| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Prawo > Spółki > Rejestr przedsiębiorców > Zasady rejestracji spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym

Zasady rejestracji spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym

Osoby prawne a także jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną („ułomne osoby prawne”) podlegają obowiązkowemu wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Warto wiedzieć kto i kiedy ma obowiązek zgłoszenia podmiotu do KRS oraz jakie to rodzi skutki.Złożenie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) jest bardzo ważne. Jeszcze ważniejszy jest moment dokonania wpisu. Z tym bowiem momentem podmioty uzyskują zdolność prawną lub osobowość prawną.

Spółka akcyjna

Powstanie spółki akcyjne następuje dwuetapowo. Najpierw dochodzi do zawiązania spółki- ma to miejsce w momencie objęcia wszystkich akcji. W następnej kolejności następuje wpis spółki do rejestru przedsiębiorców KRS.

Organem spółki odpowiedzialnym za głoszenie spółki do rejestru jest zarząd.

Zgłoszenie spółki akcyjnej do sądu rejestrowego powinno zawierać:

 1. firmę, siedzibę i adres spółki albo adres do doręczeń,
 2. przedmiot działalności spółki,
 3. wysokość kapitału zakładowego, liczbę i wartość nominalną akcji,
 4. wysokość kapitału docelowego, jeżeli statut to przewiduje,
 5. liczbę akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania,
 6. wzmiankę, jaka część kapitału zakładowego została pokryta przed zarejestrowaniem,
 7. nazwiska i imiona członków zarządu oraz sposób reprezentowania spółki,
 8. nazwiska i imiona członków rady nadzorczej,
 9. jeżeli akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne - zaznaczenie tej okoliczności,
 10. czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,
 11. jeżeli statut wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki - oznaczenie tego pisma,
 12. jeżeli statut przewiduje przyznanie uprawnień osobistych określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki niewynikające z akcji - zaznaczenie tych okoliczności

Do wniosku powinny być dołączone następujące załączniki:

 1. statut,
 2. akty notarialne o zawiązaniu spółki i objęciu akcji
 3. oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wymagane statutem wpłaty na akcje oraz wkłady niepieniężne zostały dokonane zgodnie z prawem,
 4. potwierdzony przez bank lub dom maklerski dowód wpłaty na akcje, dokonanej na rachunek spółki w organizacji; w przypadku gdy statut przewiduje pokrycie kapitału zakładowego wkładami niepieniężnymi po dokonaniu rejestracji, należy dołączyć oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wniesienie tych wkładów do spółki jest zapewnione zgodnie z postanowieniami statutu przed upływem terminu określonego w art. 309 § 3,ksh
 5. dokument stwierdzający ustanowienie organów spółki z wyszczególnieniem ich składu osobowego,
 6. zezwolenie lub dowód zatwierdzenia statutu przez właściwy organ władzy publicznej, jeżeli są one wymagane do powstania spółki,
 7. oświadczenie, o którym mowa w art. 310 § 2 ksh, jeżeli zarząd złożył takie oświadczenie.

Podobnie jak w wypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zarząd ma 6 miesięcy na zgłoszenie spółki do rejestru.

Urzędowe formularze
Zgłaszanie spółek do sądu rejestrowego następuje zawsze na urzędowych formularzach. Wnioski wnoszone w innej formie są zwracane wnioskodawcą.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

iBHP Sp. z o.o.

ekspert z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »