefony komórkowe, smartfony, konsole do gier),
b) wprowadzenie limitów kwotowych w stosowaniu mechanizmu odwrotnego obciążenia,
c) wprowadzenie informacji podsumowujących dla trasakcji objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia,
d) zmiany dotyczące ulgi na złe długi oraz zasad dokonywania korekt w przypadku, gdy dłużnik jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
e) zmiany w zakresie odpowiedzialności solidarnej na gruncie VAT,
f) odliczanie VAT od wydatków związanych z użytkowaniem pojazdów,
g) zmiany dotyczące stosowania kas fiskalnych.

13:15 – 14:00 – lunch
14:00 – 15:30 – Dawid Milczarek

3. Obrót nieruchomościami a VAT:
a) stawka podstawowa a stawki obniżone,
b) świadczenia złożone w przypadku transakcji związanych z nieruchomościami,
c) zasady stosowania zwolnień w przypadku dostawy budynku lub budowli po dwóch latach od pierwszego zasiedlenia,
d) korekta podatku naliczonego w związku ze sprzedażą nieruchomości ze zwolnieniem.

15:30 – 15:45 – przerwa kawowa
15:45 – 17:00 – Dawid Milczarek

4. Transakcje łańcuchowe i trójstronne:
a) pojęcie transakcji łańcuchowej,
b) zasady ustalania organizatora transportu,
c) problematyka identyfikowania tzw. dostawy ruchomej,
d) interpretacje organów podatkowych oraz orzecznictwo sądów.

DZIEŃ II

8:30 – 9:00 – przerwa powitalna
9:00 – 10:30 – Radosław Żuk

1. Prawo do odliczenia w 2015 i 2016 r.:
a) ograniczenia w prawie do odliczenia – pojazdy, usługi noclegowe, usługi gastronomiczne,
b) zasady odliczania VAT od tzw. pakietów konferencyjnych,
c) błędy na fakturze a prawo do odliczenia,
d) problemy techniczne z ustaleniem momentu powstania prawa do odliczenia VAT,
e) zasady odliczania VAT w przypadku zakupów rozliczanych według mechanizmu odwrotnego obciążenia (złom, odpady, surowce wtórne, laptopy, telefony),
f) korekty podatku naliczonego – zasady ujmowania w deklaracji VAT-7.

10:30 – 10:45 – przerwa kawowa
10:45 – 12:15 – Radosław Żuk

2. WDT / WNT, import usług i tzw. eksport usług, eksport towarów – kluczowe problemy z rozliczaniem transakcji międzynarodowych w 2015 i 2016 r.:
a) obowiązek rejestracji na potrzeby VAT w innych krajach UE,
b) przemieszczenie towarów własnych między państwami członkowskimi UE jako WDT / WNT,
c) procedura magazynu konsygnacyjnego a WDT / WNT,
d) zasady ustalania miejsca świadczenia usług,
e) pojęcie siedziby i stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na potrzeby importu i tzw. eksportu usług,
f) obowiązek podatkowy oraz zasady rozliczania korekt w przypadku transakcji międzynarodowych,
g) dokumenty uprawniające do zastosowania stawki 0% w przypadku WDT i eksportu towarów.

12:15 – 13:00 – lunch
13:00 – 14:30 – Andrzej Nikończyk

3. Obowiązek podatkowy i fakturowanie w 2015 i 2016 r.:
a) zasady ogólne – jak prawidłowo ustalić datę sprzedaży?
b) szczególne reguły ustalania obowiązku podatkowego w przypadku świadczeń ciągłych oraz świadczeń rozliczanych okresowo,
c) kursy walut obcych na potrzeby VAT,
d) jakie błędy można, a jakie należy korygować w przypadku faktur,
e) korekty faktur a korekty podatku,
f) korekty podatku należnego a korekty podatku naliczonego,
g) wymóg posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej,
h)korekty podatku a korekty deklaracji (Korekty rozliczane na bieżąco oraz wstecznie).

14:30 – 14:45 – przerwa kawowa
14:44 – 16:15 – Andrzej Nikończyk

4. Nowa ustawa o VAT – przegląd zapowiadanych zmian:
a) katalog czynności podlegających opodatkowaniu, opodatkowanie tzw. korzyści podatkowych,
b) plany związane z likwidacją mechanizmy odwrotnego obciążenia w przypadku obrotu towarami wrażliwymi,
c) rozszerzenie zasad stosowania mechanizmu solidarnej odpowiedzialności na gruncie VAT,
d) zmiany związane z fakturowaniem (przywrócenie faktur wewnętrznych, uregulowanie problematyki anulowania faktury),
e) nowe regulacje dotyczące zwalczania oszustw oraz nadużyć podatkowych,
f) pozostałe zmiany kluczowe z punktu widzenia rozliczania VAT.

Na zakończenie drugiego dnia konferencji o godzinie 19.00 zapraszamy Państwa do Teatru Kwadrat na spektakl „Ślub doskonały”

DZIEŃ III

Podatki dochodowe 2015 / 2016 r.  – nowelizacja przepisów, bieżące orzecznictwo oraz praktyczne problemy

8:30 – 9:00 – przerwa powitalna
9:00 – 10:15 – Grzegorz Niebudek

1. Zmiany w CIT i PIT w 2015 r. – praktyczne aspekty obowiązywania nowych regulacji:
a) opodatkowanie dochodów z zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC),
b) nowe zasady ustalania wartości przychodów i kosztów świadczeń w naturze – omówienie problematyki dywidend rzeczowych,
c) zmiany w zakresie stosowania certyfikatów rezydencji podatkowej,
2. Zmiany w CIT i PIT na 2016 r.
a) przełomowe zmiany w zakresie korekty kosztów i przychodów podatkowych,
b) zmiany w zakresie konieczności zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów, w związku z niezapłaconą należnością,
c) rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatników,
d) wprowadzenie restrykcyjnej klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania – praktyczne skutki nowej regulacji,
e) opodatkowanie nieujawnionych dochodów w PIT oraz inne planowane zmiany w podatkach dochodowych.

10:15 – 10:30 – przerwa kawowa
10:30 – 12:00 – Grzegorz Niebudek

Przychody i koszty podatkowe na gruncie ustaw podatkowych

3. Przychody podatkowe na gruncie CIT – najnowsze orzecznictwo:
a) przychody rozpoznawane na zasadzie memoriałowej – wydanie rzeczy, wykonanie usługi i zbycie prawa majątkowego a moment powstania przychodu; praktyczne aspekty związane z ustaleniem daty powstania przychodu,
b) zaliczki i przedpłaty a przychód,
c) przychody rozliczane w okresach rozliczeniowych a przychody podatkowe,
d) refakturowanie a moment powstania przychodu,  
e) przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej (kary umowne, odszkodowania, koszty sądowe itp.),
f) przychody z tytułu świadczeń nieodpłatnych i częściowo nieodpłatnych (zatrzymane dywidendy, nieodpłatne poręczenia, członkowie organów spółki bez wynagrodzenia itp.),
g) zasady dotyczące korygowania przychodów – praktyczne aspekty korygowania przychodów, najnowsze orzecznictwo i planowane zamiany.
4. Koszty uzyskania przychodów na gruncie CIT:
a) koszty bezpośrednio związane z przychodami oraz koszty pośrednio związane z przychodami,
b) rozliczanie kosztów w czasie (koszty ponoszone na przełomie lat podatkowych),
c) refakturowanie a moment rozpoznania kosztu,  
d) dokumentowanie poniesionych wydatków w tym usług niematerialnych,
e) korygowanie kosztów,
f) zapłata jako element niezbędny dla rozpoznania kosztu (koszty bezpośrednie i pośrednie oraz odpisy amortyzacyjne).

12:00 – 12:15 – przerwa kawowa
12:15 – 13:45 – Grzegorz Niebudek

Wybrane zagadnienia związane z wydatkami kosztowymi firmy na tle najnowszych interpretacji i orzecznictwa – ujęcie w CIT i PIT

5. Świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników na gruncie CIT i PIT – koszty i przychody podatkowe (wynagrodzenia i składki, imprezy integracyjne, szkolenia, ubezpieczenia dodatkowe, nagrody, działania socjalne, świadczenia na rzecz członków zarządów i rad nadzorczych, podróże służbowe), omówienie skutków przełomowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r.
6. Koszty reprezentacji, reklamy oraz działań marketingowych na gruncie CIT i PIT (konsumpcja, konkursy, programy motywacyjne, sprzedaż premiowa, prezenty i gadżety, sponsoring, organizacja i udział w wyjazdach integracyjnych /targach /szkoleniach /konferencjach), omówienie skutków interpretacji ogólnej z dnia 25 listopada 2013 r. Kiedy wystawić PIT 8C?
7. Samochody w działalności firmy:
a) koszty eksploatacji samochodów osobowych (amortyzacja, ubezpieczenia, leasing itp.), samochody niestanowiące składnika majątku podatnika (najem, dzierżawa) – zakres „kilometrówki”, wpływ nowych regulacji w VAT na rozliczenia w CIT,
b) samochody służbowe wykorzystywane na cele prywatne oraz samochody prywatne pracowników wykorzystywane na cele służbowe rozliczenia na gruncie CIT i PIT – ryczałt z tytułu używania samochodu na cele prywatne od stycznia 2015 r.

13:45 – 14:25 – lunch
14:25– 15:20 – Andrzej Paczuski

Niedostateczna kapitalizacja – „stara” czy „nowa” metoda ujmowania w kosztach podatkowych odsetek od finansowania dłużnego?

1. Nowelizacja przepisów dotyczących aktualnej metodologii ograniczania uznania kosztów odsetkowych w rozliczeniu podatkowym (zakres zmian, omówienie praktycznych aspektów).
2. Nowa metoda ograniczenia uznania kosztów finansowych w rozliczeniu podatkowym (omówienie wprowadzonych zmian, sposób wyboru nowej metody, ryzyka wynikające z jej zastosowania).
3. Przepisy przejściowe.

15:20 – 15:35 – przerwa kawowa
15:35– 17:00 – dr Jarosław F. Mika

Ceny transferowe – przełomowe zmiany w 2016 i 2017 r.

1. Zmiana limitów obrotów transakcji grupowych wpływających na obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowych.
2. Zmiana progu powiązań klasyfikujących podmioty jako powiązane.
3. Obowiązek sporządzania dokumentacji na poziomie grupy (tzw. master file).
4. Rozszerzenie elementów dokumentacji podatkowej.(local file)
5. Wprowadzenie obowiązku raportowania wg krajów (country-by country reporting).
6. Ustawowy obowiązek przygotowywania analizy porównywalności. Omówienie procedury sporządzania analizy porównywalności.
7. Omówienie baz danych wykorzystywanych do sporządzenia analiz porównywalności
8. Obowiązek składania oświadczeń przez zarząd o sporządzeniu dokumentacji podatkowej wraz z zeznaniem rocznym CIT-8.
9. CIT-TP – sprawozdanie o transakcji z podmiotami powiązanymi – nowy obowiązek.
10. Inne planowane zmiany.

*w związku z planowaną nowelizacją ustaw program może ulec zmianie

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa w trzech dniach konferencji:
– jednej osoby 2190 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1990 zł/os. + 23% VAT

Koszt uczestnictwa w wybranych dwóch dniach konferencji:
– jednej osoby 1690 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1590 zł/os. + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia podając w tytule przelewu kod konferencji.

Formularz zgłoszeniowy

Cena obejmuje: uczestnictwo w konferencji, bilet do teatru, materiały, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć:
Dzień I: 10:00-17:00
Dzień II: 9:00-16:15
Dzień III: 9:15-16:45

Miejsce zajęć: Budynek Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK