| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Spółki > Brak środków na wypłatę dywidendy

Brak środków na wypłatę dywidendy

Nasza spółka z o.o. wypracowała za zeszły rok zysk. Wspólnicy planują wypłatę dywidendy, ale ze względu na problemy z płynnością finansową istnieje ryzyko, że spółka nie będzie miała z czego jej wypłacić. Rozważane są różne opcje: wypłata dywidendy w ratach, zatrzymanie części zysku w spółce, a także wzięcie kredytu na wypłatę dywidendy. Proszę o omówienie skutków poszczególnych rozwiązań i wskazanie najkorzystniejszego.

PRZYKŁAD

Zgromadzenie Wspólników XYZ Sp. z o.o. podjęło w czerwcu 2009 r. uchwałę o wypłacie dywidendy wspólnikom z zysku za 2008 rok. Spółka nie miała wystarczających środków na wypłatę dywidendy, więc zaciągnęła kredyt na ten cel. Dywidendę wypłacono w lipcu 2009 r., a koszty pozyskania kredytu i odsetki zaliczono do kosztów podatkowych.

Kontrola podatkowa w grudniu 2009 r. „wyrzuciła” z kosztów uzyskania przychodu koszty tego kredytu, powołując się na utrwaloną linię interpretacyjną organów podatkowych. Spółka zamierza odwołać się od niekorzystnej decyzji podatkowej do WSA, wskazując na argumentację zaprezentowaną w wyroku NSA z 10 czerwca 2009 r. (sygn. akt II FSK 234/08). Jeżeli WSA podzieli stanowisko NSA, spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów koszty kredytu zaciągniętego na wypłatę dywidendy.

W sytuacji braku środków na wypłatę dywidendy najbardziej bezpiecznym podatkowo rozwiązaniem jest podjęcie uchwały o wyłączeniu zysku od podziału między wspólników. Można np. zadysponować zyskiem na kapitał rezerwowy lub kapitał zapasowy spółki. Wyłączając zysk od podziału, można również nie precyzować przeznaczenia tych środków i pozostawić je na koncie bilansowym „Niepodzielony wynik finansowy”. Dopiero gdy spółka będzie miała wystarczająco dużo środków, można podjąć uchwałę o wypłacie dywidendy z ww. kapitałów.

Zgodnie z art. 231 k.s.h. zwyczajne zgromadzenie wspólników powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne zgromadzenie wspólników spółki z o.o. powinno podjąć uchwałę dotyczącą przeznaczenia zysku bilansowego za zeszły rok obrotowy. Przedmiotem obrad powinno być m.in. powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty, jeżeli zgodnie z art. 191 § 2 k.s.h. sprawy te nie zostały wyłączone spod kompetencji zgromadzenia wspólników. „Podział zysku”, o którym mowa w tym przepisie, oznacza zadysponowanie zyskiem (np. 1/4 dla wspólników jako dywidenda, 1/4 na kapitał zapasowy, 1/4 na kapitał rezerwowy i 1/4 pozostawiona na koncie księgowym jako niepodzielony wynik finansowy).

Zwyczajne zgromadzenie wspólników spółki z o.o. nie ma obowiązku podjąć uchwały o wypłacie dywidendy. Świadczy o tym też treść art. 192 k.s.h., gdzie przewidziano, że zysk (nawet cały) może zostać przeznaczony na utworzenie kapitałów (funduszy) zapasowego i rezerwowych. Nie ma przeszkód, by w późniejszym terminie środki z tych kapitałów były przeznaczone na wypłatę dywidendy. Jednak inny niż wypłata dywidendy sposób zadysponowania zyskiem musi być wyraźnie przewidziany przez umowę spółki (art. 191 § 2 k.s.h.).

Prawo wspólnika do dywidendy powstaje zasadniczo dopiero z dniem podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału i wypłacie dywidendy (art. 191 § 1 k.s.h.). Dlatego też o nieuprawnionym i nieodpłatnym korzystaniu z takiego zysku przez spółkę można mówić tylko w odniesieniu do okresu rozpoczynającego się z dniem podjęcia takiej uchwały (tak stwierdzono w wyroku NSA z 15 lutego 2006 r., sygn. akt II FSK 625/05).

Taką argumentację podzielają organy podatkowe. Jako przykład można wskazać interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 19 czerwca 2009 r., nr IBP-BI/2/423-345/09/AP. Organ podatkowy zgodził się w pełni z podatnikiem, że przeznaczenia części zysku netto za 2008 r. na fundusz zapasowy (rezerwowy) oraz pozostawienia części zysku na koncie „Niepodzielony wynik finansowy”, dokonanego wynikiem uchwały zwyczajnego zgromadzenia wspólników, nie można kwalifikować jako nieodpłatnego świadczenia, stanowiącego dla spółki źródło przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT.

Należy zatem uznać, że zatrzymanie zysku w spółce z o.o., np. w formie przeznaczenia go na kapitały zapasowy i rezerwowe, jest dopuszczalne (jeżeli przewiduje to umowa spółki) i nie powoduje powstania przychodu po stronie spółki. Tak samo powinno być traktowane wyłączenie zysku od podziału, nawet bez przeznaczenia go na jakiś konkretny cel czy fundusz. Dlatego w sytuacji braku środków na wypłatę dywidendy można rekomendować ten pomysł.

Podsumowując, najkorzystniejsze podatkowo i ekonomicznie będzie podjęcie uchwały o pozostawieniu całego albo części zysku bilansowego w spółce (wyłączenie zysku od podziału między wspólników). Można to zrobić, jeżeli umowa spółki przewiduje takie rozwiązanie. Zysk można przeznaczyć np. na kapitał rezerwowy spółki. Nie przeszkadza to wspólnikom podjąć później uchwałę o wypłacie środków (niepodzielonego zysku) z kapitału rezerwowego, gdy spółka będzie dysponować wystarczającymi środkami. Do czasu podjęcia tej uchwały zysk pozostaje w dyspozycji spółki i nie jest dla niej nieodpłatnym świadczeniem. Spółka dysponuje bowiem wtedy swoimi środkami finansowymi, a nie środkami należącymi do wspólników.

Wzięcie kredytu na wypłatę dywidendy jest kosztowne. Co więcej, organy podatkowe często nie pozwalają zaliczyć odsetek od takiego kredytu do kosztów uzyskania przychodów. Jednak w czerwcu 2009 r. Naczelny Sąd Administracyjny uznał w precedensowym wyroku, że odsetki od takiego kredytu są kosztem podatkowym. Stanowią bowiem wydatek ponoszony na zachowanie i zabezpieczenie źródła przychodu, jakim jest działalność gospodarcza. Umożliwiają tym samym spółce bezpieczne zaspokojenie roszczeń wspólników z tytułu dywidendy.

Wypłata dywidendy w ratach niesie ze sobą pewne ryzyko podatkowe. Organy podatkowe mogą bowiem uznać ją za nieodpłatne świadczenie wspólników na rzecz spółki w postaci nieoprocentowanej pożyczki.

Paweł Huczko

Podstawa prawna:

• art. 7, 12 i 15 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn.zm.),

• art. 191, 192 i 231 ustawy z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn.zm.).

Polecamy artykuły

Ekspert:

Paweł Huczko

ekspert podatkowy

Źródło:

Prawo Przedsiębiorcy

Zdjęcia


Personel i Zarządzanie390.15 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

iBHP Sp. z o.o.

ekspert z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK