| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Spółki > Nowe obowiązki spółek akcyjnych i firm inwestycyjnych

Nowe obowiązki spółek akcyjnych i firm inwestycyjnych

Od 3 sierpnia 2009 r. będzie obowiązywać wiele istotnych zmian dotyczących spółek akcyjnych i ich akcjonariuszy.

Nowelizacja wprowadziła instytucję imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (art. 4063 § 3 k.s.h.). Firmy inwestycyjne prowadzące rachunki papierów wartościowych będą miały obowiązek wystawienia takiego zaświadczenia na żądanie akcjonariuszy. Zaświadczenie ma pomóc w ustaleniu prawa do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu osób uprawnionych z akcji na okaziciela.

Zaświadczenie powinno być wystawione nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Zaświadczenie będzie musiało zawierać:

 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,

 2) liczbę akcji,

 3) rodzaj i kod akcji,

 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje,

 5) wartość nominalną akcji,

 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,

 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,

 8) cel wystawienia zaświadczenia,

 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,

10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Od 3 sierpnia 2009 r. statut spółki akcyjnej może dopuszczać udział w walnym zgromadzeniu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Jest to istotna zmiana zwłaszcza dla tych spółek, których akcjonariusze przebywają poza granicami kraju. Dla spółek akcyjnych oznacza to możliwość:

1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,

2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia,

3) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku walnego zgromadzenia (art. 4065 § 1 k.s.h.).

Warto podkreślić, że każda spółka może samodzielnie podjąć decyzję, czy i w jaki sposób skorzystać z tego upoważnienia ustawowego. Ustawodawca nie narzuca spółkom żadnych rozwiązań technicznych.

Jeżeli statut dopuszcza udział w walnym zgromadzeniu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, udział akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu może podlegać jedynie wymogom i ograniczeniom, które są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. Ustawodawca zastrzegł, że transmitowanie obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym nie zwalnia z innych obowiązków informacyjnych określonych w przepisach o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (art. 4065 § 3 k.s.h.).

Spółka akcyjna publiczna będzie miała obowiązek wskazania akcjonariuszom sposobu zawiadamiania, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. O sposobie zawiadamiania rozstrzyga regulamin walnego zgromadzenia, zaś w braku regulaminu - zarząd spółki. Spółka publiczna będzie miała także obowiązek podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Działania te powinny być proporcjonalne do celu (art. 4121 § 4-6 k.s.h.). Przedstawione zasady będą stosowane odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.

• ustawa z 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - Dz.U. z 2009 r. Nr 13, poz. 69

Sławomir Biliński

konsultant podatkowy

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Monitor Księgowego

Zdjęcia


Personel i Zarządzanie390.15 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

widoczni.com

Agencja marketingu internetowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK