| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Spółki > Odpowiedzialność karna w spółce europejskiej

Odpowiedzialność karna w spółce europejskiej

Uchwalona 4 marca 2005 r. ustawa o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej1, stworzyła na gruncie polskim prawną możliwość założenia europejskiej spółki, stanowiącej autonomiczną, ujednoliconą dla wszystkich państw członkowskich i powszechnie dostępną instytucję prawa gospodarczego.

Artykuł 25 rozporządzenia nawiązuje bezpośrednio do kontroli legalności połączenia spółek. Ustęp 2 tego artykułu postanawia, że w każdym z zainteresowanych państw członkowskich sąd, notariusz lub inny właściwy organ wydaje zaświadczenie potwierdzające w sposób nie budzący wątpliwości wykonanie wszystkich czynności i formalności wymaganych przed przeprowadzeniem połączenia. Prawidłowość danych służy zapewnieniu kontroli procedury, a ponadto kontroli zachodzących zmian w treści dokumentów, w odniesieniu do wymiany akcji bądź procedury ustalenia wysokości spłaty dla akcjonariuszy mniejszościowych. Artykuł 20 ust. 2 rozporządzenia określa składniki wniosku o wydanie zaświadczenia wymienionego w art. 25 ust. 2:

• dowód ogłoszenia danych zgodnie z art. 21 rozporządzenia, który z kolei obejmuje formę prawną, firmę i statutową siedzibę każdej z łączących się spółek, rejestr, w którym zostały złożone dokumenty określone w art. 3 ust. 2 Dyrektywy 68/151/EWG dla każdej z łączących się spółek oraz numer wpisu do tego rejestru, wskazanie zasad wykonywania praw wierzycieli danej spółki zgodnie z art. 24 rozporządzenia oraz adresu, pod którym można bezpłatnie uzyskać pełne informacje na temat tych zasad, wskazanie zasad wykonywania uprawnień przysługujących akcjonariuszowi mniejszościowemu danej spółki zgodnie z art. 24 oraz adresu pod którym można bezpłatnie uzyskać pełną informację na temat owych zasad, proponowaną firmę i statutową siedzibę spółki europejskiej,

• uchwała o połączeniu w celu założenia spółki europejskiej, podjęta zgodnie z przepisami k.s.h. oraz zgodnie z art. 16 uSE,

• dowód wykupu akcji akcjonariuszy spółki, którzy głosowali przeciwko połączeniu i zażądali wykupu zgodnie z art. 17 uSE,

• oświadczenie członków zarządu spółki w przedmiocie zaskarżenia uchwały o połączeniu,

• uchwała walnego zgromadzenia spółki uczestniczącej zatwierdzającą porozumienie o zaangażowaniu pracowników, jeżeli zgromadzenie zastrzegło sobie prawo zatwierdzenia zgodnie z art. 23 ust. 2 rozporządzenia.

Zaświadczenie, o którym mowa w art. 9 ust. 8 rozporządzenia, zawierające wady podpadające pod karę, dotyczy z kolei czynności przeniesienia siedziby spółki. Tak samo, jak w art. 25 ust. 2 rozporządzenia, również i w art. 8 ust. 8 sąd, notariusz lub inny właściwy organ w państwie członkowskim, w którym spółka ta ma swoją siedzibę, wydaje zaświadczenie potwierdzające w sposób niebudzący wątpliwości dopełnienie czynności i formalności wymaganych przed przeniesieniem. Dodatkowo, przepis art. 8 ust. 7 rozporządzenia wprowadza wymóg polegający na tym, iż przed wydaniem zaświadczenia przez właściwy organ spółka europejska musi wykazać, że w odniesieniu do zobowiązań powstałych przed ogłoszeniem planu przeniesienia, interesy wierzycieli oraz posiadaczy innych praw w stosunku do spółki europejskiej, w tym podmiotów prawa publicznego, są należycie chronione, zgodnie z wymaganiami prawa państwa członkowskiego, w którym znajduje się dotychczasowa siedziba statutowa spółki europejskiej. Poza tym, wniosek o wpis do rejestru spółki europejskiej, przenoszącej siedzibę statutową na terytorium Polski zgodnie z art. 53 ust. 1 uSE, powinien zawierać również dane, o których mowa w art. 318 pkt 1-5, 7 i 8 oraz 10-12, jak też z art. 319 § 1 k.s.h. Do zgłoszenia dołącza się dodatkowo zaświadczenie określone w art. 8 ust. 8 rozporządzenia.

reklama

Autor:

Źródło:

Prawo Spółek

Zdjęcia


Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »