| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Spółki > Ograniczenia w zawieraniu umów przez spółkę kapitałową

Ograniczenia w zawieraniu umów przez spółkę kapitałową

Jakie są obostrzenia dotyczące zawierania przez spółki kapitałowe umów z osobami wchodzącymi w skład organów tych spółek lub pełniącymi określone funkcje?

Mając powyższe na uwadze, w związku z zawarciem umowy wymienionej w art. 15 § 1 k.s.h. bez zgody zgromadzenia wspólników, należy wyróżnić dwie sytuacje:

1) nie upłynął jeszcze dwumiesięczny termin od dnia złożenia oświadczenia woli przez spółkę - w tej sytuacji zgromadzenie wspólników albo walnego zgromadzenie może wyrazić zgodę na zawarcie umowy. Do czasu podjęcia uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie umowy (albo do momentu upływu dwumiesięcznego terminu na podjęcie takiej uchwały) mamy do czynienia ze stanem bezskuteczności zawieszonej umowy. W przypadku wyrażenia zgody w terminie umowa ta wywrze skutki z mocą wsteczną, tj. już od dnia podpisania umowy.

2) upłynął dwumiesięczny termin od dnia złożenia oświadczenia woli przez spółkę albo jeszcze przed upływem tego terminu zgromadzenie wspólników albo walne zgromadzenie odmówiło potwierdzenia podpisanej już umowy - w tej sytuacji umowa staje się, z mocą wsteczną od chwili zawarcia, definitywnie nieważna.

W związku z tym spółka kapitałowa, która zawarła umowę bez zgody wymaganej przez art. 15 § 1 k.s.h., będzie mogła bronić się przed żądaniem wykonania tej umowy na dwa sposoby. Po pierwsze, w sytuacji gdy nie nastąpiła odmowa jej potwierdzenia i nie upłynął jeszcze termin określony w art. 17 § 2 k.s.h., spółka może skorzystać z zarzutu bezskuteczności zawieszonej umowy. Po drugie, w sytuacji gdy zgromadzenie wspólników albo walne zgromadzenie odmówiło potwierdzenia zawartej umowy lub po bezskutecznym upływie dwumiesięcznego terminu, spółka może podnosić zarzut bezwzględnej nieważności tej umowy.

Opisywane rygory dotyczące zawierania wybranych umów mają zastosowanie również w odniesieniu do kontraktów zawieranych pomiędzy spółką zależną a niektórymi osobami pełniącymi funkcje w spółce dominującej. W myśl art. 15 § 2 k.s.h. zawarcie przez spółkę zależną umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, prokurentem lub likwidatorem spółki dominującej wymaga zgody zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia spółki dominującej.

W myśl art. 4 § 1 pkt 4 k.s.h. z istnieniem stosunku dominacji (zależności) pomiędzy spółkami handlowymi mamy do czynienia w sytuacji, gdy:

1) spółka dominująca dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innej spółki kapitałowej (spółki zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub

2) spółka dominująca jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu innej spółki kapitałowej (spółki zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub

3) spółka dominująca jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków rady nadzorczej innej spółki kapitałowej (spółki zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub

4) członkowie zarządu spółki dominującej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innej spółki kapitałowej (spółki zależnej), lub

5) spółka dominująca dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub

6) spółka dominująca wywiera decydujący wpływ na działalność spółki kapitałowej zależnej, w szczególności na podstawie umów określonych w art. 7 k.s.h.

W powyższych przypadkach na zawarcie przez spółkę zależną umowy z członkiem zarządu, prokurentem lub likwidatorem spółki dominującej wymagana jest zgoda zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia spółki dominującej. Jednocześnie art. 15 § 2 k.s.h. wskazuje, że do wyrażenia tej zgody i skutków braku zgody stosuje się art. 17 § 1 i 2 k.s.h. Rozwiązanie to oznacza, że zgoda zgromadzenia wspólników spółki dominującej (albo walnego zgromadzenia spółki dominującej) może być wyrażona przed zawarciem umowy albo już po jej zawarciu. Należy jednocześnie pamiętać, że po podpisaniu umowy wyrażenie na nią zgody przez walne zgromadzenie albo zgromadzenie wspólników spółki dominującej jest możliwe wyłącznie w terminie dwóch miesięcy od dnia zawarcia umowy przez spółkę. Po upływie tego terminu (lub po podjęciu uchwały o odmowie wyrażenia zgody na umowę) umowa staje się, już od dnia zawarcia, bezwzględnie nieważna.

Mikołaj Barczak,

adwokat, ORA w Bydgoszczy

 

Podstawa prawna:

ustawa z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn.zm.).

Polecamy artykuły

Autor:

Źródło:

Prawo Przedsiębiorcy

Zdjęcia


INFORLEX Kadry Płace i HR211.00 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK