| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Spółki > Egzekucja z udziałów w spółce z o.o. - skutki zajęcia

Egzekucja z udziałów w spółce z o.o. - skutki zajęcia

Wydawałoby się, że uregulowanie egzekucji z innych praw majątkowych, do których zalicza się także egzekwowanie z udziałów w spółce z o.o., jako odrębnego sposobu egzekucji wyjaśni wszelkie wątpliwości i wygasi wszelkie spory w doktrynie, które miały miejsce przed nowelizacją z 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 172, poz. 1804). Jednak nowelizacja nie spełniła zamierzeń jej twórców i nie dość, że nie wyjaśniła wcześniejszych kontrowersji, to jeszcze stała się przyczynkiem do formułowania nowych argumentów po obu stronach sporu.

Problemy interpretacyjne stwarza także treść art. 9102 § 1 infine i art. 9102 § 2 k.p.c.. Zdaniem części autorów, do czynności zachowawczych określonych w § 1 tegoż przepisu można zaliczyć wykonywanie wszelkich praw, w tym praw korporacyjnych (tak np. N. Kobyłka, A. Pęczyk, P. Zdanikowski7). Część autorów uważa z kolei, że do wykonywania praw korporacyjnych zastosowanie znajduje jedynie § 2 przedmiotowego artykułu8, natomiast czynności zmierzające do zachowania prawa określone w § 1 obejmują prawa inne niż majątkowe i korporacyjne (tak np. A. Kidyba9). Możliwe jest przyjęcie poglądu, zgodnie z którym na podstawie art. 9102 § 1 k.p.c. wierzyciel może wykonywać z mocy zajęcia wszelkie czynności zmierzające do zachowania prawa, włączając w to uprawnienia korporacyjne, do czasu ustanowienia zarządcy zgodnie z art. 9102 § 2 k.p.c.10. Pojawia się problem z interpretacją wyrażenia „zachowanie prawa”, które to najczęściej spotykane jest w przypadku współwłasności, kiedy jedno prawo podmiotowe przysługuje kilku podmiotom, a z różnych przyczyn nie wszyscy z uprawnionych mogą wykonywać te czynności. Wydaje się, że w przypadku udziałów chodzi o taką sytuacje, w której występuje wielość podmiotów zainteresowanych utrzymaniem prawa w niepogorszonym stanie, czyli przede wszystkim wierzyciel i dłużnik, ale także zastawnik. Podobnie będzie w przypadku zajęcia udziału przez kilku wierzycieli. Konkludując, wierzyciel mógłby na podstawie art. 9102 § 1 k.p.c. wykonywać niecierpiące zwłoki uprawnienia korporacyjne konieczne do zachowania prawa, jeśli dłużnik albo inna uprawniona osoba (np. zastawnik) ich nie wykonuje.

Uznanie prawa wierzyciela do wykonywania praw korporacyjnych z zajętego udziału wiązałoby się z obowiązkiem po stronie spółki do doręczania zawiadomień o zwołaniu zgromadzenia wspólników w celu umożliwienia mu należytego wykonywania tych uprawnień. Opowiadając się za nieprzyznawaniem wierzycielowi wykonywania praw korporacyjnych, uznać należy, że z mocy art. 9102 § 1 k.p.c. może on wytaczać powództwo o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały w celu zachowania prawa. Warto podkreślić, że artykuł ten stanowi samodzielną podstawę legitymacji procesowej dla wierzyciela, dlatego nie musi on spełniać wymogów określonych w art. 250-252 k.s.h.11. W uchwale z 14 września 2005 r., III CZP 57/05 Sąd Najwyższy stwierdził, że przyznanie wierzycielowi uprawnień do wykonywania praw korporacyjnych dłużnika stanowiłoby znaczną ingerencję w sprawy spółki, mogące nawet zagrozić jej bytowi, gdyż wykonywanie praw przez wierzyciela odbywałoby się poza kontrolą sądu. Z drugiej strony, pozbawienie wierzyciela takiego prawa może skutkować działaniami dłużnika zmierzającymi do udaremnienia zaspokojenia się z zajętego udziału. Interes dłużnika nie może przeważać nad interesem wierzyciela. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w postępowaniu egzekucyjnym zajęcie obejmuje wszystkie udziały dłużnika w danej spółce, bez względu na wysokość egzekwowanej należności. Celem zajęcia jest zaspokojenie się wierzyciela w pierwszym rzędzie z dochodu, jaki przynosi udział. Tym samym granicę zajęcia stanowić powinna suma możliwych do osiągnięcia przychodów z udziału, a nie wysokość długu. Sąd rejestrowy, do którego komornik zgłasza zajęcie udziałów, nie jest upoważniony do ustalania zakresu zajęcia w oparciu o wielkość egzekwowanej kwoty, np. przez procentowe ustalenie wielkości zajęcia.

reklama

Polecamy artykuły

Źródło:

Prawo Przedsiębiorcy

Zdjęcia


Personel i Zarządzanie 4/201730.03 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Arkadiusz Dudkiewicz

Doradca podatkowy, agent celny, prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »