| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Spółki > Prawa i obowiązki prezesa zarządu jednoosobowej spółki z o.o.

Prawa i obowiązki prezesa zarządu jednoosobowej spółki z o.o.

Czym się charakteryzuje jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością? Jakie są obowiązki prezesa takiej spółki?

Pozakodeksowe obowiązki prezesa zarządu jednoosobowej spółki z o.o.

Na prezesa zarządu (członka zarządu), prócz obowiązków przewidzianych w kodeksie spółek handlowych, zostały nałożone inne liczne obowiązki wynikające z ustaw szczególnych:

1. Obowiązki w zakresie rachunkowości (art. 4 ustawa o rachunkowości)

1) odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych; w przypadku nieprowadzenia ksiąg rachunkowych w siedzibie spółki prezes zarządu (kierownik jednostki) obowiązany jest:

- powiadomić właściwy urząd skarbowy o miejscu prowadzenia ksiąg w terminie 15 dni od dnia wydania ksiąg poza siedzibę spółki,

- zapewnić dostępność ksiąg rachunkowych do badania przez upoważnione organy kontroli zewnętrznej w siedzibie spółki;

2) obowiązek sporządzania sprawozdania z działalności spółki, które powinno obejmować istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej, w tym ocenę uzyskiwanych efektów oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń;

3) obowiązek zapewnienia sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawienia go właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi spółkę przepisami prawa i postanowieniami umowy. Prezes zarządu podpisuje sprawozdanie finansowe, a jeżeli spółką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie zarządu tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego;

4) obowiązek złożenia w Krajowym Rejestrze Sądowym rocznego sprawozdania finansowego, opinii biegłego rewidenta, odpisu uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdania z działalności - w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

2. Obowiązki aktualizacji danych w rejestrach (KRS, NIP, REGON)

1) zmiany danych wymienionych w art. 38-40 i w art. 44 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców są obowiązane zgłaszać sądowi rejestrowemu w terminie nie później niż 7 dni od dnia zdarzenia;

2) obowiązek aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym NIP przez dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w określonym terminie (art. 9 ust. 1 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników);

3) podmioty wpisane do rejestru REGON, w zakresie ich działalności gospodarczej, mają obowiązek wypełniania i składania wniosku o wpis do rejestru podmiotów oraz informowania o zachodzących zmianach w zakresie składanych danych, w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających wpis, zmianę lub skreślenie (art. 42 ustawy o statystyce publicznej).

3. Obowiązek prowadzenia księgi udziałów

- prezes zarządu jest obowiązany prowadzić księgę udziałów, do której należy wpisywać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) i siedzibę każdego wspólnika, adres, liczbę i wartość nominalną jego udziałów oraz ustanowienie zastawu lub użytkowania i wykonywanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika, a także wszelkie zmiany dotyczące osób wspólników i przysługujących im udziałów. Po każdym wpisaniu zmiany prezes zarządu składa sądowi rejestrowemu podpisaną przez siebie nową listę wspólników z wymienieniem liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich oraz wzmianką o ustanowieniu zastawu lub użytkowania udziału. Księgę udziałów może przeglądać każdy wspólnik.

4. Obowiązki wynikające z prawa pracy

- obowiązki wynikające z kodeksu pracy, w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wykonuje za pracodawcę organ zarządzający. W spółce z o.o. będzie to zatem zarząd spółki, czyli prezes zarządu, który czynności tych dokonuje zgodnie z ustalonymi w umowie spółki zasadami reprezentacji (art. 31 kodeksu pracy).

PRZYKŁAD

Zarząd spółki z o.o. „X” w postaci prezesa zarządu - K. Nowaka podjął uchwałę, iż od 1 czerwca 2010 r. spółka zawiesza wykonywanie działalności gospodarczej na okres dwóch lat - od 1 czerwca 2010 r. do 31 maja 2012 r. Spółka „X” nie zatrudnia pracowników w ramach stosunku pracy. W celu zawieszenia działalności gospodarczej prezes zarządu K. Nowak ma obowiązek złożenia do właściwego według swej siedziby sądu gospodarczego informację na formularzu KRS-Z62 o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej. Ponadto do wniosku załącza uchwałę zarządu, oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników oraz formularz KRS-ZY.

Czy prokurent może zastąpić zarząd spółki z o.o?

reklama

Aktualizacja: 12.09.2014

Autor:

Źródło:

Prawo Przedsiębiorcy

Zdjęcia

jednoosobowa spółka z o.o.
jednoosobowa spółka z o.o.

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

KRAUSE LEGAL Kancelaria prawna

Nasza kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną skierowaną do właścicieli firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »