Strona 1 z 3 

Co musi zawierać umowa spółki komandytowej?

Zobacz artykuły na temat:spółka komandytowaumowa spółki
Umowa spółki jest jednym z koniecznych warunków dla utworzenia każdej spółki- w ich obrębie występują jednak liczne różnice w zakresie jej obowiązkowej treści.
Jeśli wkład komandytariusza jest niższy niż suma komandytowa – odpowiedzialność za zobowiązania ograniczona jest do różnicy między sumą komandytową a wkładem.
Jeśli wkład komandytariusza jest niższy niż suma komandytowa – odpowiedzialność za zobowiązania ograniczona jest do różnicy między sumą komandytową a wkładem.

Forma umowy spółki komandytowej

Umowa spółki komandytowej musi być sporządzona w formie aktu notarialnego. W innym wypadku sąd rejestrowy odmówi dokonania wpisu. Notariusz sporządzając umowę spółki pobierze od razu podatek od czynności cywilnoprawnych. Należy również pamiętać, że każda zmiana umowy spółki wymagać będzie tej samej formy, pod rygorem nieważności.

Zobacz: Spółka komandytowa, czyli sposób na niezależność rodzinnej firmy

Zakres konieczny umowy

Umowa spółki komandytowej musi spełniać nie tylko warunki związane z formą, ale także treścią. Nie może ona być sprzeczna z zasadami określonymi w ksh (poza takimi regulacjami, w których kodeks dopuszcza modyfikacje).

Koniecznymi elementami umowy jest wskazanie :

  • firmy spółki

Firma (nazwa) spółki komandytowej oprócz oznaczenia dowolnego musi zawierać nazwisko (firmę) przynajmniej jednego komplementariusza oraz oznaczenie „spółka komandytowa”. Dopuszczalne jest także korzystanie w obrocie ze skrótu : „sp. k.” . 

Jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna (lub „ułomna osoba prawna”- jak np. inna spółka osobowa), firma spółki komandytowej powinna zawierać pełne brzmienie firmy (nazwy) tej osoby prawnej z dodatkowym oznaczeniem "spółka komandytowa". Nie wyklucza to zamieszczenia nazwiska komplementariusza, który jest osobą fizyczną.

„ Warsztat samochodowy Auto-moto spółka z o.o. sp. k”. Firma ta oznacza, że jednym z komplementariuszy jest Auto-moto sp. z o.o.”.

Liczba komentarzy:
Zamów darmowy newsletter

Niezbędnik »

Kodeks spółek handlowychKalkulator opłat sądowych
Baza adresów sądów i prokuraturyTaksa notarialna

Społeczność

Ekspert Infor.pl

Jarosław Ziółkowski

Doradca podatkowy
ZOSTAŃ NASZYM EKSPERTEM