Strona 1 z 2 

Wykreślenie wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych

Zobacz artykuły na temat:dłużnikrejestr dłużników
Wpis do rejestru dłużników niewypłacalnych spełnia dwie podstawowe funkcje pierwsza z nich jest informacyjno-zabezpieczającą obrót gospodarczy druga natomiast sankcyjna. Jest więc również rodzajem kary za niewłaściwe, czy nierzetelne finansowo działania podmiotów. Ten, kto zostanie wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych ma więc interes by jak najszybciej zostać z niego wykreślonym. Możliwość wykreślenia wpisu z rejestru dłużników niewypłacalnych jest wyjątkiem od zasady trwałości wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Należy zwrócić uwagę, iż wpisy wykreślone z rejestru dłużników niewypłacalnych nie będą podlegały ujawnieniu.
Należy zwrócić uwagę, iż wpisy wykreślone z rejestru dłużników niewypłacalnych nie będą podlegały ujawnieniu.

Podstawa prawna

Kwestię działalności, wpisywania i wykreślania wpisów z rejestru dłużników niewypłacalnych reguluje ustawa z dnia 10 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 2007 r. Nr 168 poz. 1186).

W rejestrze dłużników niewypłacalnych może zostać dokonany wpis z urzędu przez sąd (po uzyskaniu przez sąd właściwych informacji) lub na wniosek wierzyciela na zasadach określonych w wyżej wskazanej ustawie.

Z uwagi na jawność i ogólną dostępność danych zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym podmioty tam uwidocznione są szczególnie zainteresowane szybkim ich wykreśleniem.

Zobacz: Jakie dane można znaleźć w rejestrze dłużników niewypłacalnych?

Powstaje więc pytanie: kiedy sąd wykreśli wpis z rejestru dłużników niewypłacalnych? Czy dłużnik może sam złożyć wniosek o wykreślenie? Czy wierzyciel może wykreślić własne zgłoszenie?

Wykreślenie wpisu 

Zgodnie z art. 59 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym sąd rejestrowy z urzędu wykreśla wpisy z rejestru dłużników niewypłacalnych w razie:

1) uchylenia lub zmiany postanowienia, na którego podstawie wpisy były dokonane (z urzędu)

Można tu dodatkowo przytoczyć tezę uchwały Sądu Najwyższego z dnia 16 marca 2007 roku (uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna III CZP 9/2007) w której to Sąd Najwyższy wskazał, iż umorzenie postępowania o wyjawieniu majątku stanowi podstawę do wykreślenia dłużnika z rejestru dłużników niewypłacalnych (art. 59 ust.1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym – tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 17 poz. 209 ze zm.).
Sąd Najwyższy w uzasadnieniu do powyższej uchwały wskazał na szczególne sformalizowany charakter rejestru dłużników niewypłacalnych. Podkreślił, iż jeżeli ktoś został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, to tylko gdy odpada przyczyna tego wpisu, powinien być z niego wypisany.

Liczba komentarzy:
Zamów darmowy newsletter

Niezbędnik »

Kodeks spółek handlowychKalkulator opłat sądowych
Baza adresów sądów i prokuraturyTaksa notarialna

Społeczność

Ekspert Infor.pl

Patrycja Łazowa

Konsultant projektów rekrutacyjnych
ZOSTAŃ NASZYM EKSPERTEM