Strona 1 z 2 

Własność rzeczy wniesionych do spółki cywilnej

Zobacz artykuły na temat:spółka cywilnawspólnicy
Ważną kwestią dla osób rozważających zawarcie umowy spółki cywilnej, jest wniesienie wkładu do spółki. Wkładem wspólnika może być wniesiona do spółki własności lub inne prawa, a także osobiste świadczenie usług.
Wkład wspólnika do spółki cywilnej może mieć charakter pieniężny (gotówka, także waluta obca) albo niepieniężny (aport).
Wkład wspólnika do spółki cywilnej może mieć charakter pieniężny (gotówka, także waluta obca) albo niepieniężny (aport).

Domniemuje się, że wkłady wspólników są równe

Niezależnie od rodzaju wkładów wnoszonych przez poszczególnych wspólników istnieje domniemanie oparte na przepisach Kodeksu cywilnego, że wkłady wspólników mają jednakową wartość. Dlatego w celu uniknięcia wątpliwości lub sporów w przyszłości, warto w umowie spółki określić wartość wnoszonych przez wspólników udziałów, a najlepiej potwierdzić ją (w przypadku aportu) w ekspertyzie sporządzonej przez uprawnionego rzeczoznawcę.

Zobacz: Czy wniesienie wkładów w spółce cywilnej jest konieczne?

Wkład wspólnika do spółki cywilnej może mieć charakter pieniężny (gotówka, także waluta obca) albo niepieniężny (aport). Wkładem niepieniężnym może być rzecz (ruchomości i nieruchomości) lub prawo (wierzytelność, umożliwienie korzystania z rzeczy, najem przysługujący wspólnikowi), jeśli przedstawia wartość majątkową i jest zbywalne.

Wkładem wspólnika może być także wykonywana przez niego praca (fizyczna, doradztwo, usługi), w ramach zawartej umowy spółki. Wkład polegający na świadczeniu usług może nakładać na wspólnika obowiązek wykonywania pracy stałej lub tylko okresowej (np. tylko sezonowej), albo też związanej z bieżącym zapotrzebowaniem (np. zamówienia klienta spółki).

Wnosząc własność rzeczy do spółki tracimy ją

Jeśli wspólnik postanowi skorzystać z możliwości wniesienia wkładu w postaci przeniesienia własności rzeczy, to musi sobie zdawać sprawę, że skutkiem tej czynności będzie nabycie przez wszystkich wspólników współwłasności łącznej (bez możliwości dysponowania poszczególnymi udziałami przez wspólników w okresie trwania spółki) w rzeczy stanowiącej aport. 

Liczba komentarzy:
Zamów darmowy newsletter

Niezbędnik »

Kodeks spółek handlowychKalkulator opłat sądowych
Baza adresów sądów i prokuraturyTaksa notarialna

Społeczność

Ekspert Infor.pl

Krzysztof Pysz

Doradca podatkowy nr 11335
ZOSTAŃ NASZYM EKSPERTEM