| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama

Spółki

Jak przeciwdziałać rozwiązaniu spółki osobowej w postępowaniu gospodarczym

Aktualizacja: 26.01.2011

W postępowaniu o rozwiązanie spółki przez sąd z ważnych powodów, nie jest możliwe wystąpienie przez drugiego wspólnika z powództwem wzajemnym o przyznanie mu majątku spółki celem kontynuowania jej działalności w formie przedsiębiorstwa jednoosobowego. »

Rozdysponowanie majątku spółki z o.o. nieobjętego likwidacją

Aktualizacja: 13.01.2011

Proszę o wyjaśnienie, co należy zrobić, jeżeli – po przeprowadzeniu likwidacji spółki z o.o. i po wykreśleniu jej z rejestru – pozostał jeszcze należący do tej spółki majątek, który nie był objęty tą likwidacją? »

Dopłaty w spółce z o.o.

Aktualizacja: 17.12.2010

Proszę o informację na temat dopłat w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Umowa spółki nie przewiduje ich wnoszenia. Co trzeba zrobić, żeby wprowadzić taką możliwość w istniejącej spółce? Czy dopłaty mogą mieć charakter rzeczowy, tzn. niepieniężny? Kto i w jakim trybie decyduje o terminach wnoszenia dopłat i o ich konkretnej wysokości? »

Od kiedy firma spółki handlowej z dodatkiem „w likwidacji”

Aktualizacja: 14.12.2010

Ustalenie, od kiedy należy używać firmy spółki handlowej z dodatkiem „w likwidacji” ma duże znaczenie praktyczne. Jest ono bowiem związane zarówno z interesem spółki handlowej, jak i osób trzecich wchodzących z nią w stosunki prawne w okresie likwidacji. Ujawnienie w firmie spółki, że znajduje się ona w stadium likwidacji, nie powinno być więc spóźnione, ani przedwczesne. Dlatego istotne jest ustalenie momentu, od którego ujawnienie to jest konieczne. »

Forma udzielenia prokury

Aktualizacja: 08.12.2010

W mojej spółce z o.o. ma być ustanowiona prokura. Proszę o informację dotyczące formy, w jakiej musi być ona udzielona. Ponieważ chcemy, aby prokurent miał prawo dokonywać czynności związanych z nieruchomościami spółki, to czy prokura musi być udzielona w formie aktu notarialnego? »

Spółka komandytowa

Aktualizacja: 19.11.2010

Prowadzenie działalności w formie spółki komandytowej pozwala czasem uciec przed odpowiedzialnością finansową za jej zobowiązania i uwalnia od płacenia podatku CIT. »

Spółka cywilna - udział w zyskach i stratach

Aktualizacja: 08.11.2010

Zamierzam założyć wraz z jeszcze trzema osobami spółkę cywilną. Proszę o wyjaśnienie kwestii podziału zysków w takiej spółce? Proszę także o informację co się dzieje, gdy spółka przynosi straty? Na jakich zasadach wspólnicy mają je pokryć? I jak się to ma do odpowiedzialności wspólników wobec kontrahentów spółki? »

Czy sąd może orzec o rozwiązaniu spółki

Aktualizacja: 29.10.2010

Jeden z byłych wspólników spółki z o.o. przesłał do zarządu oświadczenie, że składa w sądzie rejestrowym wniosek o rozwiązanie spółki z powodu niezgodności przedmiotu działalności z prawem (spółka zajmuje się m.in. importem broni białej z Dalekiego Wschodu). Twierdzi, że sprowadzanie przedmiotów niebezpiecznych spowoduje rozwiązanie spółki, podczas gdy w rzeczywistości są to głownie egzemplarze kolekcjonerskie. Czy istnieje zagrożenie w postaci ingerencji sądu w działalność spółki? »

Jak podważyć uchwałę rady nadzorczej spółki

Aktualizacja: 27.10.2010

Kto ma prawo podważyć uchwałę rady nadzorczej w spółce kapitałowej? Jakie są metody podważenia uchwał? »

Zbycie udziału w spółce jawnej

Aktualizacja: 14.10.2010

Razem z żoną jesteśmy wspólnikami dwuosobowej spółki jawnej. Nasze udziały wynoszą po 50%. Chciałbym mój udział przekazać synowi. Zauważyłem, że w umowie spółki nie wpisano takiej możliwości. Czy mogę przekazać udział, jeśli w umowie nie ma żadnych zapisów na ten temat? Czy jednak trzeba najpierw zmienić umowę spółki w tym zakresie? »

Spory ze stosunku spółki kapitałowej a zapis na sąd polubowny

Aktualizacja: 06.10.2010

Czym się charakteryzuje postępowanie przed sądem polubownym? Jakie skutki wywołuje zapis na sąd polubowny? Jakie sprawy mogą być rozpatrywane przez sąd polubowny? »

Środki pieniężne na wypłatę dywidendy

Aktualizacja: 30.09.2010

Spółka osiągnęła zysk bilansowy. Postanowiono, że część tego zysku zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy. Ponieważ jednak spółka zaangażowała wolne środki w prowadzenie bieżącej działalności, postanowiła zaciągnąć kredyt na wypłatę dywidendy. Czy jest to słuszna decyzja? Czy odsetki od tego kredytu mogą być uznane za koszt podatkowy? »

Czy można uniknąć wniesienia dopłat do spółki z o.o. poprzez potrącenie

Aktualizacja: 22.09.2010

 Czy wspólnik spółki z o.o. może potrącić swoją wierzytelność z zobowiązaniem do wniesienia dopłat? »

Aport rzeczowy w spółce akcyjnej

Aktualizacja: 16.09.2010

Do tworzonej spółki akcyjnej zostanie wniesiony wkład niepieniężny (aport) w postaci środka trwałego. Jak to należy zaksięgować? Czy w związku z otrzymanym aportem na założycielach spółki spoczywają jakieś szczególne obowiązki? »

Kto zawrze umowę z biurem z ramienia spółki jawnej

Aktualizacja: 09.09.2010

Jestem jednym ze wspólników w spółce jawnej. Drugim ze wspólników jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie z umową naszej spółki jawnej jest ona reprezentowana przez wszystkich wspólników działających łącznie. Mając na uwadze interes naszej spółki, chciałbym zawrzeć umowę z jednym z biur informacji gospodarczej w przedmiocie udostępniania informacji gospodarczych. Drugi wspólnik się jednak opiera. Czy mogę taką umowę zawrzeć samodzielnie wbrew jego woli? »

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Tooba.pl

Projekty domów gotowych i garaży

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »