| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama

Spółki

Czy można stosować tajne głosowanie

Aktualizacja: 30.07.2007

W statucie naszej spółki rozszerzono wymóg tajnego głosowania na większość kwestii związanych z zarządzaniem spółką. O ile wiem - jest to wymagane tylko w kilku rodzajach spraw. Wolałbym, żeby w większości przypadków głosowania miały charakter jawny. Czy rzeczywiście postanowieniami statutu można uchylić jawność głosowania? »

Czy trzeba przedłożyć opinię innym sądom rejestrowym

Aktualizacja: 30.07.2007

Na skutek podziału naszej spółki powstaną dwie mniejsze. Siedziba jednak będzie znajdowała się w innym mieście. Czy opinię biegłego, dotyczącą planu podziału, należy przesłać do sądu rejestrowego właściwego ze względu na siedzibę drugiej spółki? »

Czy terminy liczy się od przeczytania uchwały

Aktualizacja: 30.07.2007

Nie byłem na walnym zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę, moim zdaniem, nieobjętą porządkiem obrad. O jej istnieniu dowiedziałem się ponad miesiąc temu, a z jej treścią zapoznałem się wczoraj. Wcześniej wiedziałem tylko o jej istnieniu i nie znałem w ogóle treści jej postanowień. Czy w takim przypadku termin obowiązujący przy wnoszeniu powództwa o uchylenie uchwały liczy się od przeczytania uchwały? »

Czy można rozpocząć likwidację

Aktualizacja: 30.07.2007

Kilka lat temu założyłem z kolegą spółkę jawną. Jednak teraz postanowiłem się z niej wycofać i wypowiedziałem umowę. Wiem, że stanowi to przyczynę rozwiązania spółki z mocy prawa. Nie jestem jednak pewien, kiedy powinienem rozpocząć jej likwidację. Czy wystarczy, jeśli rozpocznę ją po upływie okresu wypowiedzenia? »

Czy muszę przygotowywać sprawozdanie

Aktualizacja: 30.07.2007

Byłem członkiem rady nadzorczej spółki akcyjnej. Czy muszę jeszcze pracować przy opracowaniu sprawozdania obejmującego okres, kiedy pełniłem tę funkcję. »

Czy wystarczy 3,5 proc. kapitału zakładowego

Aktualizacja: 30.07.2007

Razem z trzema innymi akcjonariuszami mamy w sumie 92 proc. kapitału zakładowego spółki akcyjnej. Chcielibyśmy przeprowadzić przymusowy wykup akcji. Piąty wspólnik ma 3,5 proc. kapitału i gotów jest nam pomóc. Czy to rozwiąże nasz problem? »

Odpowiedzialność członków zarządu w spółce

Aktualizacja: 27.07.2007

Odpowiedzialność członka zarządu spółki reguluje art. 299 kodeksu spółek handlowych. W przepisach karnych k.s.h. została uregulowana odpowiedzialność karna członków zarządu spółki za niezgłoszenie wniosku o jej upadłość. »

Zawieszenie wspólnika spółki z o.o. w wykonywaniu praw udziałowych

Aktualizacja: 27.07.2007

Wspólnicy spółki z o.o. podjęli decyzję o wniesieniu powództwa o wyłączenie jednego z nich ze spółki. Czy na czas postępowania prawa udziałowe takiego wspólnika ulegają zawieszeniu? Czy - pomimo takiego zawieszenia - może on zbyć swoje udziały w spółce? »

Uprawnieni do zarządzania firmą w postępowaniu upadłościowym

Aktualizacja: 24.07.2007

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego zapewnia uczestnikom obrotu gospodarczego informację o toczącym się postępowaniu upadłościowym w stosunku do spółki oraz o osobach, które w tym okresie mają prawo podejmować decyzje w jej imieniu. »

Czy konieczny jest akt notarialny

Aktualizacja: 30.07.2007

Zarząd spółki, której akcje posiadam, planuje podwyższenie kapitału zakładowego. W związku z tym podejmuje różne uchwały. Ostatnio zapadła jedna dotycząca ceny emisyjnej, co do której potrzebna jest zgoda rady nadzorczej. Czy należy ją wyrazić w formie aktu notarialnego? »

Kompetencje rady nadzorczej

Aktualizacja: 24.07.2007

Radzie nadzorczej w spółce akcyjnej przysługuje prawo delegowania swoich członków do czasowego wykonywania funkcji członków zarządu. Takie prawo, wynikające z art. 383 kodeksu spółek handlowych, daje radzie nadzorczej zbyt dalekie uprzywilejowanie. »

Żądanie zwołania zgromadzenia wspólników

Aktualizacja: 24.07.2007

Mimo że zgromadzenie wspólników spółki z o.o. stanowi forum dla wspólników, zasadniczo tylko zarząd ma prawo zwoływania zgromadzeń. »

Jak rozliczać prezesa jednoosobowej spółki z o.o. będącego jedynym udziałowcem

Aktualizacja: 27.07.2007

Czy w jednoosobowej spółce z o.o. prezes zarządu (zarząd jednoosobowy), będący jednocześnie jedynym udziałowcem, może pobierać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji prezesa zarządu? Kto powinien podjąć taką uchwałę i czy powinna być w formie aktu notarialnego? »

Aport czy sprzedaż majątku

Aktualizacja: 27.07.2007

Posiadamy środek trwały, którego nie będziemy wykorzystywać w przyszłości. Spółka, której jesteśmy udziałowcami, chętnie kupiłaby go od nas. Jednak zarząd zastanawia się, czy nie przekazać jej tego w formie aportu. Jak wykazuje się w księgach transakcję sprzedaży, a jak przekazanie aportu? »

Corporate governance, czyli dobre praktyki spółek giełdowych

Aktualizacja: 23.07.2007

Dobre praktyki spółek giełdowych to zbiór zasad dotyczących szeroko rozumianego zarządzania spółką giełdową, których celem jest zapewnienie tzw. ładu korporacyjnego. »

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Kornat

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »