| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Spółki > Egzekucja z udziałów w spółce z o.o. - skutki zajęcia

Egzekucja z udziałów w spółce z o.o. - skutki zajęcia

Wydawałoby się, że uregulowanie egzekucji z innych praw majątkowych, do których zalicza się także egzekwowanie z udziałów w spółce z o.o., jako odrębnego sposobu egzekucji wyjaśni wszelkie wątpliwości i wygasi wszelkie spory w doktrynie, które miały miejsce przed nowelizacją z 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 172, poz. 1804). Jednak nowelizacja nie spełniła zamierzeń jej twórców i nie dość, że nie wyjaśniła wcześniejszych kontrowersji, to jeszcze stała się przyczynkiem do formułowania nowych argumentów po obu stronach sporu.

Przeciwnicy przyznania wierzycielowi prawa wykonywania praw korporacyjnych z zajętego udziału opierają swoje stanowisko głównie na literalnym brzmieniu art. 9102 k.p.c. Zgodnie z § 1 tegoż przepisu, wierzyciel może wykonywać z mocy zajęcia wszystkie uprawnienia majątkowe wynikające z zajętego udziału oraz wykonywać wszelkie działania służące do zachowania zajętego prawa. Natomiast § 2 dotyczy wykonywania przez wierzyciela praw innych niż majątkowe, czyli właśnie korporacyjnych. Pogląd taki wydaje się być słuszny, przy założeniu istnienia podziału uprawnień związanych z udziałem na majątkowe i niemajątkowe. Dodatkowo, podział na prawa korporacyjne i majątkowe z udziału w rozumieniu k.s.h. musi być tożsamy z takim podziałem na gruncie k.p.c. Zdaniem K. Falkiewicza i R. Kwaśnickiego wiele argumentów przemawia za uznaniem części uprawnień o charakterze korporacyjnym w rozumieniu k.s.h. jako uprawnień o charakterze majątkowym na gruncie k.p.c.3. Żaden przepis k.p.c. nie wyjaśnia pojęć „prawa majątkowego” i „prawa niemajątkowego”. O charakterze sprawy decyduje każdorazowo jej przedmiot, czyli dobro, którego ochrony żąda powód. Podstawowym wyróżnikiem obydwu kategorii jest interes jaki realizują. Nie ma przy tym znaczenia wartość rynkowa danego prawa. Na gruncie k.c. przyjmuje się, że podział ten odpowiada różnej treści stosunków, których te prawa dotyczą, bądź też, że chodzi o to, że prawa majątkowe są uwarunkowane ekonomicznym interesem uprawnionego podmiotu4. Do praw majątkowych zalicza się w szczególności prawa rzeczowe, wierzytelności czy też prawa własności intelektualnej. Z kolei, za prawa niemajątkowe uznaje się prawa osobiste i prawa rodzinne niemajątkowe. Tym samym w rozumieniu k.p.c. wykonywanie praw korporacyjnych, służących ochronie i realizacji praw majątkowych, ma charakter majątkowy. Legitymacją wierzyciela do ich wykonywania jest zajęcie na jego rzecz zajęcie tych praw.

Przeciwnicy wskazują także na art. 9116 k.p.c., zgodnie z którym zaspokojenie wierzyciela następuje z dochodu, które dane prawo przynosi bądź też z realizacji lub sprzedaży tegoż prawa. Dlatego też uznają, że wierzycielowi przysługuje wykonywanie jedynie praw majątkowych, gdyż trudno uznać wykonywanie praw korporacyjnych jako dochód z udziału5. Nie można w pełni podzielić takiego poglądu. Przykładowo, prawo do dywidendy jest podstawowym, czysto majątkowym prawem każdego wspólnika i w przypadku zajęcia udziału stanowi dochód z prawa w rozumieniu art. 9116 k.p.c. Jednak o wypłacie dywidendy za dany rok obrotowy decyduje zgromadzenie wspólników, wykonując swoje prawa korporacyjne. Tym samym - jak wskazano wyżej - rozdzielanie udziałowych praw majątkowych i niemajątkowych ma charakter sztuczny, gdyż oba te prawa są ze sobą funkcjonalnie powiązane i tworzą jedną całość. Należy podzielić pogląd reprezentowany przez A. Szajkowskiego i M. Tarską, że prawa korporacyjne służą zapewnieniu prawidłowej realizacji i ochronie praw majątkowych, czyli tym samym mają charakter majątkowy6.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Owczarek

ekspert w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »