Strona 1 z 2 

Jak umorzyć udziały w sp. z o.o.?

Zobacz artykuły na temat:spółka z o.o.udziaływspólnicy
Jakie są sposoby umorzenia udziałów w spółce z o.o.? Jakie obowiązki ma zarząd oraz wspólnicy spółki w przypadku umorzenia udziałów? Odpowiedzi w poniższym artykule.
Przy umorzeniu z czystego zysku netto z chwilą podjęcia uchwały wspólnik może otrzymać wynagrodzenie za umorzone udziały, bez oczekiwania na zgłoszenie zmian w rejestrze.
Przy umorzeniu z czystego zysku netto z chwilą podjęcia uchwały wspólnik może otrzymać wynagrodzenie za umorzone udziały, bez oczekiwania na zgłoszenie zmian w rejestrze.

Umorzenie udziałów jest to unicestwienie praw wynikających z udziałów. Jeżeli wspólnik posiada jeden udział, który zostaje umorzony, to z momentem umorzenia przestaje być wspólnikiem.
Umorzenie musi wynikać bezpośrednio z umowy, która to w ogóle musi przewidywać możliwość umorzenia. Umorzenie jest potrzebne do tego, aby wspólnik mógł otrzymać dodatkowe świadczenia pieniężne od spółki.

Sposoby umorzenia udziałów

Na podstawie kodeksu spółek handlowych możemy wyróżnić następujące sposoby umorzenia udziałów:

  • Umorzenie dobrowolne – może nastąpić wyłącznie za zgodą wspólnika, zarówno odpłatnie jak i pod tytułem darmowym. Umorzenie dobrowolne następuje bądź z czystego zysku lub przez obniżenie kapitału zakładowego, przy czym jeżeli z czystego zysku, to przestaje działać zasada, że kapitał zakładowy stanowi sumę udziałów, liczoną według ich wartości nominalnej.
  • Umorzenie przymusowe – następuje zawsze bez zgody wspólnika, a nawet wbrew jego woli. Może nastąpić tylko jeżeli umowa tak stanowi, zaś uchwała wspólników musi zawierać podstawę prawną umorzenia czyli należy powołać się na odpowiedni § umowy spółki. Należy uzasadnić umorzenie poprzez wskazanie jego przyczyny przewidzianej w umowie, a stanowiącej jego podstawę. Umorzenie przymusowe zawsze odbywa się za odpłatnością, przy czym wartość umorzenia nie może nigdy być mniejsza niż wartość bilansowa udziału (może być wyższa niż wartość nominalna).
  • Umorzenia szczególne – pozostałe umorzenia wymagają uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników.
Liczba komentarzy:
Zamów darmowy newsletter

Niezbędnik »

Kodeks spółek handlowychKalkulator opłat sądowych
Baza adresów sądów i prokuraturyTaksa notarialna

Społeczność

Ekspert Infor.pl

Iuridico

Doradztwo Prawne & Tłumaczenia
ZOSTAŃ NASZYM EKSPERTEM