| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Spółki > Jakie obowiązki sprawozdawcze ciążą na spółce i likwidatorach w przypadku likwidacji spółki

Jakie obowiązki sprawozdawcze ciążą na spółce i likwidatorach w przypadku likwidacji spółki

Bilans likwidacyjny jest pojęciem wynikającym z Kodeksu spółek handlowych. Sporządzany jest na dzień otwarcia likwidacji. Zawiera dane bilansu zamknięcia sporządzonego zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Zgodnie z k.s.h. na dzień powstania spółki w likwidacji należy sporządzić bilans otwarcia likwidacji, który trzeba przedłożyć zgromadzeniu wspólników do zatwierdzenia. Natomiast sprawozdanie finansowe, zgodnie z ustawą o rachunkowości, sporządzone jest na dzień poprzedzający dzień postawienia spółki w stan likwidacji. Składa się ono z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.

Najczęściej pojawiające się pytania związane z likwidacją spółek dotyczą bilansu likwidacyjnego. Jak w bilansie otwarcia likwidacji należy wycenić składniki majątku? Co oznacza cena sprzedaży netto w rozumieniu ustawy o rachunkowości? Czy Kodeks spółek handlowych odnosi się do wyceny składników majątku? Czy należy sporządzić dwa bilanse otwarcia: według ustawy o rachunkowości i według Kodeksu spółek handlowych? Czy bilans otwarcia likwidacji należy złożyć do KRS? Jakie obowiązki ciążą na spółce postawionej w stan likwidacji?

Składniki majątku w likwidowanej spółce wycenia się według cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania. Ceny te nie mogą być wyższe od cen nabycia poszczególnych składników majątku pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Bilans zamknięcia spółki jest jednocześnie bilansem otwarcia spółki w likwidacji. Nie ma potrzeby sporządzania dwóch bilansów otwarcia.

W bilansie likwidacyjnym wszystkie składniki aktywów powinny być przyjęte według ich wartości zbywczej. W praktyce oznacza to wycenę składników zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, tj. po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych od cen ich nabycia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu utraty wartości.

Do właściwego sądu rejestrowego należy zgłosić: otwarcie likwidacji, nazwiska i imiona likwidatorów oraz ich adresy, sposób reprezentowania spółki przez likwidatorów w celu wpisania do rejestru. Do KRS składa się także, po zakończeniu likwidacji, sprawozdanie likwidacyjne z wnioskiem o wykreślenie spółki z rejestru.

Wszelkie sprawy związane z zakończeniem bieżących spraw spółki i ściągnięciem wierzytelności należą do obowiązków likwidatora, który podpisuje bilans likwidacyjny i przekazuje do zatwierdzenia zgromadzeniu wspólników.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych rozwiązanie spółki może być zainicjowane:

• przyczynami przewidzianymi w umowie spółki;

• uchwałą wspólników o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę, stwierdzoną protokołem sporządzonym przez notariusza;

• ogłoszeniem upadłości spółki;

• sądowym wyrokiem orzeczonym:

- na żądanie wspólnika lub członka organu spółki, jeżeli osiągnięcie celu spółki stało się niemożliwe albo jeżeli zaszły inne ważne przyczyny wywołane stosunkami spółki,

- na żądanie oznaczonego w odrębnej ustawie organu państwowego, jeżeli działalność spółki naruszająca prawo zagraża interesowi publicznemu;

• innymi przyczynami przewidzianymi prawem.

Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia spółki z rejestru.

Otwarcie likwidacji następuje z dniem:

• powzięcia uchwały wspólników o rozwiązaniu spółki,

• uprawomocnienia się orzeczenia o rozwiązaniu spółki przez sąd lub

• zaistnienia innej przyczyny jej rozwiązania.

Uwaga

Uchwałę wspólników o rozwiązaniu spółki należy sporządzić w formie aktu notarialnego.

Podczas trwania procesu likwidacji przeprowadzane są czynności likwidacyjne wykonywane przez likwidatorów.

W myśl postanowień k.s.h. likwidatorami są członkowie zarządu, chyba że umowa spółki lub uchwała wspólników stanowią inaczej.

Likwidatorzy powinni podać informację o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji, a tym samym wezwać wierzycieli do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia tego ogłoszenia.

Na wierzytelności, których wierzyciele nie zgłosili w odpowiednim terminie, albo na wierzytelności, które nie są jeszcze wymagalne lub sporne, należy zabezpieczyć środki pieniężne i złożyć je do depozytu sądowego.

Likwidator albo inny organ uprawniony zgłasza datę otwarcia likwidacji do właściwego terytorialnie sądu rejonowego w celu wpisania do rejestru.

Więcej w Biuletynie Głównego Księgowego - Zamów prenumeratę >>

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Lubasz i Wspólnicy

Kancelaria Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK